Děti od 2 - 7 let - vnímání, výchova

Co prožívá dítě ve věku od 2 – 7 let? Jak může rodič dítěti pomoci, aby se naučilo věci správně vnímat? Je třeba si uvědomit, že rodiče mají v tomto věku rozhodující význam pro vývoj a výchovu dítěte.

Jak dítě vnímá čas

Jak vnímá dítě ve věku 2 - 7 let čas? Jistěže vnímání bude záležet na tom, jakou činnost zrovna provozuje (hraní hry, výuka ve škole, sledování pořadu v televizi apod.). Soustředíme se však na vnímání času během dne. Dítě díky svým „biologickým hodinám“ dokáže čas vnímat velmi dobře – nastane doba, kdy má hlad, chce spát atd. V nižším věku tento čas do jisté míry řídí dospělý – řekne mu, ať jde spát, jíst atd.

Zhruba ve věku 5 let se už dítě dokáže samo v sobě čím dál více časově orientovat a mezi 6. – 7. rokem se učí poznávat čas na hodinách, a tak v určitou dobu očekává večeři, večerníček apod.

Kolem 5. roku dítě začíná chápat také pojem konečnosti. Konečnost věcí a lidí otevírá otázku, která se týká smrti. Dítě pochopí, že pokud se člověku nebo zvířeti něco stane, tak už nejsou a ani nikdy už nebudou. Tak například kolem tří let dítě nechápalo, že moucha zabitá plácačkou už nebude nikdy létat, tento fakt pochopí až ve věku zhruba 5 let. Postupem času dítě získává čím dál více zkušeností s konečnem – například když doma zemře pes a na zahradě mu udělají hrobeček.

Rodiče by měli konečnost dítěti vysvětlit dříve, než mu bude tato skutečnost „naservírována“ kamarády. Je to vhodné třeba pokud bude někde ležet mrtvý pták apod.

I konečnost je součástí vývoje dětské psychiky a je to jeden z aspektů, který bychom měli jako rodiče dítěti pomoci pochopit.

Když dáme dítěti dárek

Dárek by měl být pro dítě něčím, co nemá každý den, něco vzácného, co dítě potěší, z čeho bude mít radost. Pod pojmem dárek si nemusíme představovat pouze materiální věci, ale také například den v cirkusu, stanování o prázdninách, výlet na hrad apod.

Osoba, která kupuje dítěti dárek, by se měla nejdříve zamyslet nad tím, co pro něj vlastně bude dárkem. Dárek bychom měli vybírat s ohledem na věk a schopnosti dítěte. Je nevhodné dávat dítěti dárky, se kterými se ještě neumí hrát.

Účelem dárku je zejména vyvolat radost. Pamatujte na to, že dárků by nemělo být příliš mnoho, protože jinak z nich dítě nebude umět prožít tu správnou radost. Dospělý by si měl také vyhradit čas na to, aby si mohl s dítěte s dárky hrát – možná to bude ten největší dárek.

Co pro dítě znamená domov

Domov je pro dítě místem, kde se cítí bezpečně a kde je obklopeno blízkými lidmi, od kterých cítí lásku. Domov má dítěti dát jistotu, lásku, oporu, realizaci komunikace a setkávání s blízkými. Domov musí být stabilní, což je dáno jednak stejnými lidmi a stejným prostorem. Ve věku 2 – 7 let dokáže dítě s přehledem rozeznat, kteří lidé jsou součástí domova (lidé blízcí) a kteří jsou tu pouze na určitou přechodnou dobu, například na návštěvě (cizí lidé).

Dítě v tomto věku nedokáže být ještě doma samo, to zvládne až kolem 7 let, i když by to mělo být jen na opravdu krátkou dobu. Nejistota vyplývá i z toho, že dítě nedokáže dobře odhadnout čas, který mu rodič sdělí – když dospělý řekne, že jde jen na chvilku, dítě neví, co to znamená. Řešením může být ukázat dítěti na hodinách minuty a nechat jej sledovat, až čas uběhne. Dítěti bychom také měli dát nějakou činnost, která ho zabaví.

Agresivní chování dítěte

Agresivní chování u dítěte je zpravidla způsobeno nemožností mít něco, co by zrovna chtělo,  ať už se jedná o materiální věci nebo třeba vítězství ve hře apod.

Je pravdou, že některé rysy chování mohou být zděděné, což se týká i agresivity. V tomto věku však existuje možnost, aby se dítě svou zlost naučilo projevovat jiným způsobem. Jelikož se jedná o věk, kdy se mnohem více rozvíjí řeč, mělo by se pocity naučit vyjádřit slovně, a tak kontrolovat své agresivní impulsy.

Agresivita může být způsobena špatným vzorem – dítě vidí agresivní chování a vnímá jej tak, že ve výsledku mělo úspěch, takže se jej snaží napodobit (chce také dosáhnout úspěchu). Pokud se začne dítě chovat agresivně a toto chování se nesetká s žádnou odezvou, vytváří si špatný vzorec chování (můžu se tak chovat a nic se mi nestane).

Dítě, kterému je ubližováno, se často vyznačuje jako tiché, neprůbojné, není schopno se bránit, nedokáže situaci řešit, nebyl mu dán žádný příklad od dospělého, jak se zachovat.

Je špatné, když chce rodič dítě před agresivním chováním chránit (ač je to myšleno dobře), protože pak učí dítě vyhýbat se řešení problému. Naopak mu má pomoci, jak se má v situaci zachovat.

Pokud se dítě zachovalo špatně, neměli bychom jej fyzicky trestat, nýbrž si s ním promluvit, proč to udělalo. Při agresivním chování musíme dítě naučit omluvit se druhému a popřípadě napravit to, co udělalo špatně.

Bojácnost dítěte

Do jisté míry je bojácnost dítěte naprosto v pořádku. Dětem, které jsou až příliš bojácné, by rodiče měli dodávat odvahu a pomoci jim navázat s ostatními kontakt. Ke kontaktu však dítě nemůžeme nutit nátlakem nebo zesměšňováním. Rovněž bychom dítěti neměli dávat za příklad někoho, kdo bojácný není. Je vhodnější poukázat na to, co dítě v minulosti udělalo dobře a na to navázat. Za to, co dítě udělá, je nutné jej ocenit, pochválit.

Citlivost u dítěte

Každé dítě je jinak citlivé a tudíž i jinak reaguje. Některé děti si mnohem více všímají různých podnětů ve svém okolí ve srovnání s jinými dětmi. Určitou míru citlivosti má dítě danou od narození a velkou část citlivosti se teprve učí v průběhu života. Naučit dítě, s jakou mírou citlivosti má k dané věci přistupovat, by měli hlavně nejbližší lidé. Nejlépe je využít situací z každodenního života. Tak například spolužák upadne a dítě se tomu začne smát – v tomto případě má rodič dítěti říct, ať se nesměje a raději mu pomůže vstát, nebo se ho zeptá, zda nechce pomoci. Je důležité vést dítě ke správným reakcím na podněty z okolí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16634 (novesluzby.cz#21721)


Přidat komentář