Zateplení domů a bytů Praha a okolí

Potřebujete opravit či zateplit fasádu domu, zateplit byt, zrealizovat stavební práce nebo potřebujete kvalitní tepelné izolace? Pokud nejste odborníkem, můžete oslovit profesionály.

Rekonstrukce domu či zateplení fasády je náročná stavební úprava, ale pokud je zrealizována odborně, dokáže bezezbytku splnit svůj cíl a představu o budoucí podobě domu. Zateplený dům nejenže přináší úspory za topení, ale poskytuje také moderní a příjemné bydlení. Dnešní moderní zateplovací systémy lze instalovat i svépomocí, ale pokud o zateplování domu a opravách fasád nevíte nic, oslovte raději odborníky, protože sami snadno něco pokazíte. Dnešní článek vám přináší potřebné informace a doporučení.

Proč se zateplení domu vyplatí?

U moderních rodinných domů a novostaveb je zateplování samozřejmostí. V minulosti se ale výstavba rodinných domů realizovala obvykle svépomocí, a protože náklady na vytápění nebyly zdaleka tak vysoké, tato problematika nebyla aktuální. Tato doba už je ale dávno pryč a také novostavby stavěné vlastními silami vídáme opravdu jen výjimečně. V dnešní době už se také nepoužívají pouze cihly a malta, ale moderní zdící a izolační materiály. Náklady na vytápění se stále zvyšují a právě zateplení je jedním ze způsobů, jak tyto náklady podstatně snížit. Zásluhou kvalitního zateplení lze totiž dosáhnout až 50% úspory na ročních nákladech za energie a proto si lze snadno spočítat, že se vynaložené náklady na zateplení poměrně rychle vrátí. A nezapomeňte, že dodatečné zateplení domů se vyplatí zejména pro starší objekty.

Proč nezateplovat svépomocí?

Současné izolační materiály a systémy (např. systémy FAST) mají vynikající vlastnosti, ale současně vyžadují dodržování správných technologických postupů, a právě proto je vhodné obrátit se na profesionální stavebníky. Dále je nutné vybrat vhodný zateplovací systém, což není vždy tak jednoduché - každému objektu může vyhovovat zcela jiný způsob zateplení. Pro správné určení typu a způsobu zateplení je také nutné znát tepelně technický výpočet konstrukce. Podle něj pak odborná firma doporučí správnou skladbu, typ zateplení a tloušťku izolantu.

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že odborná stavební firma zateplí váš dům či byt rychle, kvalitně a se zárukou. Zkušená firma zatepluje jakékoliv objekty nejen s ohledem na co nejnižší náklady, ale i na budoucí nízké provozní náklady.

Jaké jsou oblíbené stavební izolační materiály?

Ceny energií neustále rostou, a proto jsou domy koncipovány úsporně, staví se ze speciálních materiálů, které mají vyšší tepelný odpor. To ale stále nestačí, a proto jsou domy opatřeny ještě dodatečnou vnější izolací. Zateplovací systémy jsou nejčastěji realizovány z fasádního polystyrenu nebo minerální vlny, na které firma realizuje fasádní nátěry, lepidla a stěrky. Skutečně profesionální firma disponuje vlastním míchacím centrem, kdy je schopna vytvořit jakýkoliv odstín pro vaši fasádu.

Osvědčené izolační systémy FAST

Mezi osvědčené izolační materiály lze určitě zařadit izolační systémy FAST, které se používají na mnoha evropských trzích již řadu let. Výhodou je nejen prověřená kvalita, ale stavební firma má k dispozici ucelený systém produktů jako kompletní zateplovací systémy z minerální vlny a polystyrenu, omítky, penetrace, barvy na exteriéry a interiéry, lepidla na dlažbu, hydroizolační systémy, produkty pro vnitřní dekorativní omítky nebo speciální výrobky pro řešení jakéhokoliv požadavku. Pokud si necháte zateplení zrealizovat od zkušené stavební firmy, získáte jistotu, že takto zateplený objekt bude sloužit k vaší spokojenosti řadu dlouhých let a dokáže vám ušetřit nemalé náklady na vytápění či klimatizaci.

