Zakládání akvárií na míru - Vyšší Brod, Český Krumlov

Pohled na pestrobarevné rybičky proplouvající mezi rostlinami je velice uklidňující. Akvárium je také velmi zajímavým estetickým doplňkem domácnosti. Zakládání akvária však není úplně snadné, proto se společně podíváme, jak na to.

Založení akvária

Pokud uvažujete o pořízení akvária, je důležité vše důkladně zvážit. Založení a poté i samotné udržování akvária jsou finančně i časově mírně náročnější záležitosti. Při zakládání akvária je nutné pořídit samotné skleněné akvárium, z techniky kryt s umělým osvětlením, filtr na čištění vody a akvarijní topení. Co se týče dalšího vybavení, pořizuje se podloží na dno akvária, vodní rostliny a dekorace (kmeny, kameny apod.). Kromě samotných rybiček jsou poté dalšími náklady krmivo, vitamíny a různé přípravky na údržbu vody. Sortiment všeho je velice široký. O akvárium je nutné se dobře a pravidelně starat, aby byly rybky zdravé a přinášely nám co nejvíce potěšení.

O** akvaristice** existuje velké množství literatury. Rozhodně je dobré po nějaké knížce s akvaristickou tematikou sáhnout. Pomůže vám se získáním lepší představy o akvaristice a najdete zde velké množství cenných informací. Dobře vám také samozřejmě poradí prodejci akvarijních potřeb. V současné době existuje velké množství vybavení akvárií různých typů a značek, odborníci na akvaristiku mají ve všem přehled a mohou nám tak nejlépe pomoci se založením, vybavením a následnou péčí o akvárium.

Výběr akvária

Nejlepší možností je lepené skleněné akvárium (je levné, pevné, nepodléhá korozi a dobře se udržuje). To se vyrábí v rozličných velikostech, je také možné si ho přímo na zakázku nechat vyrobit o zcela libovolných rozměrech. Dalšími možnostmi jsou litá nebo rámová akvária.

Důležitá je právě velikost akvária. Pokud máte doma dostatek místa, je dobré volit akvárium o velikosti alespoň 100 litrů, ideální je 200 litrů. Můžete zkusit i akvárium menší. U malých akvárií je však potřeba dávat pozor na to, aby nebylo osazené příliš velkým množstvím rybiček, každá ryba potřebuje dostatek místa. Ve větším akváriu se lépe udržuje stejná teplota, vhodná kvalita vody a lépe se vytváří harmonie mezi rybami a rostlinami.

Krycí sklo v akváriu

Samotné akvárium se pak obvykle zakrývá krycím sklem. Pokud se nezakryje, hrozí, že by některé rybičky mohly z akvária vyskakovat. Bez** zakrývacího skla** je také složitější řešení osvětlení (závěsné apod.) a do vody mohou padat nečistoty. Obvykle se tedy akvárium zakrývá. Praktickou možností je zakrytí plastovým krytem, který má přímo v sobě zabudovanou zářivku a má otevírací část pro krmení. Kryt je tedy nutné sundat pouze při čištění.

Umístění akvária

Ještě před samotným nákupem akvária je dobré vybrat vhodné místo. Na akvárium nesmí přímo dopadat sluneční paprsky (mohlo by snadněji dojít k přemnožení řas a velkému zákalu vody). Důležité je také to, na čem bude akvárium stát. Vybavené akvárium je velice těžké (samotné vybavení plus kilo za každý litr vody). Nábytek, na kterém bude akvárium umístěno, musí tedy mít dostatečnou nosnost. Mezi plochu nábytku a dna akvária je dobré dát pěnový polystyren nebo jiný měkký materiál, aby se srovnaly nerovnosti a akvárium bylo také více chráněné proti nerovnostem.

