Proč děti zlobí - dítě potížista

Pravděpodobně existují děti, které celou noc spí, zbaští všechno, co dostanou na talíř, celý den si spokojeně hrají, večer se pomazlí a bez odmlouvání jdou spát. Jak však jednat s dítětem, které vzorné zrovna není?

Některé děti jako by přišly na svět výhradně proto, aby důkladně prověřily psychickou a fyzickou odolnost svých rodičů. Jako miminka prokřičí celé dny i noci. Sotva trošku povyrostou, začnou vyskakovat z kočárku, utíkat do silnice, rozhazovat jídlo po stole a napadat jiné děti, kdykoliv jen k tomu mají příležitost.

Tam, kde jiným dětem postačí napomenutí nebo upozornění, na malé potížisty nezabírá přemlouvání, křik ani tresty. Tyto děti nejsou zlomyslné ani netrápí své rodiče naschvál. Čím to tedy je?

** **Proč děti zlobí

Mnoho se dá svést na výchovu a rodinné prostředí, nicméně ne všechno. Není málo rodičů, kteří už vychovali jedno či více pohodových dětí, než se jim v hnízdě objevilo "kukaččí mládě".** **

Zjednodušeně se dá říci, že děti dělají něco, co nemají protože:

 • touží po pozornosti a nemohou přijít na žádný jiný lepší způsob, jak ji na sebe obrátit;
 • mají nějaké trápení a zlobením je následně ventilují;
 • rodiče v nich nesprávné chování vyvolávají svými výchovnými zásahy (příkazy, napomenutími aj.);
 • obtížné chování je zapříčiněno nějakou fyziologickou poruchou, například lehkou mozkovou dysfunkcí.

Problémy s dětmi jako následek pedagogických chyb

Mezi nejtriviálnější patří: nedostatek důslednosti a upevňování nesprávných reakcí.** **

Pokud se dítě mnohokrát přesvědčí, že když vydrží ječet dostatečně dlouho a nahlas, dostane nakonec to, co chce (ať už je to čokoláda, hračka nebo maminčina přítomnost), nemá přece ani ten nejmenší důvod, proč tento účinný prostředek přestat používat. Nepodceňujte děti již od mala. I malé novorozeně vycítí a pozná, že, když zapláče, maminka ho přijde utěšit a ukolébat.

Jestliže se pokaždé, když provede něco nesprávného (třeba praští cizí dítě lopatičkou do hlavy) stane středem pozornosti, udělá to příště znovu.

I hubování a křik je pozornost. Nežádoucí chování bychom neměli "odměňovat", ani čokoládou, ani jakýmkoliv rozruchem.

Daleko lepší je vztekající se, ječící a něco požadující dítě ignorovat. Můžeme ho odvézt z pískoviště nebo vystrčit za dveře, to všechno klidně a bez hubování, ale pevně ("nemůžeme tady zůstat, protože kopeš ostatní děti").

Nebude to za den ani za týden, ale dříve nebo později to s velkou dávkou pravděpodobnosti zabere a dítě pochopí, že k cíli vede něco úplně jiného.

** **Dítě se vzteká, až modrá? Zachovejte klid!

Ve snaze prosadit svou dokážou děti neuvěřitelné věci. Pokud zadrží dech, až začne modrat, zůstaňte nad věcí; dýchání je reflexivní záležitost a dítě je dokáže ovlivňovat jen do určité míry.

Někdy se malý zuřivec ukřičí až do bezvědomí. Ani to není důvod k obavám. Mdloba trvá obvykle jen několik vteřin a není nebezpečná.

** **Nejčastější příčiny vyvolávající vztek dítěte - žárlivost, frustrace, neúspěch

 • Žárlivost

Chová se vaše dítě nemožně? Ničí věci, bouchá dveřmi, dělá naschvály?  Tyto reakce může vyvolat narození mladšího sourozence. Žárlivost je velká bolest a dvouleté, čtyřleté, ale ani šestileté dítě nemá šanci zpracovat ji racionálnějším způsobem.** **

 • Frustrace a neúspěch

Stejně silné emoce vyvolává pocit vlastního neúspěchu nebo omezení. Máte-li doma dítě, obdařené silnou vůlí a netrpělivostí, musíte se připravit na to, že prostě bude vyvádět (ten malý člověk, ta rodící se osobnost se chystá dobýt svět, ale zatím ho pořádně neposlouchají ani jeho končetiny).** **

 • Období vzdoru

Každý zákaz (včetně těch rozumných a nutných pro jeho bezpečnost) v něm vyvolává zuřivost a odpor. Každou nezdařenou snahu vnímá jako prohru. Toto takzvané období vzdoru nejčastěji začíná před druhým rokem života a obvykle trvá okolo deseti měsíců. U silných individualit ale může být trvalou součástí chování po celou řadu let.** **

Soužití s potomkem takto výbušné povahy bude vždycky složitější než s malým pohodářem.

