Děti 2 až 7 let - výchova, výchovné situace

Pro dítě ve věku 2 – 3 let je charakteristická spousta otázek. Dítě se pořád ptá „proč“ a rodiče takové dotazy mnohdy už vyčerpávají. Dítě se potřebuje dozvědět hodně věcí, chce více poznat svět, vzájemné souvislosti, důvody,...

Onanie a oblast sexuality u dětí

Onanie u dětí může mít různé podoby – například tření o tvrdý předmět, vkládání hračky mezi nohy apod. Onanie je tématem, které je ve většině rodin naprostým tabu. Když rodiče na onanii dítěte přijdou, zpravidla dělají, že o ní nevědí a přehlížejí ji – ve skutečnosti je to však trápí a neví, co dělat. Co tedy dělat? Prvním krokem je samotné přijetí tohoto faktu. Dítě zpočátku neví, že pohlavní uspokojování na veřejnosti je pro okolí pohoršující, to začne pociťovat až kolem 5 – 6 let. Rodič by se neměl za onanii dítěte stydět a kvůli tomu mu třeba zakazovat nocleh u příbuzných. V takovém případě by měl rodič příbuzné naopak o této skutečnosti informovat, ať se nepodivují, když dítě náhodně přistihnou.

A proč vlastně dítě onanuje? Může to být proto, že s ním rodiče netráví tolik času jako dříve a nemazlí se s ním tolik, jak by potřebovalo. Příčinou onanie je také pocit slasti. I když se to může někomu zdát poněkud zvrácené, dítě v raném věku začíná objevovat své tělo a zjistí, že hra s genitáliemi mu přináší uspokojení.

Dítěti nestačí jen říci, že to nesmí dělat. Oba rodiče se především mají nad celou věcí zamyslet, nikoliv před tím zavírat oči. Je třeba se dítěti více věnovat, hrát si s ním, mazlit se a povídat si. Pokud ani v tomto případě onanie neustoupí, je dobré se obrátit na odborníka.

Rodič by měl dítěti sdělit, že o jeho činnosti ví, ale neměl by dítě zostuzovat, zahanbovat, přísně mu to zakazovat a vyhrožovat – to by mohlo později přivodit problémy v sexuální oblasti. Stanovte však dítěti hranice – onanovat může pouze o samotě, nikoliv před ostatními.

V souvislosti s onanií se dostáváme i k všetečným otázkám ohledně sexuality. Rodiče by měli dítěti pravdivě zodpovědět vše, na co se ptá. Základní informace se má dítě dozvědět v rodinném prostředí.

V předškolním období se dítě začne více zajímat o vlastní libido a o rozdíly mezi muži a ženami (například při převlékání ve školce). S dětmi bychom o sexualitě měli mluvit. Děti by se měly dozvědět pravdivé informace, které jim mají být podány srozumitelným způsobem. Nemusíme dítěti poskytnout hned všechny informace, postačí, když mu odpovíme na to, na co se ptá. Pokud se nám o některých tématech hovoří obtížně, vezměme si na pomoc knihu s obrázky, na kterých bude pěkně ukázán průběh těhotenství apod.

Dítě – otázky

Pro dítě ve věku 2 – 3 let je charakteristická spousta otázek. Dítě se pořád ptá „proč“ a rodiče takové dotazy mnohdy už vyčerpávají. Dítě se potřebuje dozvědět hodně věcí, chce více poznat svět, vzájemné souvislosti, důvody,…Jiným případem je situace, kdy dítě rodiče už jen zkouší a snaží se ho neustálými otázkami vyprovokovat. Pokud to ale dítě nedělá „naschvál“, měli bychom mu v klidu na všechny otázky odpovědět. Rodič by si toho navíc měl i vážit, protože dítě se ptá právě jeho a má důvěru v to, že zná správnou odpověď.

