Prvňáček - co jeho i rodiče čeká

Zahájení školní docházky je pro každé dítě velká změna a také zátěž. Pokud však svému prvňáčkovi trochu pomůžete při přechodu do nového prostředí, budete se mu stále věnovat a budete vědět, co dělat, když nastanou nějaké potíže, vše v pohodě zvládne.

Jaké znalosti má mít prvňáček

 • Měl by být samostatný a soběstačný, umět se obléknout, obout, najíst a zvládnout základní osobní hygienu.
 • Měl by znát své jméno, příjmení, adresu a povolání rodičů.
 • Poznat základní barvy a pojmenovat základní geometrické tvary.
 • Chápat pojmy větší/menší, první/poslední, nahoře/dole, nad/pod.
 • Dodržovat pravidla chování a podřídit se pokynům.
 • Správně vyslovovat a mít přiměřenou zásobu.

Několik rad pro rodiče prvňáčků

 • Pokud je vaše dítě bázlivé, zaměřte se především na posilování jeho sebevědomí a sebejistoty.
 • Upozorněte jej, že ve škole jej mohou potkat menší či větší nepříjemnosti, s nimiž si bude muset poradit. Zdůrazněte mu ale, že mu se vším pomůžete.
 • V prvních dnech s ním zajděte do školy, ukažte mu, kde bude mít třídu, tělocvičnu, jídelnu a toalety.
 • Nikdy dítě školou nestrašte a dohlédněte, aby tak nečinili ani jeho kamarádi či starší sourozenci.
 • Opatrně se vyjadřujte o učitelích či škole jako takové.
 • V posledních prázdninových týdnech je přivykejte na pravidelný denní režim. Dbejte na dobu usínání a vstávání, dodržování domácích povinností a uklízení.
 • Na úpravu spánkového režimu si ponechte alespoň dva týdny a dobu usínání posunujte postupně směrem k žádoucí hodině.
 • Pokud chcete s dítětem procvičovat školní vědomosti, dělejte to jen formou hry.
 • Trénujte především rozlišování směru - nahoru a dolů, dopředu a dozadu a porovnávání větší a menší.
 • Procvičujte slovní zásobu a schopnost vyprávět příběh. Nechte děti povídat.

Signály, že něco není v pořádku

Dítě je zamlklé, vyhýbá se školním povinnostem, do školy se netěší, někdy je plačtivé, jindy u něj může být i určitá agresivita.

Jak postupovat při případných potížích prvňáčka

 • Všímejte si pozorně všech změn v chování dítěte i ve zdravotním stavu.
 • Každé dítě potřebuje něco jiného. Někdy třeba postačí jen spěchat, aby zvládlo domácí přípravu beze spěchu.
 • Nezavalte dítě povinnostmi. Umožníte mu dostatek času na hru a pobyt venku.
 • Věnujte mu svou pozornost. Povídejte si s ním, sportujte, jezdíte na výlety, podporujte ho v jeho zájmech.
 • Pokud se vám nepovede dítěti pomoci, obraťte se nejdříve na jeho učitelku a poraďte se s ní, zda zvládnete vyřešit problém společně nebo zda je potřeba vyhledat odbornou pomoc.
 • Pomoci nejen dítěti samotnému, ale i celé rodině mohou odborníci z pedagogicko-psychologické poradny.
 • Při potížích s řečí nebo se specifickými školními problémy vám velice dobře pomůže logoped, který diagnostikuje, ale také provádí terapii těchto obtíží. Ve vývoji řeči je důležité, aby bylo vytvořeno pouto pro komunikaci - nejvíce mezi maminkou a dítětem. Samotné rozvíjení řeči záleží na tom, jakým způsobem k dítěti přistupujeme, jak na ně mluvíme, zda může i odezírat. Je vhodné s dítětem vytleskávat říkanky, zpívat jednoduché písničky, které doprovázíme pohybem. V rozvoji řeči pomáhá i čtení pohádek, protože čeština je bohatá na slovní zásobu.

