Očkování v prvních dvou letech života

Po devět měsíců od Vás děťátko v bříšku dostávalo potřebnou výživu a vitamíny. Nyní máte v ruce malý uzlíček, o který je potřeba se dále starat, aby ho nepostihla některá ze závažných nemocí. Systém zavedeného povinného očkování, je tu pro Vaše dítě.

Očkování ve věku dítěte: 21. - 25. měsíc

Jedná se o druhou dávku, zahrnující:

  • Spalničky
  • Příušnice
  • Zarděnky

Tuberkulóza

Tuberkulóza představuje celosvětově rozšířené infekční onemocnění způsobené tuberkulózními bacily Mycobacterium tuberculosis komplex. Tuberkulóza se přenáší vzduchem, a to ve formě drobných kapének o průměru od 1 do 5 µm, které vylučuje jedinec s plicní tuberkulózou při kašli, kýchání, mluvení, zpěvu. Nejčastějším příznakem plicní tuberkulózy je kašel, který je přítomen téměř u všech nemocných s bakteriologicky ověřenou tuberkulózou. K ochraně před vznikem a šířením infekčních onemocnění je zákonem uložena povinnost podrobit se léčbě. U nás se provádí očkování proti TB u novorozenců s porodní váhou více než 2,5 kg od 4. dne a nejpozději do konce 6. týdne po narození a revakcinace v jedenácti letech věku

Způsob očkování proti tuberkulóze

V případě narození zdravého, donošeného miminka, se očkuje již v porodnici. V ostatních případech se očkuje dítě do 6. týdne věku.

Hexavakcína

Hexavakcína představuje kombinovanou očkovací látku, která chrání dítě rovnou proti šesti infekčním nemocem: záškrtu, tetanu, dávivému kašli, žloutence typu B, dětské obrně, haemophilu influenzae.

Způsob podání hexavakcíny

Očkovací látka se podává injekčně, a to většinou na zevní stranu stehenního svalu.

Důvod, proč je volena hexavakcína

  • Očkovací látka je velmi šetrná a také velmi dobře dítětem snášena. Moderní očkovací látky obsahují podstatně méně antigenů než dříve vyráběné vakcíny, ale obsahují všechny antigeny.
  • Hexavakcínou se snižuje vpočet vpichů.
  • Hexavakcínou se snižuje četnost návštěv u dětského lékaře.

Úhrada hexavakcíny

Hexavakcína je plně hrazená ze státního rozpočtu, a to od 1.1.2007.

Záškrt

Představuje infekční onemocnění, které se přenáší nejčastěji kapénkovou infekcí. Postihuje krční mandle, hrtan, průdušky, nosohltan.

Příznaky záškrtu

Záškrt se projevuje polykacími a dechovými obtížemi.

Způsob očkování proti záškrtu

Proti záškrtu je podávána hexavakcína.

Tetan

Velmi závažné onemocnění, k jehož nákaze dochází především vniknutím spor bakterie porušenou kůží, kdy stačí velmi drobné poranění, jako je zadřená tříska, škrábnutí špinavým nehtem a bakterie se dostávají do krevního oběhu.

Příznaky tetanus

Onemocnění se projevuje místními, případně celkovými bolestivými křečemi svalstva, pacient je při plném vědomí. Bakterie napadne nervový systém pacienta, způsobí svalové křeče, také v oblasti krku a čelistí.

Způsob očkování proti tetanu

Proti tetanu je podávána hexavakcína.

Dávivý kašel

Jedná se o velmi nakažlivou nemoc, která se přenáší kapénkovou cestou. Dávivý kašel způsobují bakterie Bordetella pertussis.

Příznaky dávivého kašle

Kašlání mnohdy přechází v dlouhé záchvaty, při kterých se nemocný začne dusit. Kromě toho častý kašel způsobuje dávení, takže děti mohou i několikrát denně zvracet.

Způsob očkování proti dávivému kašli

Proti dávivému kašli je podávána hexavakcína.

Žloutenka typu B

Jedná se o infekční onemocnění, které je způsobené virem VHB. Nejčastěji se přenáší přímým kontaktem, a to s nakaženou krví, třeba i z nemocné matky na novorozené dítě. Onemocnění vede v řadě případů k poškození, nebo i selhání jater.

Příznaky žloutenky typu B

V některých případech proběhne onemocnění, bez jakýkoliv příznaků. V jiných případech je možné zaznamenat únavu, nechutenství, slabost, nevolnost, kožní vyrážky.

Způsob očkování proti žloutence typu B

Proti žloutence typu B je podávána hexavakcína.

