Leváci - je vaše dítě levák?

Leváctví nebo také levorukost je upřednostňování levé ruky před pravou. Levák je osoba, která má levou ruku – nebo levou nohu obratnější než pravou, tedy opačně než je obvyklé. Leváci to neměli snadné ...

Leváci to neměli snadné

Levák používá při manipulaci s věcmi levou ruku

kterou se i učí snadněji psát než pravou. V minulosti bylo leváctví silnou sociální nevýhodou s násilným potlačováním a leváci byli přeučováni na praváky deprimujícími způsoby jako je přivazování levé ruky k tělu, fyzickými tresty-pravítkem přes levou ruku, strašením, že mu levá ruka upadne, což levákům a hlavně školákům často působilo i škody na duševním zdraví. Mít doma dítě-leváka bylo stresující i pro rodiče. Snaha o potlačení leváctví byla oficiálně zavržena v r. 1967.** **

Levorukost a předsudky

V životě existují dvě cesty, buď pravá-to je ta správná nebo levá, která je špatná ...... tak praví buddhismus. Hinduismus káže používat na toaletě levou-nečistou ruku, pravou-čistou rukou jíme. Islámské učení považuje pravou ruku za symbol spasení, levou za symbol zatracení (Allah prý měl obě ruce pravé). Rozšířeným předsudkem bylo i to, že pachateli násilné trestné činnosti jsou převážně leváci.V církevním prostředí v minulosti bylo někdy leváctví považováno za znamení posedlosti ďáblem a Eskymáci věřili, že každý levák je čaroděj.V některých afrických zemích bývalo zvykem, že dítěti-levákovi polili levou ruku vařící vodou a ponořili do bahna, dokud nervy v ruce neodumřely. Tak donutili dítě používat pravou ruku. V USA se tradovalo, že leváctví značí duševní poruchu a v Evropě panoval názor, že leváci jsou inteligentnější.I v Asijských zemích předsudky postupně mizí. Například v Japonsku už není důvod k rozvodu fakt, že jeden z manželů je levák.

Slovníček pojmů

Lateralita

dominance jední strany, souvisí s rizdílností funkce pravé a levé mozkové hemisféry.

Dextralita

praváctví,opak leváctví.

Zkřížená lateralita

se nazývá, pokud se neshoduje lateralita různých typů funkcí nebo orgánů.

Ambidextrie, ambilateralita

někteří lidé (asi 3-5%) mají obě ruce stejně šikovné nebo nešikovné.

Genetický levák

leváctví je v rodině dědičné.

Patologický levák

příčinou obrácené laterality je disfunkce části mozku.

Výrobky pro leváky

V dnešní době jsou leváci naštěstí plně akceptováni a řada výrobků je jim přizpůsobována. Ovšem leváctví je soustavným cílem nejrůznějších průzkumů, studií a vytváření statistik.

V lidské populaci je údajně přibližně 10% leváků. Vyšší procento leváků je mezi muži, čili nižší než mezi ženami. Podle webu českého Státního zdravotního ústavu má 7% dospělé populace funkční převahu levé ruky. Ve Velké Británii se leváctví vyskytuje dokonce u 13% mužů a 11% žen a mezi lidmi narozenými před r.1910 je leváků pouhá 3%. Dokazuje tato studie fakt potlačování leváctví v ČR a to, že leváků obecně přibývá


Má levák kratší život?

Jedna ze studií z roku 1991 říká, že leváci mají o 9 let kratší život, protože jsou silně znevýhodněni v pravorukém světě a častěji se jim stávají různé nehody. Tato teorie byla brzy zavržena, nyní odborníci podobné rozdíly vysvětlují spíše tím, že v dřívějších dobách byli lidé pod velmi silným tlakem nuceni přeučovat se na praváky, zatímco nejmladší generace není takto ovlivňována. Dalším důvodem je, že mezi ženami je méně leváků a ženy se dožívají vyššího věku. Dalším vysvětlením je, že určitý podíl leváků se během života spontánně mění na ambilaterální nebo praváky. Žádné z těchto vysvětlení však není nesporné a vyčerpávající. Podobná vysvětlení jsou neúplná a spekulativní. Nelze vyloučit ani možnost, že podíl leváků mezi narozenými dětmi bude dále stoupat.

Levorukost - vědecký oříšek

Dělba činností mezi mozkovými hemisférami

Předpokládá se, že když např.řeč a ruční práce vyžaduje lepší výkon mozkové činnosti, soustředění jedné činnosti do jedné hemisféry je účinnější než rozdělení činnosti do dvou hemisfér. Když se levá strana mozku specializuje na řeč, pravorukost převládá. To by předpokládalo, že leváci mají obrácené i umístění center pro motorické činnosti. Primáti nemají vyvinutou mluvenou řeč podobnou lidské, a proto by se u nich neměla vyskytovat preference pravé ruky, což odpovídá zjištěním.

Námitky vůči této teorii:

Proč právě levá strana mozku by měla vždy řídit řeč. Proč to tedy není u 50% populace levá strana a u 50% pravá?

