Hrazdička pro děti - výběr, druhy, koupě

Hrazdička pro děti jim napomáhá rozvíjet aktivity, a to za pomocí zvuků, barvy, světel. Díky interaktivní hrazdičce dítě bude koordinovat své první pohyby, rozvíjet zrak a sluch. Vyberte hrazdičku s co nejvíce hracími prvky a barevností.

Edukativní hračky, mezi které se řadí právě hrazdička pro děti, svojí barevností i funkčností lákají děti ke hře a pmáhají jim nenásilně rozvíjet veškeré jejich smysly i rozumové schopnosti. Na hrazdičce visí několik hraček, které Vašemu miminku zkrátí dlouhou chvíli.

Vybírejte hrazdičku se spoustou veselých hraček. Doplníte-li ji barevnou podložkou, poskytnete dítěti spoustu naučné zábavy a budete mít Vašeho prcka neustále pod kontrolou.Navíc si miminko může pocvičit i tzv. pasení koníků, kdy na bříšku může pozorovat a zkoumat zákoutí a nejrůznější taje ukryté na hrací dece.

Typ hrazdiček pro děti

 • Hrazdičky se závěsnými plastovými hračkami
 • Hrazdičky se závěsnými plyšovými hračkami

Druhy hrazdiček pro děti

 • Dětská hrazdička do vany
 • Dětská hrazdička k jídelní židli
 • Dětská hrazdička s možností připojení k autosedačce
 • Dětská hrazdička k hrací dece
 • Dětská hrazdička jako součást hrací deky
 • Rostoucí hrazdička – pro dítě v rozmezí věku 0 až 6 měsíců; 6 až 12 měsíců; 9 až 14 měsíců; 12 – 36 měsíců

Na co se zaměřit při výběru dětské hrazdičky

 • Účel využití dětské hrazdičky
 • Variabilita použití dětské hrazdičky
 • Materiál dětské hrazdičky
 • Možnost sundání závěsných hraček a jejich samostatné využití
 • Zdravotní nezávadnost hrazdičky a závěsných hraček
 • Způsob uchycení dětské hrazdičky
 • Stabilita dětské hrazdičky
 • Variabilita úpravy výšky závěsných hraček
 • Rozměry dětské hrazdičky

Součásti dětské hrazdičky

 • Závěsné hračky
 • Sedátko
 • Klip na uchycení
 • Vkládací kostky
 • Hudba aj.

Způsob uchycení dětské hrazdičky

 • Pomocí klipu
 • Pomocí pevného stojanu

Po jak staré dítě je vhodná hrazdička

Hrazdička je vhodná pro dítě od cca třech do cca 18 měsíců.

Materiál hrazdičky pro děti

 • Dřevo - přírodní materiál. Vzniká v rostlinách z meristémových buněk. Každý druh dřeva má své jedinečné vlastnosti. Například měkké dřevo se lehčeji opracovává. Mezi měkké dřevo patří topolové, lipové, vrbové. Mezi tvrdé dřevo patří například borovice, tis.
 • Plast – vyrábí se z celulózy, kdy celulóza tvoří stěny rostlinných buněk. Největší rozmach výroby plastů nastal po roce 1945. Plasty jako takové se v přírodě nevyskytují, vyrábějí se ve velkých průmyslových závodech, a to složitým výrobním způsobem. Při svém vzniku jsou tekuté a dají se velmi snadno formovat. Ve svoji konečné podobě jsou velmi pevné. Plasty přírodní: Vulkanfíbr, Viskozofolie (celofán), Celuloid, Acelát celulózy, Umělá rohovina. Plasty umělé: Polyethylén, Polypropylen, Polystyren, Polyvinylacetát, Polyvinylalkohol, PVC, Polyvinylfluorid, Polymethylmetakrylát. Plast je umělou hmotou, která označuje řadu syntetických nebo polysyntetických polymerních materiálů. Plast často obsahuje i další látky, a to ke zlepšení užitných vlastností, jako například zvýšení houževnatosti, odolnost proti stárnutí, zvýšení pružnosti. Plast se vyznačuje významnou variabilitou, jako je tepelná odolnost, pružnost, tvrdost, nízká hustota, jednotnost složení i struktury, chemická odolnost.
 • Plyš - plyšové hračky, jako takové, se vyrábí něco přes sto let, i když to vypadá, že existují celé věky. Děti vyrůstají s plyšovými hračkami, a to již od narození. Někteří mají svého zamilovaného plyšáčka, ať už se jedná o medvídka, zajíčka, hrošíka apod. Jiní mají více oblíbených hraček. Jiné dítě má zase za oblíbenou hračku například plastovou – panenku, autíčko apod. I když jde pokrok mílovými kroky kupředu, a to i v oblasti hraček, plyšové hračky stále zůstávají oblíbenou stálicí u dětí, ale i dospělých. Samozřejmě, že si chlapec v období puberty nebude přát jako dárek plyšáka, ale spíše počítačovou hru, či stavebnici, nebo lego, ovšem u holčiček to může být jinak. A dospělí si pořizují plyšáky jako dekoraci bytu, či jako přívěsek ke klíčům apod.

