Zateplování fasád - Karlovy Vary

Vadí vám vysoké náklady na energie, které každoročně stoupají? Rozhodli jste se proto něco udělat? Přečtěte si, co vše vám pomůže ušetřit. Je to revitalizace panelového domu, zateplení fasády, výměna oken, sanace domu a další.

Zateplování budov na Karlovarsku

Jistě přemýšlíte, jak ušetřit na výdajích za energii. Otázka zateplení domu vás již napadla, ale chtěli byste znát více informací. Je tedy zateplení domu výhodné? Vyplatí se? Protože nejvíce tepla z jakékoli budovy uniká právě z obvodových stěn, je zateplení fasády logickým krokem k úspoře nákladů.

Proč zateplovat dům?

Důvodů k zateplení domu, ať už rodinného či panelového, je hned několik. Zateplená fasáda dokáže regulovat teplotu v místnostech v jednotlivých ročních obdobích. V letních měsících zabraňuje nepříjemnému přehřívání, v zimním brání úniku tepla a šetří energii. Zateplená budova navíc získává akumulační vlastnosti a příjemnou teplotu lze udržovat i při přerušovaném vytápění. Topná soustava potom dokáže pracovat hospodárněji. Při použití vhodných materiálů lze zajistit snížení pronikání hluku z ulice dovnitř.

Dále se kvalitním provedením eliminují příčiny vnikání dešťové vody obvodovou konstrukcí a též plní estetickou funkci, neboť umožní na povrch fasády aplikovat moderní barevný nátěr, zvolit zajímavou strukturu či tvarování povrchu. Mezi zásadní přínosy ale patří také fakt, že se zateplením odstraní tepelné mosty a zbavíte se vzniku plísní, které způsobuje kondenzace páru na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí. Sami vidíte, že výhod, které z této akce plynou, je spousta. Na zateplování je tedy třeba pohlížet jako na návratnou investici, v žádném případě ne na nadbytečné náklady na údržbu budovy.

Jak se zatepluje fasáda?

Prvníma podstatným krokem je detailní příprava a plán stavebních prací. Je třeba rozhodnout se pro způsob, jakým se zateplení provede, pro materiály a tloušťku izolantu, které budou použity. Proto oslovte zkušeného projektanta a nechejte si zhodnotit současný stav budovy a zpracovat požadavky na rekonstrukci či novostavbu domu.

Příprava zateplovacích prací

Před samotným započetím stavebních prací musí firma připravit suchý a pevný podklad. Proto se odstraní veškeré uvolněné části fasády a povrch domu se očistí od mastnoty, nečistot a nerovných a nesoudržných částí. Také je nutné na dobu zateplovacích prací odmontovat hromosvod, větrací mřížky, osvětlení, střešní svody a další prvky, které by při provádění prací překážely. Na takto připravený povrch se nanáší penetrace, která dokonale slepí jednotlivé vrstvy materiálu.

Montáž zateplení Karlovy Vary

Způsobů zateplování obvodových zdí je více, proto zde záleží na druhu, který jste zvolili a také na typu izolačního materiálu, který bude použit. V každém případě je ale potřebné kolem obvodu zateplované budovy instalovat zakládací soklové lišty a to do těch míst, kde se bude izolant lepit. Tímto ochráníte namáhaná místa na domě a může se přikročit k samotnému lepení izolačního materiálu.

Jak prodloužit životnost zateplení?

Nutnou podmínkou je precizní a nanejvýš kvalitní realizace spolehlivou firmou, která má v této oblasti profesionální zkušenosti. Jak ale zvýšit odolnost fasády? Mezi takové možnosti se řadí nátěry a aplikace speciálních povrchů, které slouží proti mechanickému poničení, proti poškození graffiti, ošetření fasády proti napadení plísněmi, či volba takové povrchové úpravy, která garantuje sníženou špinivost.

Revitalizace panelových domů Karlovy Vary

Panelovou zástavbu v České republice máme již od konce let šedesátých minulého století. Původně bylo počítáno s životností těchto domů zhruba na čtyřicet let. Majitelé bytů v těchto domech proto stojí před otázkou, jak efektivně revitalizovat dům, který bohužel již nevykazuje původní užitné vlastnosti, a provozní náklady se zvyšují. Základní fází je zateplení fasády. Které stavební rekonstrukce jsou dále součástí revitalizace panelového domu?

Výměna oken na Karlovarsku

Další možností, jak ušetřit za energie, je výměna oken v domě. Špatně utěsněnými okny, která již neplní správně svoji funkci, uniká až 28% tepla. Výměnu oken lze výhodně spojit se zateplováním fasády a veškeré stavební práce vám tedy jedna firma může provést najednou.

Rekonstrukce a zateplení balkonů v Karlových Varech

Původní balkony fasádu panelového domu rozhodně nezdobí, právě naopak. Již nevíte, jak byste ho vyzdobili, čím osadili, stále vás jeho vzhled neuspokojuje? Navíc i balkon má svoji omezenou životnost. Proto je odkládání rekonstrukce balkonu nebezpečná, staré materiály korodují a blíží se havarijní stav. Nejprve proveďte posouzení z hlediska statiky a k tomu samozřejmě oslovte odborníka. Ten vám na základě prohlídky doporučí konkrétní postup oprav na domě.

Balkony se dnes montují z kvalitní ocelové konstrukce, ale existují i dřevěné typy. Avšak pro panelový dům se jednoznačně volí ty ocelové. Oproti starým typům se vyznačují až trojnásobně delší životností. O balkon musíte samozřejmě pečovat. Správná údržba umožní schopnost balkonu odolat různým vnějším vlivům počasí a podnebí.

Co zahrnuje rekonstrukce balkonu

Na podlahu se klade mrazuvzdorná a protiskluzová dlažba na hliníkovém plechu, který snižuje celkovou hmotnost balkonu. Plášť balkonu si můžete vybrat dle vašeho vkusu, nabídka barev a druhů materiálů je opravdu široká. Problém je snad jen v tom, domluvit se s ostatními vlastníky panelového domu na jednom vzoru. Můžete požadovat nasazení sušáků na prádlo, úchyty pro truhlíky a květináče. Výměna balkonu je určitě investice, která se vám vyplatí.

Rekonstrukce interiérů panelových domů Karlovy Vary

Součástí revitalizace panelových domů je samozřejmě rekonstrukce vnitřních prostor budovy, tedy v bytech. Původní bytová jádra již neplní svoji funkci tak, jak by měla, materiály jsou opotřebované, poškozené, neizolují, korodují, rozmáhá se na nich plíseň a podobně. Kuchyně a koupelny jsou místnosti, které jsou vysoce zatěžované opakovanou vlhkostí, která proniká i do původních podkladových konstrukcí. Toto prostředí napomáhá vzniku plísní a množení mikroorganismů, takže renovace bytového jádra je nutná i z hygienického hlediska O estetickém vzhledu původních koupelen a kuchyní snad ani není třeba se zmiňovat.

Odhlučněte dlažbu v bytě

V rámci dobrých sousedských vztahů v jednom panelovém domě vůbec není špatná myšlenka odhlučnit podlahu, a to kladením tzv. tiché dlažby. Vaše chůze ani přemisťování nábytku, odsunování židlí apod. nebude sousedy obtěžovat a navíc můžete inspirovat sousedy bydlící nad vámi, aby vám také přišli vstříc. Kročejová izolace poskytuje zvukový útlum a odstraňuje smykové napětí při deformacích v podlahách. Tato izolace se klade přímo pod keramickou dlažbu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16475 (novesluzby.cz#23756)


Přidat komentář