Ačkoliv 95% praváků skutečně používá levou hemisféru pro řeč, leváci jsou variabilnější. Někteří používají pro jazykové úlohy pravou hemisféru, někteří levou a někteří obě. Teorie může dobře vysvětlit některá leváctví, ale má příliš mnoho mezer, než aby mohla vysvětlit každé leváctví.

Některé studie se zaměřily na zkoumání základních rozdílů mezi mozky leváků a praváků. Typický mozek praváka je vysoce specializovaný, taková specializace se méně často vyskytuje u leváků.

Další teorie předpokládá, že příčinou levorukosti je poškození mozku při porodu

Porodním stresem jsou vysvětlovány i další problémy, například autismus nebo mozková obrna. Dokonce i matkám, které v těhotenství prodělaly opakované vyšetření ultrazvukem se prý častěji rodí leváci - žádná z těchto teorií se rovněž nepotvrdila.

Genetické leváctví

Jsou-li oba rodiče leváci, s pravděpodobností 26% je levákem také jejich dítě. Nejde tedy o jednoduchou dědičnost. Web Státního zdravotnického ústavu v Praze uvádí, že pokud je leváctví součástí rodinné anamnézy (tedy zjevně dědičné), zpravidla s ním bývá spojeno méně problémů a poruch, než jde-li o leváctví v rodině ojedinělé.

Jak spolehlivě poznáme leváctví (lateralitu)

Nejpozději před zahájením školní docházky je potřebné rozpoznat lateralitu dítěte, protože s psaním mívají leváci největší problémy. U vyhraněnějších dětí se zpravidla pozná podle toho, jakou rukou berou do ruky hračky, příbory, jakou rukou lépe a častěji kreslí.

Lépe se lateralita rozezná u činností, u kterých dítě není vázáno společenskou konvencí. Dominantní nohou se dítě bude odrážet na koloběžce nebo švihem nasedat na jízdní kolo Dominantní nohou leze člověk dříve do kalhot. Dominantní rukou se častěji češe nebo si čistí zuby, stříhá nůžkami, navléká nit na jehlu.

K dominantnímu oku přiloží spontánně papírovou trubičkou použitou jako „dalekohled". K dominantnímu uchu přiloží sluchátko nebo mobilní telefon. Někdy však může jít o náhodu nebo napodobování.

Speciální pedagogové vyvinuli mnoho testů k zjišťování laterality. Není-li lateralita zcela jednoznačná (například dítě pro některé činnosti preferuje jednu ruku, pro jiné činnosti druhou), může být s rozhodováním problém.

Leváctví není nepřirozené

Takhle jednoduše bychom měli k levorukosti svého dítěte přistupovat. Dítě - levák nesmí mít pocit, že je méněcenné jen proto, že píše, jí, hází balonem levou rukou.. Má přece dvě ruce, dvě nohy a záleží na jeho přirozenosti, kterou z nich bude používat.

Sport - výhodné sporty pro leváky

Leváctví je výhodné v řadě sportů, například:

 • tenis,
 • stolní tenis,
 • fotbal,
 • hokej,
 • box a další.

Nevýhody pro leváky

Nevýhodou může být stolování, řízení auta a to, že stále ještě na trhu není dost nástrojů pro leváky. Mezi leváky byla a je řada slavných osobností, snad proto se o levácích říká, že jsou kreativní, všestranně nadaní, geniální.

Slavní leváci

 • Isaac Newton,
 • I.P.Pavlov,
 • Leonardo da Vinci,
 • Aristoteles,
 • Marie Curie,
 • W.A.Mozart,
 • J.S.Bach,
 • Ludwig van Beehtoven,
 • Sergej Prokofjev,
 • Sergej Rachmaninov,
 • Niccoo Paganini,
 • Enrico Caruso,
 • Paul McCartney,
 • Ringo Starr,
 • Jimmi Hendrix,
 • Phill Collins,
 • David Bowie,
 • Bob Dylan,
 • Sting,
 • Céline Dion,
 • Paul Simon,
 • Freddie Mercury,
 • Pink,
 • Ricky Martin,
 • Eminem,
 • Josef Vojtek,
 • Tom Cruise,
 • Robert De Niro,
 • David Duchovny,
 • Peter Fonda,
 • Greta Garbo,
 • Charles Chaplin,
 • Angelina Jolie,
 • Julia Roberts,
 • Bruce Willis,
 • Vladimír Menšík,
 • Vladimír Ráž,
 • Jiřina Jirásková,
 • Jiří Krampol,
 • Lenka Vlasákoví,
 • Hans Christian Andersen,
 • Pablo Piccaso,
 • Michelangelo Buonarotti,
 • Josef Lada,
 • Alfons Mucha,J
 • iří Trnka,
 • Ramses II.,
 • Tiberius,
 • Caesar,
 • Alexandr Veliký,
 • Karel Veliký,
 • Napolein Bonaparte,
 • královna Viktorie,
 • J.F.Kennedy,
 • Martina Navrátilová,
 • Petr Korda,
 • Rafael Nadal,
 • Petr Čech,
 • Diego Maradona,
 • Pelé,
 • Michel Platini,
 • Romario a mnoho, mnoho dalších.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16613 (novesluzby.cz#20331)


Přidat komentář