Pokud to dítě dělá „naschvál“, jeho dotazy se opakují, nebo nemají smysl, musíme dítě zabrzdit a říci, že už odpovídat nechceme. Pokud rodič nezná odpověď na nějakou otázku, mohou se spolu pokusit odpověď najít třeba v encyklopedii.

Co pro dítě znamenají peníze

Asi do věku 3 let představují peníze pro dítě jen kousek papíru nebo kovu. Ve čtvrtém roce si postupně uvědomuje, že za peníze lze pořídit nejrůznější věci, jídlo, hračky atd. V tomto věku ale ještě neví, jestli je určité množství peněz moc nebo málo a kolik co stojí, pouze vnímá, že peníze mají určitou hodnotu. V tomto věku není příliš vhodné dávat dítěti jako dárek peníze. Lépe je předat peníze rodiči, který mu za to koupí dárek, ze kterého bude mít dítě radost.

Hodnotu peněz dítě poznává v mladším školním věku, když si dokáže spočítat, co si za peníze může koupit.

Pláč u dětí

Každé dítě má jiný práh bolesti, tudíž je i jinak plačtivé. Když se dítě rozpláče, měl by se ho dospělý zeptat na důvod. Rodič má dítě uklidnit, pochovat, pohladit. Rodiče mají často tendenci odvádět pozornost na něco jiného – například „podívej se, pejsek“. Správně bychom však měli dítě vyslechnout, mělo by se nám svěřit a teprve potom ho můžeme uklidňovat a přenést pozornost třeba ke hře.

Jiným případem je, když se dítě vzteká, jakoby pláče ale nemá slzy, zuří a kope. Takové dítě rodiče uklidňovat nemají, ale nejprve necháme dítě „vyplakat“ a pak s ním situaci probereme.

Jestliže pláče před dítětem rodič, měl by mu taktéž důvody objasnit. Pokud to neudělá, mohlo by si dítě i myslet, že udělalo něco špatně.

Dítě – posmívání

Pokud dospělý vidí, že se děti někomu posmívají, měl by zasáhnout. Těm, kteří se posmívají, má vysvětlit, že to není správné a toho, kdo je terčem posměchu, má naučit, jak se v dané situaci chovat. Chybou by bylo zakazovat styk s dětmi, které se mu posmívají, ale naopak ho má naučit situaci řešit (slovní obrana apod.).

Děti a jejich srovnávání

Každý rodič si má uvědomit, že jeho potomek má jak dobré, tak i špatné vlastnosti. Ke každému dítěti bychom měli přistupovat jako k jedineční bytosti, a tak různé vzájemné srovnávání není na místě.

Při srovnávání je dobré uvést, že tamto dítě je sice lepší ke hře na klavír, ale druhé zase umí lépe hrát fotbal apod.

Dítě – strašení

Dospělý člověk si někdy jen tak udělá legraci a něčím dítě postraší – to však ještě neví, že je to nereálné a klidně této, pro něj nepříjemné věci, uvěří. Když se na celou věc podíváme, mnohdy je to od dospělých dost škodolibé.

Jindy rodiče straší děti různými pohádkovými bytostmi. Známé jsou výroky typu: „Jestli si neuklidíš ty věci, zavolám čertovi a ten si tě odnese do pekla“. Takové výhružky jsou naprosto nevhodné a mohou vést až k panickému strachu z určitých bytostí. S postupem času, jak dítě roste, začíná o reálnosti těchto slov pochybovat. Mělo by platit, že rodiče jako autoritu by dítě mělo poslechnout i bez pomoci předhazování nějakých nadpřirozených bytostí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16638 (novesluzby.cz#21725)


Diskuze a zkušenosti

Anonym | 03.02.2013 16:10
Re: onanie batolat Dobrý den,chtěla bych poradit.Mám 2letou holčičku a myslím,že onanuje-otírá se o dveře,válí se po bříšku a nebo se schovává pod stolem,nemyslím si že se ji málo věnujeme.Dáte mi nějakou radu aby to nedělala.Děkuji za odpověď Gabrišková Petra


Přidat komentář