Zdravotní nezávadnost hraček

Protože hrazdička přijde do styku s dítětem, zaměřte se při jejím výběru na zdravotní nezávadnost, a to, aby žádná jeho část neobsahovala například olovo, dále si nechte potvrdit, že hračka splňuje evropské normy bezpečnosti hraček EN71 a nese značku CE. Také si všímejte etikety, zda je na ní uvedeno, pro jakou věkovou skupinu je hrazdička určena, zda je hračka netoxická, vyhovuje americké normě ASTM D4236 a zda testování kolotoče nebylo prováděno na zvířatech.

Evropské normy týkající se bezpečnosti hraček

 • ČSN EN 71-1:2000 Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
 • ČSN EN 71-2:1995 Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost
 • ČSN EN 71-3:1996 Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků
 • ČSN EN 71-4 /AI:2000 Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti
 • ČSN EN 71-5:2000 Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy
 • ČSN EN 71-6:1996 Bezpečnost hraček - Část 6: Grafická značka pro varovné označování věkové skupiny
 • ČSN EN 50088/A1/A2:1998 - Bezpečnost elektrických hraček

Vyhláška týkající se bezpečnosti hraček

Vyhláška MZ č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do tří let.

Co znamená značka CE - Conformité Européenne

Jedná se o značku kvality, která je zárukou toho, že příslušný výrobek je vyráběný v souladu s příslušnou evropskou normou. Značka CE je používána spotřebiteli jako důkaz bezpečnosti hraček pro děti v Evropské unii. U hračky, při jejíž výrobě výrobce použil harmonizované české technické normy, případě normy jiného státu, ovšem jsou-li v souladu s normami EU, potvrdí shodu hračky s těmito normami tím, že před uvedením na trh opatří každou hračku označením CE. Označení CE na hračce vyjadřuje, že produkt splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a že byl při posouzení jeho shody dodržen předem určený postup. Potvrzení o shodě tedy nevydává však žádný certifikační úřad, ale sám výrobce, nebo jím zplnomocněný zástupce.

Značka CE je vyžadována u řady produktů. Její umístění na výrobku znamená, že příslušný výrobce zhodnotil produkt před jeho uvedením na trh a je prokazuje splnění požadavků týkajících se bezpečnosti produktu, ochrany zdraví a také vlivu na životní prostředí.

Z historie hraček

Hračky již byly známy u dětí starých Egypťanů, nechyběly také u Sumerů, ovšem jejich největší rozmach vznikl v Orientě, především pak v Číně. Hračky dřívější doby zahrnovaly chrastítka, káču, houpačku, panenky aj. například při rozvíjení řecké kultury se stala panenka stěžejní hračkou. Tehdejší panenky ovšem byly vyrobené z hlíny. Další oblíbenou hračkou byli koníci ze dřeva, kteří se objevili na počátku našeho letopočtu. Od šestnáctého století se začaly hračky vyrábět v masovém měřítku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16655 (novesluzby.cz#21886)


Přidat komentář