Děti 2 až 7 let - výchova, obtížné situace

Odpouštět se dítě učí v rodinném prostředí, takže je dobré poskytovat vhodný model. V rodině by se dítě mělo naučit slovu „promiň“ a mělo by jej umět ve vhodné chvíli použít. Pakliže dospělý udělá dítěti něco špatného, měl by se mu i on umět omluvit.

Dítě – lakomství

Do jisté míry je lakomství u dítěte normální, ba ve věku kolem dvou let je tento povahový rys přímo typický – dítě nechce nikomu jinému půjčit jeho hračku, protože ještě nechápe, že se mu daná věc zase vrátí. Vše souvisí s pochopením konečnosti (půjčení hračky skončí a hračka se zase vrátí zpět).

Někdy dítě vůbec není schopno hračky půjčit, nebo se třeba odmítá rozdělit o bonbony či nechce ani nikomu předvést svou novou hračku.

Lakomství u dítěte může pramenit z rodinného prostředí, odkud dítě tuto vlastnost vypozoruje – například starší sourozenec mu nechce nic půjčit, rodiče odmítají půjčit něco sousedovi apod. Rodiče by se tedy nejprve měli zamyslet nad svých chováním – nad tím, jaký model dítěti poskytují. Rodič se sám s dítětem může rozdělit, aby mu šel příkladem a také by mu měl vysvětlit, že je pěkné se s druhým rozdělit. Jestliže vám dítě nabídne bonbón, měli byste si ho vzít a poděkovat – ujistíte tak dítě, že dělá správnou věc a že vás potěšilo. V případě odmítnutí nabídnutého bonbónu může být dítě zmatené.

Lež u dětí

Lží se dítě zpravidla snaží vyhnout něčemu, co je pro něj nepříjemné, anebo získat nějakou výhodu. Lež u dítěte do pěti let musíme brát trochu jinak, než opravdovou lež. Lež v tomto věku vychází z fantazie, což je naprosto normální. V takových případech by se měl rodič jemně otázat, zda to, co říká, je pravda. Kupříkladu když dítě tvrdí, že mluví ze psem, je to fantazie. Když však dítě něco udělá a svádí to na někoho jiného, už o fantazii nejde – často to souvisí s obavami, jak na prohřešek zareagují rodiče.

Přimět dítě, aby přiznalo, jak to bylo doopravdy, lze různými způsoby. Dospělý by však rozhodně na dítě neměl naléhat a nestavit se ihned do role silnějšího – dospělého (nemusela by se vybudovat otevřenost a důvěra).

Pokud jako rodič přijdete na to, že vaše dítě lhalo, měli byste si o lži krátce promluvit a vysvětlit dítěti, že na lež se většinou stejně přijde, a proto je lepší hned mluvit pravdu.

Dítě – mazlení

Touha po projevech lásky je u každého dítěte jiná. Pro rodiče může být těžké, když by rád vzal dítě na klín a pomazlil se s ním, ale ono nechce. Rodič se však tomu musí do určité míry přizpůsobit - nemusí se těchto projevů hned vzdát i pro příště, ale třeba má dítě jen pohladit. Mazlivost je přirozenou součástí života rodiče a dítěte, přičemž mazlivější bývají matky.

Pokud máte dvě děti, přičemž jedno z nich je mazlivé méně a druhé více, pozor na „zanedbávání“ toho méně přítulného – věnujte se mu jinak, třeba se s ním jen bavte o tom, co dneska prožilo.

Neklid dítěte

Neklid u dítěte může způsobit strach z něčeho, cizí prostředí, pocit že něco není v pořádku atd. K neklidu u dítěte může docházet tehdy, když rodič prochází nějakou náročnou situací – dítě vidí a cítí, že je rodič smutný a že se něco děje. Prožitky rodiče vždy zasahuj i dítě, avšak to o takových věcech s rodičem zpravidla nedokáže hovořit. Dítě může mít problémy se spánkem, pomočovat se, okusovat si nehty, být nesoustředěné atd. V takových případech by měl rodič dítěti vysvětlit svoje momentální rozpoložení, více se mu věnovat a při přetrvávajících problémech vyhledat odborníka.

Dítě – neúspěch

Pokud si je dítě vědomo vlastního neúspěchu, prožívá zklamání a stud, je plačtivé, má pocit že ho nikdo nemá rád a že nemá žádného kamaráda. V těchto situacích má dospělý člověk poskytovat oporu, objasnit mu věci, povzbudit ho,…Předškolní období je důležité z hlediska utváření sebevědomí dítěte a pokud se vyskytnou počáteční neúspěchy, není na místě toto sebevědomí snižovat.

Dítě – odměna

Správná odměna pro dítě má být něco výjimečného, co dítě nemá nebo neprožívá každý den. Příležitostí pro získání nějaké odměny není jistě málo. Může jít o odměnu za dobré vysvědčení, za uklizený pokoj, za vítězství v soutěži apod. Odměnu by dítě nemělo mít spojenou pouze s materiální věcí, ale také s prožitkem společně stráveného času. Odměnou tedy může být například návštěva kina, účast na nějaké akci,…Odměna by měla vycházet z toho, co má dítě rádo. Rodiče by měla zajímat zpětná vazba od dítěte – jak se mu odměna líbila.

Dítě a odpovědnost

Odpovědnosti se dítě nejvíc učí v předškolním období. Tak například může mít na starost vynášení odpadkového koše – musí se naučit myslet na to, zda je koš vynesený, když nemůže, tak má požádat někoho jiného, aby koš vynesl ze něj apod. Postupem času, jak dítě roste, může dostávat složitější úkoly.

Děti a odpuštění

Měli bychom děti učit odpouštět těm, kteří jim provedli něco špatného. Když nám třeba dítě bude vyprávět, jak mu cizí kluk ve školce sebral hračku, neměli bychom mu doporučit, aby si s ním příště nehrál – tak dítě začne dělit ostatní na kamarády a ty, se kterými si hrát nebude. Měli bychom ho naučit postavit se k problému čelem – ať řekne například: „neber mi tu hračku, když si s ní zrovna teď hraju“. I když to třeba nebude fungovat, tak si to dítě alespoň vyzkouší.

Odpouštět druhým se dítě učí v rodinném prostředí, takže je dobré poskytovat vhodný model. V rodině by se dítě mělo naučit slovu „promiň“ a mělo by jej umět ve vhodné chvíli použít. Pakliže dospělý udělá dítěti něco špatného, měl by se mu i on umět omluvit a obráceně. Poté, co se dítě omluví, by rodič neměl vyžadovat slib, že už danou věc nikdy neudělá – ve věku 2 – 7 let toho ani není schopno. Může se o to pouze pokusit. Stejně tak bezvýznamné v dětském slovníku je slůvko „nikdy“.

Děti a ohleduplnost

Ohleduplnosti se dítě učí od jiných. Pokud jej budou obklopovat samí neohleduplní lidé, jen těžko se ohleduplnosti naučí.

I rodiče by měli být k dítěti ohleduplní. Tak kupříkladu když rodič stojí před životní změnou, mě by se zajímat i o názor dítěte, ne mu to jen prostě sdělit. Plánujme dovolenou s ohledem na děti a vyslechněme také jejich přání. Pokud dětem dáme model ohleduplnosti, snáze se jí naučí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16635 (novesluzby.cz#21722)


Přidat komentář