Zateplení fasád - Ostrava

Investice do zateplení domu se rozhodně vyplatí. Přinese úspory na nákladech za vytápění, komfort tepelné pohody a navíc dům získá krásný barevný kabát. Přitom přinese i celkové zhodnocení domu.

Zateplování domů je sice velmi prospěšné, potřebuje však zcela individuální přístup ke každému objektu. To co je výhodné pro jeden dům, nemusí být vhodné pro druhý. Základním výběrem je způsob zateplení a pak zateplovací materiál. Pro správný výběr nemusí stačit pouze zhodnocení stavu fasády pohledem. V některých případech je nutný i chemický rozbor fasády, který ukáže, jaké materiály a ošetřující prostředky je vhodné použít. Pokud vyberete prověřenou firmu, pak si můžete být jisti správným výběrem zateplení i dlouho trvající životností fasády. A v neposlední řadě i krásným vzhledem celého domu.

Zateplení fasád – Ostrava

Zateplováním fasád se zabývá stavební firma pana Martina Svačiny. Jde o firmu, která svou práci bere velmi vážně a ke každé zakázce přistupuje profesionálně, individuálně a s důsledností. Tak vznikají nové krásné fasády, které jsou trvalé po stránce tepelné, funkční i vzhledové. O tom ostatně svědčí celá řada referencí i spokojených zákazníků, kteří firmu neváhají doporučovat dále. Stavební firma pana Martina Svačiny má i další klady. Kromě již zmíněné profesionality a bezchybného provádění každé zakázky, je tu i dodání včas a ve sjednaném termínu. To pan Martin Svačina považuje za samozřejmost. Pokud se tedy chystáte zateplit fasádu svého domu, pak vyzkoušejte služby zkušené stavební firmy pana Martina Svačiny. Její sídlo najdete na adrese Martin Svačina, Václava Jiřikovského 137, 700 30 Ostrava – Dubina. Pro informace a sjednání schůzky můžete využít e-mailovou adresu skmont@email.cz, nebo telefonní číslo +420 608 430 161.

Zateplení fasády přináší úspory

Ať již zvolíte jakýkoli druh zateplení, tak je třeba si uvědomit, že tím jen získáte. Zateplení přináší opravdu celou řadu úspor, které v konečném výsledku sníží potřebné náklady na vytápění domu. Pokud se na to podíváme v procentech, tak z domu okny a dveřmi uniká 30 až 40% tepla, obvodovým zdivem, tedy fasádou 20 až 25% tepla, střechou pak 15 až 20% a podlahami 5 až 10% tepla. Z uvedených informací plyne, že zateplení fasády přinese úsporu nákladů až 25% a tudíž se o stejných 25% zvýší i tepelný komfort. Pokud k zateplení přistoupíte komplexně, pak se náklady na vytápění sníží na minimum.

Zateplování domů Ostrava

Komplexní zateplení domů tedy znamená výměnu nebo utěsnění oken i dveří, provedení izolace střechy, nebo střešních prostor, odizolování suterénu. No a samozřejmě také izolaci fasády. Celkově takto dojde k významnému zhodnocení celého domu. Toto zateplení je možné provádět jako vnitřní nebo venkovní. A z celé řady materiálů. Přitom vnitřní tepelná izolace se vyplatí pouze u střechy, podlah, oken a dveří. Pro fasádu je nejvhodnější venkovní zateplení.

Vnitřní nebo vnější zateplení?

Proč se u fasády nevyplatí vnitřní zateplení? Vnitřní zateplení obvodových zdí má menší účinnost. Zejména tam, kde jsou napojovány příčky a stropy. Tak vznikají takzvané tepelné mosty, které jsou zcela jasně vidět, při měření termo kamerou. Venkovní zdivo je u vnitřní tepelné izolace nadále vystaveno klimatickým změnám, často dochází k promrzání, a v případě trhlin v omítce i ke korozi fasády a vzniku plísní. To časem vede k nutnosti opravy fasády. Kromě tepelných problémů přináší vnitřní zateplení i zmenšení vnitřního obytného prostoru. A to často i o více než 60 centimetrů. Přesto je vnitřní zateplení využíváno. Je jedinou možností zateplení u historických objektů, kde by jinak došlo k porušení okrasných historických fasád, které mají nevyčíslitelnou hodnotu. Dále se vnitřní zateplení využívá u všech typů dřevostaveb, kde je součástí sendvičových stěn. U dřevostaveb, které se staví postupně, jako konstrukce, se vnitřní zateplení používá také. I zde nakonec vznikají sendvičové stěny. Jen jsou stavěny přímo na místě. U moderních i starších zděných objektů je však ideální volbou vnější zateplení.