Dětská obrna

Jedná se o virové infekční onemocnění. Viry se vylučují stolicí nemocného jedince. Dále se mohou šířit při nedostatečné hygieně, kontaminovanou vodou, potravinami. Onemocnění se však může přenášet i kapénkovým způsobem, kdy se vir zachytí a začne šířit na sliznicích nosu, ústech, v krku pacienta.

Příznaky dětské obrny

Dětská obrna se projevuje zvýšenou teplotou, nevolností, bolestí hlavy, bolestí břicha. V případě, že by vir zasáhl centrální nervový systém, jedná se o těžší formu nemoci.

Způsob očkování proti dětské obrně

Proti dětské obrně je podávána hexavakcína.

Spalničky

Spalničky patří mezi vysoce nakažlivé infekční onemocnění, které postihuje převážně děti, a to ve věku od čtyř do pěti let jejich věku. K infekci dochází kapénkovou nákazou nebo tělesným kontaktem s nemocným. Spalničky samy o sobě nejsou tak závažné, problémy působí hlavně nebezpečné komplikace, které se s tímto onemocněním často pojí: zápal plic, zánět mozku, zánět středního ucha. Infekce spalniček se projeví přibližně deset dní ode dne nakažení. Inkubační doba spalniček je 10-14 dní.

Příznaky spalniček

První fáze nemoci se projevuje zvýšenou teplotou, a to okolo 38 až 39°C. Dále je provází rýma, suchý a dráždivý kašel, bolesti v krku. Uvnitř dutiny ústní se objeví malé bílé skvrnky nebo pupínky. Druhá fáze nemoci se projevuje vysokou horečkou, mnohdy převyšující 40°C. Nemocný je stále velice citlivý na světlo. Po těle se objeví typická vyrážka, a to ve formě malých skvrn, které postupně ztmavnou.

Způsob podání očkovací látky

Očkování se provádí kombinovanou vakcínou, a to proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím, je to tvz. triple vakcína. Podává se injekčně, a to pod kůží na zevní stranu předloktí.

Úhrada vakcíny proti spalničkám

Očkování není hrazeno zdravotními pojišťovnami, hradí jej rodiče dítěte.

Příušnice

Jedná se o velmi nakažlivé onemocnění, které se přenáší kapénkovou nákazou, dále přímým tělesným kontaktem. Inkubační doba mezi nakažením a prvními projevy nemoci je 2-3 týdny.

Příznaky příušnic

V první fázi nemoci se objevují symptomy, které jsou blízké chřipce nebo nachlazení, jako je horečka, ztráta chuti k jídlu, bolesti hlavy a v krku. Navíc se může objevit také určitá podrážděnost. Po jednom až dvou dnech trvání těchto příznaků se objeví otok příušních slinných žláz, zpravidla nejprve na jedné straně. Otevírání úst, konzumace a polykání jídla je velmi bolestivé, zvýšená teplota a otok přetrvávají asi týden. Zajistěte dítěti klid na lůžku a dostatečný přísun tekutin. Vzhledem k bolestem spojením s otevíráním úst je dobré pít slámkou nebo pomocí hadičky.

Způsob podání očkovací látky

Očkování se provádí kombinovanou vakcínou, a to proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím, je to tvz. triple vakcína. Podává se injekčně, a to pod kůží na zevní stranu předloktí.

Úhrada vakcíny proti příušnicím

Očkování není hrazeno zdravotními pojišťovnami, hradí jej rodiče dítěte.

Zarděnky

Zarděnky představují virovou nákazu, která se přenáší vzduchem. Šíří se především v dětských kolektivech.

Hrozba onemocnění zarděnkami v těhotenství

Onemocnění je velmi nebezpečné pro těhotné ženy v raném stádiu těhotenství, protože poškozuje plod.

Příznaky zarděnek

Zarděnky se projevují světle růžovou, nevýraznou a nenápadnou vyrážkou, zduřením mízních uzlin, a to na zadní straně krku a pod ušima. V případě, že onemocnění není spojeno s teplotou, nemusíte jej ani zaznamenat. Můžete však při mytí vlásků, nebo česání objevit malé zduřelé bouličky, které jsou pro dítě bolestivé. Průběh onemocnění je většinou lehký a není třeba žádné zvláštní léčby. Postačí klid a léky proti horečce.

Způsob podání očkovací látky

Očkování se provádí kombinovanou vakcínou, a to proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím, je to tvz. triple vakcína. Podává se injekčně, a to pod kůží na zevní stranu předloktí.

Úhrada vakcíny proti zarděnkám

Očkování není hrazeno zdravotními pojišťovnami, hradí jej rodiče dítěte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16625 (novesluzby.cz#21182)


Přidat komentář