Zakládání akvária

Který pohled působí uklidňujícím dojmem, než plující pestrobarevné rybičky mezi rostlinkami? Přinášíme Vám rady pro začínající akvaristy, zahrnující volbu akvária, vhodnost rybiček a rostlinek, volbu pozadí akvária, co se hodí na dno akvária a další.

Typy akvárií

 • Lepená akvária
 • Litá akvária
 • Rámová akvária
 • Samonosná rámová akvária

Akvária podle tvaru

 • Rovná akvária
 • Vypouklá akvária
 • Panoramatická akvária
 • Rohová akvária
 • Akvária na míru

 • Lepená akvária - tento typ akvária je levný, nepodléhá korozi, jeho výroba je velmi snadná. Je dobré, pokud umístíte pod akvárium pružnou podložku z plsti nebo polystyrenu. Hrany akvária polepte z vnějšku černou páskou, čímž zabráníte poškození hran, dále daným opatřením v rozích akvária neporostou řasy, které spojům škodí. Lepené akvárium je velice vhodný nejen pro začátečníky, protože se bez problémů udržuje. V současnosti se používá především tento typ akvária.

 • Litá akvária - tento typ akvária vyžaduje pod sebou pružnou podložku, a to podobnou jako u lepeného akvária. Lité akvárium je však mnohem choulostivější, např. na poškrábání nebo na prudké změny teplot. Litá akvária mohou mít maximální objem 40 litrů, hodí se pouze jako odchovné nádrže.
 • Rámová akvária - tento typ akvária se vyrábí většinou z ocelových úhelníků. Existují i materiály, které nepodléhají korozi, a to například novodur. Rámová akvária musí stát na stojanu nebo vyztužené skříňce.
 • Samonosná rámová akvária - tento typ akvária nepotřebuje stojan. Čím větší manipulační prostor budete nad akváriem mít, tím bude jeho údržba snazší. Minimálně se však doporučuje 20 cm.

Vhodnost místa pro akvárium v bytě

Akvárium rozhodně nepatří na místo situované proti slunci, a to například před oknem, nebo na místě, kam bude slunce pražit, ať už dopoledne, nebo odpoledne.

V případě, že akvárium umístíte na tmavé místo, počítejte s jeho celodenním osvětlováním.

Co se hodí na dno akvária

Na dno akvária se nejvíce hodí hrubší dobře propraný říční písek. Vrstva písku stačí pouze taková, aby v ní mohly rostliny dobře zakořenit. Vrstva písku by měla stoupat od předního skla směrem dovnitř nádrže. Pro akvária není vhodný kopaný písek a písek s velkým množstvím vápenatých sloučenin. Písek, ať už zakoupíte ve specializované prodejně na akvaristiku, nebo si ho donesete z přírody, řádně properte a převařte.

 • Velmi jemný písek - tento písek o zrnitosti menší než 1 mm je vhodný pro ryby, které se rády zahrabávají.
 • Jemný písek - tento písek se získává prosíváním říčního písku.
 • Středně hrubý písek - tento písek o zrnitosti 2 - 5 mm je nejčastěji používaným materiálem pro tvorbu dna.
 • Oblázky - zajišťují především dekorační význam.
 • Štěrk - používá se především pro zvýraznění rostlin v akváriu.
 • Uhlí - je vhodné do akvária s rybami, které vyžadují tmavý podklad.
 • Kořeny a větve - jsou vhodné, pokud dostatečně dlouhou dobu ležely ve vodě a jsou pokud možno z tvrdého dřeva.

Pozadí akvária

Můžete volit pozadí:

 • Tapetové - jednoduchá instalace. Fototapetu můžete připevnit jak zevnitř (pokud je k tomu určena), tak z venku. Pokud je tapeta umístěna uvnitř, barvy nejsou nijak zkreslené, ale s tapetou se pak obtížně manipuluje a navíc často zarůstá řasou. Tapetu je vhodné potřít minerálním (stačí i rostliným) olejem a teprve potom přitisknout fototapetu natřenou stranou na sklo akvária. Nutné je přebytečný olej vytlačit ven.
 • Polystyrénové - působí estetičtěji, než tapetové pozadí.
 • Břidlicové - nevýhoda však spočívá ve váze navíc pro akvárium.