 

rybičky

Založení dna akvária

Na dno je nejlepší použít čistý křemičitý písek, který se prodává v různých barvách. Před vložením do akvária je důležité písek důkladně vymýt vodou, aby potom čistou vodu v akváriu nezakalil. Vrstva písku nebo jiných kamínků musí být taková, aby v ní mohly zakořenit rostliny. Dále se na dno umisťují různé kameny (jedinou podmínkou je, aby neobsahovaly složky rozpustné ve vodě) nebo kořeny stromů z rašelinišť nejen jako dekorace, ale také jako skrýše pro rybičky. Někteří lidé dále používají do akvárií jako dekorace různé postavičky, korálky nebo umělé rostliny, což záleží jen na vkusu akvaristy. Do sladkovodních akvárií se nedoporučuje dávat mořské mušle nebo lastury, pocházejí z jiného prostředí a mohly by zvýšit tvrdost vody.

Akvarijní technika

Technika je nezbytnou součástí každého akvária, bez ní by nebylo prostředí dostatečně vhodné a ryby by tak mohly onemocnět.

Osvětlení akvária

Jak už bylo výše napsáno, do každého** akvária** patří osvětlení. To by mělo mít dostatečný výkon. Rybičkám se doporučuje po celý rok svítit přes 12 hodin denně. Ideálním řešením pro zapínání a vypínání světla je automatický časový spínač. Díky němu se nebudeme muset bát, že na svícení zapomeneme, svítit se bude i pokud nebudeme zrovna doma.

Filtr akvária

Pro dosažení ideálního prostředí akvária je nutný filtr na vodu. Ten se vybírá podle velikosti akvária a počtu ryb. Voda v akváriu musí neustále proudit, filtrací se také zbavujeme nebezpečných látek.

Topení v akváriu

Dalším důležitým prvkem je topení, které vytápí vodu na zhruba 22 až 25° C, nižší teplota není pro ryby vhodná.  Nejlepší je topení s termostatem. Do akvária také umísťujeme teploměr, abychom mohli kontrolovat teplotu vody.

Další pomůcky do akvária

Co se týče dalších pomůcek, akvaristé potřebují síťku na rybičky pro jejich lovení, magnet na čištění skel a testy pro zjišťování kvality vody. Na zadní sklo se obvykle umisťuje dekorace nejčastěji v podobě fototapety, která představuje přirozené přírodní prostředí. Používá se také polystyrenové pozadí nebo břidlice.

Výběr rostlin do akvária

Při** výběru rostlin** je důležité pamatovat na to, že musí prospívat ve stejném prostředí jako námi vybraný druh rybek.  Po zasazení musí být kolem každé rostliny dostatek místa pro její další rozrůstání.  Rostliny je dobré zasadit ještě před prvním napuštěním vody.

Zprovoznění akvária

Poté, co jsme na dno umístili podloží a dekorace a zasadili rostliny, můžeme akvárium poprvé napustit vodou. Běžná voda z vodovodu se upravuje speciálním přípravkem (odstraňuje chlór, kovy apod.), do vody se také nalije hnojivo pro rostliny. Umístíme veškerou techniku, zapneme ji a** akvárium** necháme v provozu minimálně 24 hodin, někteří odborníci doporučují i týden.

Zakoupení a vypuštění rybiček

Při výběru rybiček je důležité, aby všechny vyžadovaly podobné prostředí, co se teploty, kyselosti a tvrdosti vody týče. Musejí se také navzájem dobře snášet, k mírným rybičkám není možné dávat agresivní ryby. Akvárium také nesmí být přerybněné. Na jeden cm délky ryby je potřeba zhruba 25 cm2 plochy dna.  Poté, co si přinesete rybky domů, umístěte je i se sáčkem do akvária, aby se vyrovnaly teploty vody v sáčku a v akváriu. Zhruba po půl hodině můžete rybičky pomocí síťky vypustit do akvária, vodu ze sáčku však do vaší vody nevylévejte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16346 (novesluzby.cz#23071)


Přidat komentář