Plavání kojenců a batolat

Asi každý rodič chce pro své dítě to nejlepší a hledá vhodné aktivity, které by vedly k jeho rozvoji a zlepšení obranyschopnosti. Přesně takové požadavky splňují u nás i ve světě stále populárnější speciální kurzy plavání kojenců a batolat.

Plavání s kojenci a batolaty patří v posledních letech u maminek k stále oblíbenějším činnostem. Než se pro tuto aktivitu rozhodnete, je dobré se o ní něco dozvědět. Jedná se o aktivitu, která si klade za cíl rozvíjet pohybové a komunikační schopnosti dítěte. Aby takové plavání malé děti

bavilo, je spojeno s hraním, zpíváním apod. Během kurzů si rodiče osvojí správné držení dětí, což v neposlední řadě vede k prohloubení důvěry a vazby dítěte na rodiče. Mimo rozvíjení pohybových schopností vede plavání k celkovému posílení zdraví a imunity dítěte a také k jeho větší otužilosti. Pokud jste se pro takové plavání s kojenci rozhodli, je opravdu důležité vybrat si ten správný kurz, který má dobrou úroveň a který probíhá pod dohledem zkušených a certifikovaných instruktorů.

Význam plavání kojenců a batolat

Plavání kojenců a batolat se především zaměřuje na správný psychomotorický vývoj dítěte, k čemuž je pohyb ve vodě ideálním prostředkem. Ve vodě dítě nejen trénuje ideální pohybové koordinace, ale zároveň také posiluje svalové partie, které jsou při klasickém pohybu na souši téměř nečinné. Při plavání se dítěti správně vyvíjí břišní svaly, stehenní svaly, vzpřimovače anebo také svaly páteřního korzetu. Díky plavání se dítě stává otužilejší a tím pádem i odolnější vůči nemocem a infekcím. Během plavání si dítě osvojí také dechové cvičení, díky čemuž se může dokonce bez problémů potápět. Při plavání se prohlubuje také důvěra mezi dítětem a rodičem. Plavání kojenců a batolat probíhá formou různých her a zábavy,aby děti měli z pohybu radost. Takové plavání s sebou nese i sociální faktor, kdy děti poprvé přicházejí do styku se svými vrstevníky a i maminky se mohou spřátelit a podělit se o své radosti i starosti. Během kurzů se maminky naučí s dítětem správně manipulovat a zjistí, na co je nutné si dávat pozor, apod. Nezanedbatelnou věcí je také fakt, že díky plavání bude vaše dítě lépe usínat a spát.

Kdy s plaváním u dětí začít

S plaváním dětí je možné začít již po šesti týdnech jeho života, nikoliv však v bazénu, ale pouze ve vaně.

Je dobré, když i plavání ve vaně bude prováděno pod odborným dozorem. Ke správnému postupu při plavání ve vaně slouží speciální lekce a kurzy, kdy je možné s miminkem pravidelně docházet do zařízení, kde jsou k dispozici speciální vany. Existuje samozřejmě také možnost, že odborný instruktor bude docházet do místa vašeho bydliště. Po dovršení šesti měsíců je možné s dítětem navštěvovat kurzy plavání v bazénu. Jedná se o věk, kdy dítě získává první zkušenosti a ještě nemá žádné zábrany vůči novým věcem. Při plavání je nesmírně důležitá odbornost instruktorů, aby se maminky naučily s dítětem plavat a přitom mu nijak neublížit. Díky správnému a odbornému přístupu bude tak malé dítě při plavání spokojené a bude se správně vyvíjet.

Jak kurzy plavání batolat probíhají

Kurzy plavání pro kojence a batolata jsou většinou organizovány v desetitýdenních cyklech. Při takovém kurzu budete během deseti týdnů vždy jednou týdně v určenou hodinu plavat. Samotné plavání s miminkem trvá asi půl hodiny. V základním kurzu plavání se zpočátku naučíte, jak dítě správně držet, jak s ním v bazénu manipulovat, dále si osvojíte základní cviky, hry a také dechová cvičení spojená s potápěním. Při kurzu se hrají různé hry, používají se dětská říkadla, pouští se dětské písničky, apod. Během plavání se také používají rozličné hračky a pomůcky, jako jsou nafukovací míče, destičky, různá zvířátka a mnoho dalšího. Kurzy plavání by měly být nastaveny tak, abyste při případné absenci mohli v kurzu bez nějakých potíží pokračovat. V článku je již několikrát zmíněno, že je důležité dbát na to, aby instruktor kurzu vlastnil potřebné certifikované oprávnění a měl také určité zkušenosti. Určitě by neměl být problém, jít se před přihlášením na takový kurz podívat a zjistit jak hodina vlastně probíhá.

Jaké jsou podmínky pro účast na kurzu plavání batolat

Podmínkou pro absolvování kurzu plavání s kojencem či batoletem je v první řadě jeho zdravotní stav. Neméně důležitý je samozřejmě také dobrý zdravotní stav doprovázejícího rodiče. Není možné se zúčastnit plavání například s chřipkou či jiným infekčním onemocněním a ohrozit tak ostatní účastníky kurzu. Před plaváním by také mělo být dítě dostatečně odpočaté a přiměřeně nasycené. Jestliže trpí vaše dítě například nějakou vrozenou vadou, či onemocněním, je vhodné konzultovat plavání s lékařem a také s odborným instruktorem plavání. Součástí přihlášky většinou také bývá čestné prohlášení o zdravotním stavu. Před samotným vstupem do bazénu je nutné se důkladně ve sprše umýt mýdlem. K plavání je potřeba mít samozřejmě plavky, pro dítě speciální jednorázové plavací plenky, ručník, dětskou kosmetiku, apod. Je nutné dodržovat hygienické zásady. Na hodinu plavání si sebou raději vezměte nějakou přesnídávku pro dítě, dále jednorázovou podložku, náhradní plenky, apod.

Plavání dětí může být vhodným podpůrným prostředkem

U určitých zdravotních postižení se opravdu může plavání kojenců a batolat stát vhodným podpůrným prostředkem k rehabilitaci a zlepšení stavu. Plavání pod vedením zkušeného odborníka dává naději na zlepšení zdravotního stavu miminka a ke zlepšení případného vývojového opoždění. Takové plavání významně podporuje psychický a sociální vývoj dítěte a může být dětským lékařem doporučeno. Je třeba mít na paměti, že se jedná pouze o podpůrný prostředek, který v žádném případě nenahrazuje profesionální rehabilitační péči, může ji však vhodně doplnit. Plavání také u kojenců a batolat pozitivně ovlivňuje srdečně-cévní systém a dýchací systém. Plavání může vést ke zlepšení chuti k jídlu, ke zlepšení spánku, k celkovému otužení a zlepšení obranyschopnosti organismu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16678 (novesluzby.cz#24026)


Diskuze a zkušenosti

Vlaďka Pěničková | 04.09.2012 11:44
Re: Plavání kojenců a batolat - Praha 4 Hezký den, ráda bych se dozvěděla,kde plavání probíhá a kolik stojí. Jsem z Jižního Města. Mnohokrát děkuji za brzkou odpověď na můj e-mail (vladulina@seznam.cz) V.P.


Přidat komentář