Dětské úrazy

Každoročně je z důvodu úrazu hospitalizováno zhruba 30 000 dětí. Během roku utrpí úraz u nás kolem 17 % dětí školního věku. Znáte Vy a Vaše děti všechna nebezpečí, která je mohou potkat?

Dětské úrazy

Podle statistik MZČR jsou úrazy dětí ve všech průmyslově vyspělých zemích světa jednou z hlavních příčin úmrtí. Čísla, uvedená za jeden rok jsou alarmující.

Česká republika se řadí mezi státy s nejvyšší úmrtností dětí v důsledku úrazů. Více než 300 dětí každoročně na následky úrazu umírá, téměř 3000 dětí je postiženo trvalými následky. Každoročně je z důvodu úrazu hospitalizováno zhruba 30 000 dětí. Během roku utrpí úraz u nás kolem 17 % dětí školního věku. Vyšší úrazovost je u chlapců.

Počty v % a jednotlivá zranění?

 • zhmoždění, vykloubení a zlomeniny 55,2 % všech úrazů, nejčastěji při sportu. Zde vyšší procento dívek než chlapců
 • poranění povrchu těla 23,8 % - převážně kousnutí zvířetem – zásadně nenecháváme dítě samotné s kočkou ani se psem!
 • poranění hlavy a lebky 10,7 % - v dopravě a pády z výšek
 • smrtelné úrazy dětských cyklistů s poraněním hlavy až v 80 % - bez helmy dítě na kolo nepouštět!
 • poranění úst, zubů a dalších orgánů dutiny ústní 6,1 % - v dopravě, na kole a při sportu.
 • popálení a opaření 2,5 % , většinou s trvalými následky
 • úrazy smyslových orgánů nejčastěji poranění očí 2,1 % - rada používat bezpečnostní brýle a štíty
 • otravy a uštknutí 0,4 %
 • poranění břicha 0,5 %
 • poranění hrudníku 0,3 %
 • tonutí 0,1 %

Další statistiky evidují, kde k úrazům dochází

 • škola 26 % všech hlášených úrazů
 • v domácím prostředí 21,5 %
 • na ulici nebo silnici 19,4 %
 • hřiště 12 %
 • a na závěr dovolte uveřejnit počet zranění vznikající z konfliktu s jiným dítětem 7,4 %

Úrazy a rychlá pomoc

Cizí těleso v oku

Počkejte chvíli, zda se cizí tělísko nevyplaví slzami samo. Jestliže jej vidíte, pokuste se ho vyjmout. Dítě se musí dívat vzhůru, vy jemně stáhněte dolní víčko a cípem kapesníku se tělísko pokuste setřít. Jestliže v oku nic nenajdete, přetáhněte jemně horní víčko přes spodní víčko, je-li tělísko pod horním víčkem, může se takto dostat pryč. Pokud tělísko v oku zůstalo, je zapíchnuté v rohovce nebo je v centrální barevné části oka, pokud dítě v oku stále pálí, bolí nebo řeže, zakryjte oko obvazem a jeďte k lékaři.

Krvácení

Krvácí-li silně, ránu převažte tlakovým obvazem, podvažte končetinu a přitlačte ji rukou dítě položte na záda s nohama výš než hlava a přivolejte lékaře.

Zlomenina

Svlékněte poraněnou nohu nebo ruku, podložte ji a zafixujte v poloze, která je nejméně bolestivá, nehýbejte s poraněnou končetinou a zavolejte lékaře nebo odjeďte na ambulanci.

Podvrtnutý kotník

Otok a bolest v kloubu značí výron, zujte botu i ponožku a ledujte, neopadne-li otok a neustane bolest kontaktujte lékaře.

Zranění hlavy a otřes mozku

Bolest hlavy, zvracení, silná únava, spavost = vyhledejte lékaře.

Krvácení z nosu

Nejčastěji při rýmě, nebo při úrazu. Nakloňte dítě dopředu, stiskněte mu pevně nosní dírky k sobě po dobu asi 10 minut tak, aby dítě dýchalo pusou a krev vyplivovalo. Pozor, je nutné dítě sledovat, jestli pravidelně dýchá, nos samozřejmě povolovat. Dát mu studený hadřík na zátylek nebo na chvíli na kořen nosu.

Po zastavení krvácení alespoň 3 hodiny nesmrkat. Nedaří-li se krvácení zastavit a trvá-li déle než 30 minut, nebo následovalo po silném úderu do hlavy a z nosu vytéká vodnatá zakrvavělá tekutina, volejte záchrannou službu.

Zlomené nebo vyražené zuby

Při tomto úraze vždy navštivte zubního lékaře, odlomenou část pokud možno vezměte sebou.

