Pasti, do kterých může spadnout Vaše dítě

Výchova dětí není tak lehká, jak by se mohlo na první pohled zdát. Se svým potomkem nemáte žádné problémy, ovšem najednou zjistíte, že se dítě v potížích doslova topí. Propadlo totiž postupně nebezpečné závislosti. Přiblížíme Vám, které to mohou být.

6 pastí, do kterých může spadnout vaše dítě

Možných pastí pro vaše dítě je celá řada. Možná máte hodně práce, ale nezapomínejte na své děti. Zdě je několik nejčastějších nebezpečí pro děti:

Děti a alkohol

Dítě začíná být závislé na alkoholických nápojích několikrát rychleji než dospělý. Pije- li pravidelně například jedno pivo denně, stačí ke katastrofě pouhých půl roku.

Začínají pít z pouhé zvědavosti. Zkouší být stejně dospělí jako jejich rodiče.

Signály, které by vás rozhodně neměly nechat klidně spát: Dech, který je cítit po alkoholu, nejistá chůze, občas i potácení, velmi obtížné formulování myšlenek, vzteklost a nepřiměřeně zlostné reagování na vaše dotazy.

Děti a drogy - narkotika

Narkotika dodávají pocit svobody, přivodí vynikající náladu a odplaví stres. Pro mnohé z dětí jsou jedinou cestou k tomu, aby zapomněly na školní problémy nebo na konflikty s vrstevníky, a bohužel i rodiči.

Jak poznat, že váš potomek užívá drogy:

Má skleněný pohled, je přecitlivělý na světlo, má rozšířené zornice. Euforie se rychle a bezdůvodně mění ve smutek nebo otupělost. Mezi jeho věcmi pak naleznete cigaretový papír, ožehlé kousky alobalu, lžičky, kovová víčka, skleněné trubičky sloužící k vdechování dýmu z narkotik malé dýmky.

Pomoc: zkuste si s dítětem promluvit. Nevyčítejte, nenadávejte, ale trpělivě vysvětlujte, že i slabé drogy - např. „tráva", jsou stejně zrádné jako silné a dříve nebo později se vymknou kontrole. Zapojte potomka intenzivně do rodinného života a určete mu nějaké povinnosti. Dítě ve vás musí cítit oporu, ale zároveň si musí být jisté, že důsledky svého jednání ponese samo. Cítíte-li, „že se uzavírá do sebe", požádejte o pomoc terapeuta.

Děti a nikotin - kouření

Ze sociologických průzkumů vyplývá, že po cigaretě sáhnou i děti mladší deseti let. Berou si totiž příklad z dospělých. Závislost se vyvíjí nejrychleji u dívek. Právě ty jsou totiž častou obětí bludu, který hlásá, že s cigaretou se lépe hubne. Také jim připadá, že jsou dospělejší a přitažlivější.

Jak poznáte, že vaše dítě kouří:

Zápach cigaretového dýmu z vlasů, rukou a oblečení je nezaměnitelný. Je cítit i z úst, přestože se jej většina malých kuřáků snaží zamaskovat žvýkačkou či bonbonem. V kapsách potom obvykle najdete tabákové drobky, zápalky či zapalovače, o nichž potomek tvrdí, že patří kamarádovi.

Děti a počítač - internet

Inteligentní pomocník při vzdělávání i zábavě. Může však být také nebezpečný. Stává se to tehdy, když dítě prostřednictvím svého počítače utíká ze všedního života. Stále jsou k dispozici nějaké hry. Internet je obrovský zdroj informací, ale také nebezpečný prostor. Nikdy nevíme, kdy někdo vymyslí další vylepšení, zrychlení, novou hru, která naše dítě přišpendlí ještě pevněji na židli k počítači. Vedeme předem prohraný boj, který skončí až s odezněním puberty. Virtuální přátelé se stávají bližší než rodina, spolužáci nebo kamarádi.

