Děti 2 až 7 let - ego, fantazie, hry

Dospělý by měl dítěti ukázat hranice jeho JÁ, měl by mu dát dostatečný prostor pro rozvoj vlastního ega, ale zároveň ho učit, jak jej správně formovat. Aby z dítěte nevyrostl egoista, není dobré dělat vše, co si dítě „umane“.

Dítě – ego a egocentrismus

Dítě si začíná uvědomovat své ego, čili JÁ, a to samé vyžaduje i od okolí (aby ho ostatní respektovali). Vývoj JÁ souvisí s tzv. obdobím vzdoru, ve kterém má dítě snahu svoje JÁ projevovat. Dospělý by měl dítěti ukázat hranice jeho JÁ, kam až jeho JÁ může sahat a kdy je v právu. Dítě by se mělo naučit respektovat i ostatní lidi a umět přistoupit ke kompromisu. Dospělý by měl dát dítěti dostatečný prostor pro rozvoj vlastního ega, ale zároveň ho učit, jak jej správně formovat. Při utváření dětského ega je důležité, aby rodič nebyl příliš shovívavý (dítě necítí za nic zodpovědnost), ale ani moc přísný (dítě by se bálo trestu).

Pokud se dítě stane příliš egocentrickým (sobeckým), vnímá se jako střed všeho dění. Dítě na sebe upoutává pozornost, chce ovládnout i ostatní, vše se točí kolem něj, chce aby ostatní dělali vše podle něj a podobně. Aby z dítěte nevyrostl egoista, není dobré dělat vše, co si dítě „umane“.

Dítě a fantazie

Dětská fantazie má často reálný základ, který je obohacen o nějaké přikrášlení. Rozvoj fantazie u dítěte nastává hlavně v předškolním období. Fantazii můžeme dobře pozorovat při dětských hrách. Je nutné rozlišovat fantazii přiměřenou a nepřiměřenou. Když například dítě říká, že je panenka nemocná a volá z dětského telefonu sanitku, je to v pořádku. Když však chce, aby rodič opravdu zavolal sanitku, je nutné dítěti vysvětlit, že je to jenom „jako“ a sledovat, zda ze strany dítěte nedochází k dalším nepřiměřeným požadavkům. Dospělí mají podporovat jen takovou fantazii, která u dítěte rozvíjí tvořivost, nikoliv takovou, která dítě zanechává ve snech - začlenění do reálného světa kolem něj by pak bylo velmi složité.

Děti a fobie

Abychom zabránili rozvoji fobie u dítěte, musíme dítěti pomáhat tento strach překonávat. Když má dítě z něčeho strach, není dobré jej od toho ochraňovat a přestat ho takovým situacím vystavovat (pokud je tedy daná věc součástí běžného života). Také bychom dítě neměli nechávat čelit svému strachu samo.

Je dobré pokusit se najít příčinu strachu. Aby se dítě začalo něčeho bát, stačí ho postrašit – například „nehraj si s tím, nebo odtamtud vyletí bubák“. Taková slova mohou být příčinou vzniku strachu z nějakého předmětu. Dítě nad tím začne přemýšlet a ve fantazii si celou situaci dokresluje do velkých rozměrů. V takovém případě bychom měli dítě pomalu a stupňovaně začít  vystavovat „hrozivé“ věci, až si nakonec zvykne. Je však nutné mu poskytovat oporu, být mu nablízku, nenechávat ho v obtížné situaci samotného.

Dítě – stravování

Je dobré, abychom dítě naučili tomu, že jídlo neznamená pouze potřebu uspokojit hlad, nýbrž je to příležitost, kdy se sejdou členové rodiny a stráví spolu příjemné chvíle. Večeře může být chvílí, kdy si příslušníci rodiny navzájem sdělují, co během dne dělali, co prožili, co se jim povedlo apod.

Ve věku 2 – 7 let je samozřejmostí, že dítě jí už lžičkou samo a asi od pěti let by mělo navíc umět jíst i příborem.

Co se týká množství jídla, je dobré dítěti naložit spíše méně – získá dobrý pocit, když všechno sní, nebo když si dokonce přidá. V průběhu jídla by dítě nemělo mít v blízkosti jiné předměty, které by odpoutávaly jeho pozornost od pokrmu. Pokud dítě nějaké jídlo odmítne, jako náhradní stravu mu dejte jen suchou housku, jinak by tento zlozvyk mohl začít praktikovat skoro pořád. Při jídle dbejte na to, aby dítě moc nepilo, protože jinak by už nemuselo mít vůbec hlad.

Děti – hry a hračky

Hra je velmi důležitou „prací“ v období dětství. Dospělý by měl hru dítěte podporovat - může mu například pomoci včlenit do hry nový nápad.

Ve hře by se mělo dítě naučit být férový a nepodvádět. Významné jsou kolektivní hry, kdy dítě musí do jisté míry spolupracovat s druhými. Dobré je začít s kolektivními hrami v rodinném kruhu, protože tak se může dítě zeptat na různé věci, nebo se může rozplakat při prohře a nikdo se mu nebude posmívat. Hra umožňuje dítěti prožívat radost z vítězství i přijímat prohru. Dítě se může naučit mnoha věcem – rozhodovat se, respektovat druhé, učinit kompromis atd. Pokud nebude dítě umět správně pracovat s výhrou a prohrou v kolektivu dětí, mohou se mu ostatní posmívat a nebrat ho do kolektivu.

V dnešní době je nabídka hraček obrovská, což může někdy paradoxně ztížit rozhodnutí, kterou hračku dítěti koupit. Pro dítě ve věku od 2 – 7 let je vhodnou hračkou třeba tříkolka (popřípadě kolo dle věku) nebo plastelína.

Pokud má dítě příliš mnoho hraček, nemají pro ně takovou hodnotu a s některými si v důsledku toho přestává hrát.

Vhodné hračky jsou takové, které nějakým způsobem přispívají k rozvoji dítěte.

Hračku je nutné vybírat vzhledem k věku dítěte, protože jinak nebude hračka ani patřičně oceněna. I hračky se řídí módou, avšak nemůžeme dítěti kupovat vše, co momentálně „letí“. Je ale dobré, když dítěti koupíme nějakou z hraček, které si moc přeje – ve svém věku totiž nedovede ostatním dětem vysvětlit, pro tu hračku nemá a může být terčem posměchu.

Dítě by mělo ve věku 3 let zvládnout půjčit hračku jinému dítěti. Půjčování hraček mezi dětmi je zdrojem nových zkušeností a obohacení.

Čas od času se doporučuje udělat něco jako inventuru hraček. Tak například jednou do roka je dobré spolu s dítětem protřídit hračky a ty, se kterými si dítě už nehraje, uložit do krabice. Dítě se však musí samo rozhodnout, které hračky si ponechá a které uloží do krabice.

Děti a identifikace

Identifikaci chápeme jako ztotožnění se s někým jiným – u dětí může jít o pohádkovou bytost, hrdinu z filmů, staršího kamaráda,…Do jisté míry je to v tomto věku přirozené, ale ztotožnění by mělo mít určité meze, aby nedošlo k tomu, že dítě bude žít jen ve své vysněné fantazii.  Rodič by měl dítěti vysvětlit, že rytíř z pohádky má sice dobré vlastnosti, ale dítě není rytířem, pouze se může jeho vlastnostmi inspirovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16636 (novesluzby.cz#21723)


Přidat komentář