Bonding - dítě s matkou po porodu

Během prvních 12 hodin po porodu buduje matka s novorozencem důležité základy vzájemných emočních vazeb. Je důležité, aby miminko s matkou bylo po porodu v nepřetržitém kontaktu a pokud to není zapotřebí ze zdravotních důvodů, od matky je neodpoutávat.

Miminko je v matčině bříšku zpravidla devět měsíců. Postupně spolu navazují kontakt, vnímají jeden druhého. Miminko zhruba od 20. týdne v bříšku maminky vnímá hlas maminky, tón hlasu, rozpozná, zda je maminka v pohodě, či ve stresu, dokáže reagovat na hudbu. Miminko je klidné, je-li mu hudba příjemná, neklidné a vrtí s sebou, není-li mu hudba po libosti. Matka s dítětem v prvním období po porodu spolu tvoří vzájemně spjatou jednotku, dvojici, která má zůstat spolu a nemá být odlučována.

Vysvětlení bondingu

Bonding je připoutání - umožnění okamžitého kontaktu matky s dítětem. Bonding má velký význam pro fyziologii matky i novorozence, dále má zásadní psychologické důsledky, se kterými se mohou novopečené matky a miminka potýkat v dalších obdobích života. Podpora nepřetržitého kontaktu novopečené maminky s dítětem je potřebná nejen u zdravých dětí po normálně probíhajícím porodu, ale je velmi důležitá i u dětí a maminek po komplikovaném porodu, císařském řezu aj. Na těle matky si novorozenec nejlépe a přirozeně odpočine a je v teple. V těle dítěte běží mnoho dějů, které staví na prvním spokojeném nestresovém prožitku na těle matky. K pohodě miminka patří plné bříško, vyhovění jeho potřebám, ponechání v odpočinku, nespěchání.

Účinky bondingu na novopečené maminky

Maminky, kterým byl umožněn bonding, mají tendenci se déle starat o novorozence, lépe zvládají stres spojený s mateřstvím, jsou tolerantnější, cítí větší radost při kontaktu s dítětem. Matka i přes poporodní únavu obnovuje síly a je schopna cítit uspokojení, štěstí, radost z prvního setkání se svým potomkem. Přínos bondingu napomáhá bezproblémové odloučení placenty u matky přirozeným způsobem, přispívá k zavinutí dělohy, předchází krvácení, je ideálním začátkem úspěšného a dlouhodobého kojení, přispívá k zotavení matky i dítěte po porodu.

První hodiny života novorozence i matky po porodu představují nejintimnější zážitek mateřství.

Vliv neprobíhajícího bondingu na novorozeně

U novorozence, který je bezprostředně po porodu odděleno od matky, se projevuje separační úzkost, neboli panický strach ze vzdálení se matky od něj v dětském věku, neurotické poruchy aj. Vždyť miminko bylo celých devět měsíců u maminky v bříšku. Maminka s miminkem rozprávěla, hladina bříško, zpívala mu.

Matka pro novorozeně znamená zdroj života, pocit jistoty, bezpečí, kterou miminku poskytuje.

Vliv neprobíhajícího bondingu na matku

U novopečené maminky, které nebylo umožněno hned po porodu navázání kontaktu s novorozencem, může nastat poporodní deprese, dále porucha výchovné kompetence, rozvolněná vazba k dítěti, posttraumatická stresová porucha aj.

Matky, kterým není miminko hned dáno do náruče, nebo jsou od dítěte odloučeny na delší dobu, mohou mít pocit, že něco propásly. Některé matky se mohou cítit v péči o miminko nejistě.

Bonding v českých porodnicích

V některých porodnicích v České republice je již postupuje po porodu tak, že miminko je položeno na břicho maminky. Někde nechají matku s novorozencem hodinu, či dvě, aby se mohli seznámit. Maminka stejně po porodu, musí zůstat na porodnickém lůžku, aby se sledoval její zdravotní stav, jak se zotavuje děloha aj. Většina zdravotníků pak ovšem zahájí rutinní postupy, které jsou spojené s dočasným rozdělením matky dítěte, což již narušuje jejich vzájemný kontakt. Poporodní vyšetření miminka však může probíhat na těle matky, kdy na ní novorozeně leží, není nutné ho brát matce, pokud je zdravotní stav novorozence v pořádku a nenastaly během porodu komplikace.