Mezi znepokojivé signály patří:

Pokud zjistíme, že je naše dítě závislé, neboli je v jakémsi transu, nerespektuje naše pokyny, zapíná počítač tajně i v noci. Když odhalíme podezřelé pohyby na internetu. Jestliže se dítě nemůže od počítače odtrhnout. Nevnímá čas a jiné koníčky ho už nebaví. Ztratí zájem o dění kolem. Zanedbává hygienu, jídlo, učení, pobyt venku. Nechce chodit do školy. Hraje na úkor spánku. Špatně spí. Nemůže se soustředit a užívá stimulační léky k udržení pozornosti. Je nervózní při zamezení přístupu k internetu.

Pomoc: počítač se sice dá vypnout, ale když ho dítěti jen tak vezmete, bude trpět jako každý závislý. Začněte se mu tedy více věnovat. Přesvědčujte ho o tom, že jsou i jiné způsoby zábavy.

Co vysvětlovat, nedovolit, nač se ptát dětí

 • Děti mladší deseti let nenechávejte u internetu samotné, neměly by mít ani vlastní e-mailovou schránku.
 • Vysvětlete dětem, proč nemají sdělovat osobní údaje.
 • Umožněte dětem přístup jen na vámi povolené weby, jasně určete, kam chodit nesmějí.
 • Přesně stanovte a hlídejte čas, kdy dětem dovolíte sedět u internetu.
 • Neustále se ptejte, s kým se na internetu baví, a učte je, jak reagovat, když jim někdo bude klást podezřelé otázky.
 • Musíte vědět, co vaše dítě na počítači dělá.
 • Chat už není virtuální realita a jeho nebezpečí spočívá v tom, že si dítě do lidí, které třeba vůbec nezná, promítá vlastní představy, zapojuje fantazii, což mu přináší uspokojení.
 • Facebook je snad největší informační databáze a dítě by mělo vědět, že informace, kterou tam v naivitě prozradí, se mu může jednou vrátit jako bumerang. O tom je dobré se svým dítětem mluvit. Dítě si na počítači trénuje své kompetence. Kdyby s ním neumělo zacházet, bylo by hendikepované.

Dobrá zpráva ve výchově dětí

I ta nejhorší puberta jednou skončí a s ní i posedlost počítačovými hrami i chatováním. Dospívající si závislost na internetu do dospělosti nepřenáší.

Parta

 • Děti hledají idoly.
 • Často podléhají tlaku skupiny, touží, aby je brala vážně, a proto přejímají nekriticky chování „zkušenějších" vrstevníků.
 • Parta jim dává pocit bezpečí a síly. Časem se stávají agresivní a dopouštějí se přestupků.

Mezi znepokojivé signály patří:

 • Změna šatníku - potomek začíná nosit oblečení, které je typické pro nějakou skupinu.
 • Jedná impulsivně a vznětlivě
 • Jen nerad vysvětluje, kam jde.
 • Lže.
 • Mlčí o svých známých i o tom, co společně podnikají.

  Pomoc: vytrhnout dítě z prostředí, v němž se cítí důležitě, je obtížné. Pohovořte si s ním proto naprosto upřímně a snažte se ho pochopit. Nezlehčujte jeho potřeby (např. seberealizace), ale jasně vyjádřete své nároky. Najděte způsob, jak ho přesvědčit, aby změnilo způsob oblékání, který ho řadí k určité skupině. Snažte se mu pomoci při změně návyků a míst, ve kterých se pohybuje. Podporujte jeho koníčky.

Sekty

 • Do osidel sekt se nejčastěji dostanou lidé vnímaví, inteligentní, ale velmi osamělí. Podobně jako členové part, i oni hledají svoje vzory a životní hodnoty.

Mezi znepokojivé signály patří:

 • Děti začnou doma krást (sekty od svých členů často žádají majetek). Nemají zájem stýkat se svými vrstevníky.
 • Jsou nepřístupné, uzavřené.
 • Netouží chodit do kina, plavat, nechtějí se dívat na televizi, přestože to ještě nedávno dělaly rády.
 • Nosí amulety, přívěsky, korálky a talismany.
 • Začínají se jinak oblékat.

Pomoc: vrátí-li se dítě do rodiny, záleží hodně na vás. Mluvte s ním o jeho víře. Klaďte mu otázky na „tělo" a podělte se o své pochybnosti. Zjistěte si informace o sektě a sdělte mu je. Nenechávejte ho samotné a neztrácejte s ním kontakt.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16614 (novesluzby.cz#20380)


Přidat komentář