Úraz elektrickým proudem

Přerušte kontakt mezi dítětem a elektrickým vodičem tak, abyste sami nebyli proudem zasaženi, pomocí dřevěné nebo jiné nevodivé tyče. Zjistěte zda dítě dýchá. Pokud ne, začněte s umělým dýcháním a masáží srdce. Vyhledejte vždy lékařské ošetření.

Popáleniny a opařeniny

Dítěti opatrně svlékněte oblečení a dbejte by se nedotklo zdravé kůže jinde na těle. Popáleninu ihned rychle a krátce ochlaďte proudem studené vody. Postiženou část sterilně zakryjte a dítě ihned odvezte k lékaři.

Hoří-li šaty

Povalte dítě na zem. Uhaste oheň válením po zemi, vlněnou látkou - ne silonovou nebo nylonovou. Nesnažte se dítě svlékat a okamžitě jeďte do nemocnice nebo zavolejte záchranku.

Chemikálie v oku

Ihned oči vypláchněte proudem studené vody. Je-li poraněno jen jedno oko při výplachu pozor na oko zdravé. Zavažte nebo zakryjte postižené oko a dítě odvezte do nemocnice.

Cizí těleso v uchu

Není-li těleso v uchu patrné, nesnažte se ho hledat a vyndávat. Mohli byste poranit zvukovod, případně i bubínek, dítě odveze k lékaři.

Cizí těleso v nose

 

Přimějte dítě, aby předmět vysmrkalo. Nesnažte se předmět vyjmout sami a odvezte dítě k lékaři.

Bodnutí hmyzem

Včelí nebo žihadlo sršně se pokuste odstranit. Přidržujte na místě bodnutí obklad namočený do ledové vody. Má-li dítě bodnutí v ústech, dejte mu napít něčeho studeného nebo cucat kousky ledu.

Anafylaktický šok může utrpět i dítě, které už v minulosti hmyz, např. včela bodla a nemělo žádnou prudkou reakci. Známky jsou bledá, studeně opocená kůže. Šedavý odstín kůže okolo rtů nebo pod nehty. Třes a pocit žízně, mdloba, neklid. Rychlé a mělké dýchání, apatie, zmatenost, dušení. Rychlý, slabý a nitkovitý tep, bezvědomí až dušení. V takovém případě položte dítě vleže na záda a s podloženýma nohama a volejte záchrannou službu. V případě dušení umělé dýchání a masáž srdce.

Vdechnutí malé baterie

Poznáte na dítěti podle dušnosti a zrychleném dýchání. Nevyvolávat zvracení, nepodávat živočišné uhlí, odvézt pacienta do nemocnice.

Uštknutí hadem

Omyjte okolí rány, ale ránu nevysávejte. Poraněnou končetinu znehybněte, ale nezaškrcujte. Dítěti podejte lék proti bolesti například Panadol nebo Ibuprofen.. Dítě držte v klidu. Podejte dítěti tekutiny, udržujte je v teple a co nejrychleji vyhledejte lékaře.

Pokousání zvířetem

Ránu důkladně vymyjte mýdlem a vodou, případně vydezinfikujte. Krvácející ránu stiskněte čistým kapesníkem nebo sterilním čtvercem. Je-li to možné, ránu sterilně kryjte obvazem nebo náplastí. Nepoužívejte antiseptické masti ani zásypy a vyhledejte lékaře.

Vnímání dětí je jiné než vjemy dospělého.

Příklady: Dítě vidí přijíždět auto, samo uvažuje tak, že když auto vidím – řidič mě také vidí, nedomýšlí, že skutečnost může být jiná. Chybně odhadují vzdálenosti. Považuje velká auta za bližší a malá za vzdálenější. Děti také špatně odhadují rychlost jedoucího auta a neumí bezpečně odlišit stojící auto od jedoucího.

Zorné pole je u dětí zúženo asi o 30 % oproti dospělým, což znamená, že mnohá nebezpečí, která vidí dospělý, nejsou pro dítě vůbec viditelná. 5 leté dítěte v porovnání s dospělým má až dvojnásobně zpomalené reakce. Navíc u dívek je tato doba delší než u chlapců. To vysvětluje, proč dítě např. vyběhne za míčem do vozovky s relativním zpožděním, což u řidiče přijíždějícího vozidla vzbudí pocit, že dítě auto vidělo a zůstalo stát. Také schopnost sluchového vnímání je u dítěte snížena asi o 10 dB ve srovnání s dospělým jedincem.

Prevence je velmi důležitá, vštěpujme dětem zásady, které jim pomohou v životě.

V příštím díle si je společně připomeneme.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16610 (novesluzby.cz#20246)


Diskuze a zkušenosti

neptun | 01.05.2013 20:47
Re: Dětské úrazy utržení uzdičky pod vrchním rtem


Přidat komentář