Venkovní zateplení Ostrava

Vnější zateplení fasády má mnoho výhod. Nejen tepelnou. I když ta patří k těm základním, a je vlastně důvodem, proč zateplení aplikovat. Kromě toho je zateplení velmi účinnou** ochranou fasády a obvodových zdí.** Chrání je před klimatickými jevy, jako je promrzání, sníh, déšť, horko, vlhko, páry, které způsobují korozi fasády, její praskání a zároveň mají vliv na vnitřním klimatu objektu. Venkovní zateplení zajistí příjemné vnitřní klima, které nijak zvlášť nebude reagovat na velká horka a mrazy. Je to zásluhou akumulačních schopností, které zateplením fasáda získá. V podstatě jde o to, že v zimě zůstanou vyhřívané stěny déle teplé, v létě zase chladné. Dalším plusem vnějšího zateplení je minimalizace plísní a prostupnost vodních par ven. Ze správně zateplené fasády odcházejí ven vodní páry, nikde se neusazují a tím ani nevznikají žádné plísně. Dokonce ani v tolik problematických rozích. V neposlední řadě je pro vnější zateplení i krásný vzhled celé budovy. Vnější zateplení se skládá z vrstev. Poslední vrstvou u všech typů zateplení je okrasná vrstva, která dá budově krásný vzhled. Může jít o barevné provedení, nebo i obložení vhodným materiálem.

Bezkontaktní zateplení fasády Ostrava

Jinak nazývané provětrávané fasády. Patří ke složitějším druhům zateplení, které však je jedinou možností u problematických domů ohrožených vlhkostí. Zde by kontaktní zateplení, nebo nová tepelně izolační omítka byly spíše dalším problémem, než pomocí. Provětrávané fasády jsou ideální na všechny domy, které jsou vlhké, mokré, mají špatnou izolaci, trpí vznikem plísní. Název provětrávaná fasády vznikl proto, že mezi zateplením a obvodovou zdí vzniká mezera, která slouží k odvětrávání, prosychání a celkově k vysoušení obvodového zdiva. Přitom je zateplení vysoce účinné, a přispívá nejen ke komfortnější tepelné izolaci, ale i zdravějšímu klimatu. Bezkontaktní zateplení se zavěšuje na konstrukci, která se namontuje na obvodové zdi. Zateplení je většinou z minerální vlny, nebo z alternativních materiálů jako je izolace z konopí. Venkovní povrch může být z celé řady materiálů. Vybírat můžete keramiku, plast, dřevoplast, beton, kamenný obklad, lícové zdivo a další.

Kontaktní zateplení fasády Ostrava

Dá se říci, že je zná každý. Jde téměř o fenomén dnešní doby. Pokud se rozhodnete pro kontaktní zateplení, pak určitě volte kvalitní stavební firmu, která podle stavu vaší omítky a obvodových zdí vybere nejvhodnější a opět kvalitní materiál a vše odborně nainstaluje. Kvalitní materiál a kvalitní práce je základem kvalitního kontaktního zateplení fasády, její dlouhé životnosti i krásné konečné podoby. Kontaktní zateplení se na fasádu lepí a přichytí ke zdivu stavebními kotvami. Tak se zabrání tepelným mostům. Konečnou vrstvou zateplení je speciální omítka, která nepropouští vodu, a je vyztužená síťovinou. Jako zateplovací materiál se používají polystyrénové desky a to u budov vysokých maximálně 30 metrů. Pro vyšší budovy se musí použít požárně odolné minerální desky. Jejich výhodou je, že jsou paropropustné, a tak zajišťují lepší vnitřní klima. Konečná okrasná omítka se provádí jako stěrka, která může mít podobu bílé či probarvené tenkovrstvé omítky, v provedení minerální, silikátové, minerální lehčené, akrylátové a silikonové směsi. Výběr omítky záleží na typu objektu i místě jeho stavby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16595 (novesluzby.cz#24387)


Přidat komentář