Tepelné izolace URSA

Stavební společnost vám může doporučit a realizovat montáž tepelných izolací URSA. Možná vám jako laikovi tento název není příliš povědomý, ale vězte, že se jedná osvědčené tepelné, akustické i protipožárních izolační materiály. Na našem trhu jsou používány dvě základní skupiny izolačních materiálů. První z nich se prodává pod názvem Ursa Glasswool a jedná se o izolace ze skelné vaty. Tato izolace je vhodná pro různorodá použití, od izolování šikmých střech, přes použití na lehké příčky, průmyslové fasády, předsazené provětrávané fasády, po využití v případě tepelné nebo akustické izolace podlah. Dalším produktem jsou izolace z minerální vlny Ursa, které jsou známé pod názvem PureOne by URSA. Tyto izolační materiály jsou vhodné zejména pro zateplování šikmých střech.

Do druhé skupiny izolačních materiálů patří izolace z extrudovaného polystyrenu, který se prodává pod názvem Ursa XPS. Tato izolace se používá jako výborný izolační materiál pro konstrukce do vlhkého prostředí nebo pro izolační vrstvy, kde jsou kladeny nároky na vysokou odolnost v tlaku.

Zateplování a opravy fasád budov v Praze

Zateplení obvodového pláště zásadním způsobem ovlivňuje energetickou náročnost celé budovy. Zateplení budov lze zrealizovat v podstatě čtyřmi způsoby: tepelněizolační omítkou, kontaktním zateplovacím systémem, odvětrávaným zateplovacím systémem a pomocí sendvičového zdiva. Každý z těchto systémů má svá specifika a výhody, ale samozřejmě i svoje nevýhody. Pro konkrétní objekt je třeba zvolit ten nejvýhodnější způsob, který vám doporučí zkušená stavební firma. Zateplení domu současně vyřeší poškozenou fasádu domu. Ta jednak nevypadá dobře, může ohrožovat kolemjdoucí a současně je příčinou úniku tepla.

Montáž kontaktního zateplovacího systému Praha

Hlavním důvodem zateplení fasády je zamezení únikům tepla z obvodových stěn. Aby bylo zateplení opravdu účinné, zateplení fasády domu musí být provedeno správně a zde není pro laické postupy svépomocí prostor. Pokud se obrátíte na zkušenou firmu, tato firma zajistí mnoho kroků. V první řadě zajistí postavení lešení a pokud se jedná o starší objekt, provede odsekání stávající omítky, zajistí naložení a odvoz suti na skládku. Následně provede vyrovnání povrchu stěny a zakrytí stavebních otvorů pomocí krycí folie. Následovat bude montáž kontaktního zateplovacího systému, který může tvořit polystyren nebo například desky z minerálních materiálů. Nyní může přijít na řadu základní vrstva omítky (silikátová, syntetická, minerální apod.) a na závěr přichází na řadu penetrace a barevný nátěr podle vašich představ.

Rekonstrukce a modernizace domů Praha a okolí

Stavební firma vám může současně s opravou a zateplením fasády zrealizovat rekonstrukci domu, která promění stávající objekt k nepoznání. Zkušená stavební firma, mezi jejíchž nabídku patří také projektová a inženýrská činnost, zajistí kompletní dodávky staveb, rekonstrukce a opravy domů či bytů naprosto podle vašich představ.

Před zahájením rekonstrukce je vhodné obrátit se na odborníky, kteří se na plánování rekonstrukce budou podílet s vámi. Firma posoudí stav objektu a doporučí vám práce, které by bylo potřeba vykonat a které jste možná přehlédli.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16572 (novesluzby.cz#24302)


Přidat komentář