Poruchy učení

Protože každé dítě má při zvládání psaní a počítání své tempo, dá se na poruchu podle psychologů usuzovat na konci první třídy nebo i dříve, ale bezpečněji až ve druhé třídě. Diagnostikovaná porucha není žádná tragédie, jenom rodičům sděluje, že za potížemi jejich dítěte není nedostatek inteligence, lenost nebo špatná škola. Stanovením diagnózy (nejde jen o poruchy učení, ale také hyperaktivitu nebo lehké mozkové dysfunkce) začíná tvrdá práce školy, rodičů, odborníků i samotného dítěte na zlepšení nedostatečných dovedností. Většinou s výbornými výsledky.

Jak rozdělit povinnosti a hry v mimoškolní době

Z vývojově-psychologického hlediska je hra u školního dítěte velmi důležitá. Pomáhá v rozvoji osobnosti a v psychické pohodě dítěte. Při plánování kroužků, výuky jazyků, zpěvu, sportu, pomoci v domácnosti nechte mu tedy i významný prostor a čas pro volnou hru a nicnedělání.

Pravidlo rozdělení hry a povinností v mimoškolní době

V první a druhé třídě by hra a povinnosti (domácí úkoly, domácnost, kroužky, sport) v mimoškolní době měly být rozděleny v přibližném poměru 4 : 1 ve prospěch hry.

Ve třetí až páté třídě 3 : 1

Dále pak podle okolností 2 :1 nebo 1 :1

Jak by měl vypadat jídelníček prvňáčka

Potřeba rychlé adaptace na školní práci vyžaduje i uzpůsobení jídelníčku dítěte. Důležitou roli v něm hraje snídaně.

Dva nejhlavnější důvody proč je snídaně důležitá

V průběhu noci se vyčerpávají zásoby glykogenu - zdroje glukózy pro centrální nervovou soustavu (CNS). Dítě ve škole sedí v klidu a nezapojuje produkci glukózy ze zásobních tuků, která je stimulována hlavně aktivním pohybem. V případě vynechání snídaně jsou pak zbytky glykogenu školní aktivitou do dvou hodin využity a následný nedostatek glukózy vyvolává poplachovou stresovou reakci, která vede k pohybovému neklidu a zapojení pohybového tukového metabolismu. Ten se následně stává zdrojem energie. Dítě je neklidné, roztěkané a nepozorné.

Snídaně s vyšším obsahem sacharidů způsobí pozitivní tonizaci limbického systému v CNS, v němž se přepojují přijímané vjemy s centry mozku. Pozitivní naladění limbického systému podporuje koordinaci, pomáhá školákům zvládat stres a udržet pozornost.

Pitný režim školáka

 • Aby mohly bez omezení probíhat všechny metabolické procesy nutné k učení a práci, mělo by dítě denně přijmout v dopoledních hodinách minimálně 1,5 l tekutin.
 • Přednost bychom měli dát neperlivé vodě, neslazeným studeným ovocným čajům, ředěným ovocným sirupům nebo odtučněnému mléku.
 • Nevhodné jsou sycené tekutiny a džusy, které jsou energeticky hluché a dětskému tělu z výživového hlediska nic nepřinášejí.

Vzorový jídelníček školáka

 • Snídaně - lehce stravitelné sacharidy v kombinaci s mléčným produktem (dodají energii pro jeho školní práci, která vyžaduje pozornost a soustředění)
 • Příklad: celozrnné snídaňové cereálie s porcí mléka či jiného mléčného produktu. Snídani můžete doplnit například nakrájeným ovocem
 • Přesnídávka - kombinace sacharidů a bílkovin (dítě má již část dne za sebou, ale ještě musí stále pracovat a podávat ve škole odpovídající výkon)** **
 • Příklad: ovoce nebo zelenina, pečivo, mléčný nebo kvalitní mastný produkt** **
 • Oběd - školní stravování je pro dítě nejlepší řešení, protože školní jídelny plní požadavek pestrého stravování** **
 • Příklad: vývar, přílohy, maso, salát** **
 • Svačina - lehce stravitelné sacharidy, bílkoviny (z důvodu odpolední činnosti školních dětí - sportovní kroužky, volný pohyb venku)** **
 • Příklad: ovoce, mléčný produkt
 • Večeře -kvalitní bílkoviny, tuky a sacharidy (dítě již nepotřebuje větší dávky rychle využitelných zdrojů)** **
 • Příklad: Středomořská strava, jejímž základem je olivový olej, zelenina, těstoviny, ořechy, luštěniny, kvalitní maso a mořské ryby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16628 (novesluzby.cz#21454)


Přidat komentář