Zeptejte se v nemocnici, kterou jste si vybrali pro porod, zda podporují bonding a jak přesně probíhají první hodiny po porodu.

Zhruba před dvaceti lety se v České republice v porodnicích postupně začalo zavádět, že matka měla na pokoji vedle sebe v postýlce své miminko. Do té doby však bylo samozřejmostí, že všichni novorozenci byli na tzv. novorozeneckém oddělení a matkám byli pouze rozváženi na kojení. Tato praktika již naštěstí vymizela, i když bychom jistě našli místa, kde se stále využívá, což však má na míle daleko od důležitého bondingu a je tím pravým opakem.

Bonding v případě komplikovaného porodu

V případě zdravotních komplikací matky nebo novorozence je jejich vzájemné odloučení častokrát nezbytné a potřebné pro záchranu jejich zdraví či života.

Neprobíhající bonding mezi matkou a dítětem

Ptáte-li se, jak poznat, zda se jedná o bonding či ne, uvádíme níže: O nedostatečný bonding se jedná v případě:

  • standardního odnášení novorozeně ihned po porodu do jiné místnosti k provedení rutinních lékařských ošetření (Zhlédnutí miminka, vykoupání, osušení, návrat zavinutého miminka do podušky mamince),
  • standardní ukládání miminka na vyhřívané lůžko, protože je miminko podchlazené, potřebuje zahřát. (Miminko se však může zahřát i na matčině těle, kdy jsou společně přikryti přikrývkou. Miminku je také možno dát čepičku, ponožky). Lidské teplo nejbližších, tj. matky, popřípadě otce, je pro novorozence mnohem prospěšnější než dané vyhřívané lůžko. Novorozeně je možné předat i na nahou kůži biologického otce po porodu, a to v případě, že matka není schopna po porodu ihned vnímat miminko, například po císařském řezu aj. A proč je možné položit miminko na tělo otce? Miminko má totiž polovinu genů od biologického tatínka, je mu tedy rozhodně bližší, než právě zmíněné „chladné a neosobní", i když vyhřáté lůžko.
  • předávání dětí matkám pouze v době kojení. (Toto rozhodně není dobré, i když si maminka může tímto vyspat a odpočinou od porodu. Tímto oddělením a předáváním dítěte jen na kojení, je citově rozdělena emoční vazba mezi novorozencem a matkou),
  • standardní odnášení novorozence od novopečené maminky na hodinu či dvě po porodu, aby si maminka odpočinula. (Opět toto není dobré. První hodiny kontaktu miminka s matkou jsou velmi důležité pro vzájemnou citovou vazbu, která by neměla být přerušena).

První momenty matky a miminka po porodu

Z důvodu, že jsou, jak miminko, tak maminka neustále spolu, je důležité toto jejich spojení nepřerušovat ani po porodu. Po porodu je důležitý co nejdivější kontakt novorozeněte s matkou. Novopečená maminka se k novorozenci chová velmi otevřeně a citlivě, pokud je jí umožněno s ním zůstat po porodu o samotě. První hodiny po narození jsou životně důležité pro oba, matku i miminko.

První přisátí miminka k matčině bradavce

Dle vědeckého německého výzkumu mají matčiny bradavky stejné aroma, jako plodová voda, ve které bylo novorozeně po celou dobu matčina těhotenství. Plodovou vodou je novorozenec pokryt, a proto je schopen najít matčinu bradavku sám, aniž bychom jej nutili, musíme mu ovšem dopřát dostatek času. Aby miminko neprochladlo, položíme čerstvě narozené miminko na nahé tělo maminky a přikryjeme oba přikrývkou, dekou, aby se cítili oba příjemně.  Je důležité zmírnit co nejvíce možných překážek, které by bránily, aby novorozeně našlo matčinu bradavku (gumové rukavice porodního personálu, mýdlo, pach dezinfekce, pach prádla, látka mezi matkou a miminkem a další). Novorozenec si po porodu strká do pusy pěstičky, aby si přičichl a ochutnal daný pach a věděl, co má hledat. Už v děloze matky si miminko strkalo do pusy prstíky nebo pěstičky a cucalo je.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16616 (novesluzby.cz#20547)


Přidat komentář