Technické vybavení akvária

 • Filtr - vnitřní filtr: jeho nevýhodou je zabírání místa v akváriu; vnější filtr: umisťuje se na bocích akvária. Filtry například pomáhají vyrovnávat teplotu mezi hladinou a dnem akvária.
 • Topení
 • Světlo - obecně by se nemělo osvětlení v akváriu měnit v průběhu roku. Nejlepší je volit světelný zdroj s převládající žlutou a červenou složkou záření. Můžete použít i stmívající žárovky.
 • Spínací hodiny - oceníte při načasování, kdy se má v akváriu rozsvítit nebo vypnout osvětlení v určitý čas.

Dekorační horniny pro akvária

Mezi vhodné dekorační horniny patří žula, gabro, čedič, znělec, ruly, svory, sedimenty, křemenec, břidlice. Vápence a opuky se používají zpravidla pouze na zvýšení pH nebo na správnou výživu ulit šneků.

Napuštění akvária vodou

Akvárium napusťte odstátou vodou, kterou je vhodné ošetřit přípravkem proti chloru. Nejprve napusťte část vody do akvária, následně můžete aranžovat dekorační předměty, sázet rostlinky, vkládat oblázky aj. Jakmile je dotvořené prostředí v akváriu, dopusťte vodu.

Kvalita vody v akváriu

Základním požadavkem na udržení kvality vody je omezit hromadění odpadních produktů ryb na minimum. Zde je prvořadé pravidelné odkalování, tj. odstranění pevných zbytků výkalů ze dna akvária a částečná pravidelná, ovšem častá výměna vody v nádrži.

Vhodnost doby pro vložení ryb do připraveného akvária

Založené a napuštěné akvárium nechte zhruba jeden týden bez rybiček, aby v něm vzniklo správné prostředí pro ryby. Je dobré mít také spuštěný filtr a svítit v akváriu, jako při jeho běžném provozu.

Vhodné rybičky pro začátečníky akvaristiky

 • Krunýřovec skvrnitý - rybičku oceníte při odstraňování řas. Jedná se o klidnou rybu přes den a aktivní přes noc. Rybička měří 14 cm.
 • Mečovka mexická - velmi čilá hejnová rybka. V chovech je rozšířena v čistě červené nebo s různým podílem černé barvy. Rybička měří 10 až 15 cm.
 • Paví očko - nenáročná rybička, která se také bez větších problémů množí. Rybička měří 3 až 5 cm.
 • Razbora klínoskvrnná - mírumilovná a zároveň čirá rybička. Tělo má barvy stříbrné s černou trojúhelníkovitou skvrnou v zadní polovině těla. Rybička měří 4,5 cm.
 • Tetra černá - klidná a mírumilovná rybička s nápadně velkou černou řitní ploutví a tmavou zadní polovinou těla. Rybička měří 5 cm.

Počet rybiček do akvária

Pomozte si jednoduchým pravidlem, které vychází z plochy hladiny, kdy na 25cm2 plochy hladiny připadá 1 cm rybí délky.

Krmení rybiček

Rybičky krmte opatrně, raději často málo, než jednou mnoho. Překrmování škodí rybičkám, ale i akváriu, kdy potom rostou ve zvýšené míře řasy.

Vhodné rostliny pro začínající akvaristy

 • Echinodorus horemanii
 • Echinodorus osiris
 • Hygrophila siamensis
 • Vallisneria gigantea
 • Vallisneria Asiatka

Rostlinky sázejte podle toho, jakého vzrůstu dosahují, větší akvarijní rostliny k zadní stěně a do rohů a rostliny menšího vzrůstu sázejte postupně k přednímu sklu.

Prevence proti růstu řas v akváriu

 • Dobře a rychle rostoucí rostliny
 • Používání filtru
 • Provádění částečné výměny vody
 • Zesílení nebo zeslabení světla v akváriu

Tipy pro začínající akvaristy

 • Při zakládání akvária nespěchejte, vše má svůj čas.
 • Nákup velmi malého akvária je prvním krokem vedoucím k neúspěchu. V malém objemu vody se jen těžko udržuje stabilní prostředí pro ryby i rostliny.
 • Akvárium volte spíše jednoduché, prostorné, nahoře dole stejně široké.
 • Jednodušší je chovat ryby menší.
 • Pokojové rostliny pod vodu nepatří.
 • V akváriu nesmí nic plesnivět ani hnít.
 • Vodu nevyměňujte celou najednou, doporučuje se měnit zhruba 1/4 objemu jednou za čtrnáct dní. Teplota přidávané vody by měla mít stejnou teplotu jako voda v akváriu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16269 (novesluzby.cz#20972)


Přidat komentář