Přestaňte se trápit a obviňovat z výchovné neschopnosti a dítě ze zlovolnosti.  Přijměte je, ale takové jaké je - určitě má i řadu milování hodných vlastností a skvělých okamžiků.

** ** Jak předejít krizovým situacím u dětí

 • Zredukujte počet příkazů a zákazů na ty nezbytně nutné.
 • Když nechce jít za ruku, vyhovte mu (samozřejmě s výjimkou přecházení přes silnici).
 • Nechce jíst. Jak je libo - ještě žádné dítě z trucu hladem neumřelo.
 • Chce jít do školky s jednou ponožkou zelenou a s druhou modrou? No a co? Vezměte to s humorem.
 • Dopřávejte svému rebelovi hodně zájmu a pozornosti (aby si ji nemusel vynucovat) a také příležitostí zažít úspěch. Dovolte mu, aby vám pomáhal. Pověřujte ho zajímavými úkoly a za jejich splnění ho hodně chvalte.
 • Dbejte na pravidelný denní režim, dostatek spánku a dost času na jídlo.
 • Vyhýbejte se rizikovým situacím - dlouhému cestování, návštěvám v rodinách, kde nejsou na děti zvyklí, oficiálním a nudným událostem, jako jsou svatby a pohřby. Dopřejte dítěti dostatek příležitostí vyřádit se venku.

** ** Charakteristika člověka

Charakteristické chování dítěte, jeho temperament, se stabilizuje velmi brzy - přibližně v druhém měsíci života je už možné usuzovat, jaký človíček z miminka vyroste.

 • *** *Směry chování:

motorická aktivita (od peciválů po neposedy),

pravidelnost (doby spánku a bdění, jídlo…),

spřátelení (reakce na neznámé lidi a situace),

přizpůsobivost (jak dlouho trvá, než dojde k přijetí nové věci),

práh smyslového vnímání (reaguje dítě na sebemenší zvukový nebo jiný smyslový podnět, nebo se na něm dá "dříví štípat", aniž by si toho všimlo?)

intenzita reakcí (prudké a hlasité, nebo klidné a zdrženlivé?),

celkové vyladění (radost, nespokojenost),

snadnost vyrušení (věnuje se dítě soustředěně své činnosti, nebo je snadné odvést jeho pozornost?)

výdrž (jak rychle se vzdá, když se mu něco nepovede).

Zkuste si v duchu představit typické chování vašeho dítěte a ke každé z charakteristik přiřaďte číslo stupnice od 1 (nízký stupeň dané vlastnosti) do 5 (vysoký stupeň).

 • *** *Příklad

Pokud vaše dítě celé týdny vytrvale odmítá nový druh kaše, bude jeho přizpůsobivost na jedničce nebo na dvojce.** **

Vztyčí se okamžitě v postýlce, jakmile jen nepatrně vrznou dveře? Jeho senzorický práh je velmi nízký.

Seznámí-li se při každé cestě autobusem s polovinou osazenstva, na stupnici spřátelení bude na nejvyšších místech.

Tímto vyhodnocením se dokážete podívat na své dítě novýma očima. Daleko lépe porozumíte tomu, proč se chová právě určitým způsobem - a proč se nemůže chovat jinak. Má-li prudké reakce v kombinaci s malou přizpůsobivostí a značnou výdrží - čemu se ještě divit?

Poznání, že za problémy s dítětem nemůžou ani vaše chyby, ani nepřátelství dítěte, ale jeho vrozené založení, může být velmi osvobozující.

Berte své dítě takové, jaké je. Co vy víte, jaké v něm dřímou talenty.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16619 (novesluzby.cz#20841)


Přidat komentář