Vzduchotechnika a klimatizace

Čistý a svěží vzduch, který vám bude připomínat vzduch po bouřce nebo ten, který znáte z procházek v lese, je základem pro zdravý život. Chcete-li mít takový vzduch i doma, začněte se zajímat o vzduchotechniku a klimatizaci.

K čemu slouží klimatizace?

Klimatizace zabezpečuje výměnu vzduchu v objektu a regulaci jeho teploty a vlhkosti. Existuje několik druhů a typů klimatizací. Ta klasická slouží k tomu, že aktivně vyměňuje vzduch mezi vnějším a vnitřním prostředím a takto vyměněný vzduch upraví přesně dle požadavků uživatele. Klimatizace má navíc takovou funkci, že dokáže současně regulovat teplotu i vlhkost vzduchu, tento vzduch vyčistit a mimo to ještě navíc i určit směr, kterým bude vzduch proudit. Každá klimatizace musí být navržena přesně dle prostoru, do kterého bude umístěna a kde bude sloužit. A právě to zajistí odborníci na klimatizace a vzduchotechniku.

Zřejmě je vám jasné, že není možné přijít do obchodu, vybrat si nějakou klimatizaci, tu si zapojit a očekávat, že vám plně spolehlivě sloužit po mnoho dalších krásných let. Takto to opravdu nefunguje. Každá klimatizace musí být vybrána tak, aby splňovala přísné podmínky pro účel prostoru, kde bude klimatizovat. Jde o to, aby měla výkon, který bude přímo úměrný prostoru. Jestliže byste zvolili klimatizaci, která bude mít výkon až moc velký, bude se vám často zapínat a vypínat a prostor se rychle zahřeje. Tudíž účel zcela jistě nesplní. Jestliže bude výkon zase příliš malý na daný prostor, klimatizace bude nepřetržitě v pohotovosti a prostor se neochladí tak, jak by měl a jak budete požadovat.

Jak klimatizace funguje?

Klimatizace funguje na takovém principu, že využívá přirozené proudění vzduchu v místnosti. Jak je všeobecně známé, teplý vzduch stoupá nahoru, kde se drží a dole u země je o několik stupňů chladněji. Klimatizace spouští studený vzduch, která klesá k podlaze a postupně tak dochází k ochlazení celého prostoru. Klimatizace se skládá z chladiče s ventilátorem a filtrem vzduchu, kdy tyto části jsou umístěné v místnosti, která má být ochlazována. Dalšími částmi klimatizace jsou kompresor, ventilátor a kondenzátor, což představuje vnější díl klimatizace a s tou vnitřní částí bývá zpravidla propojena měděným potrubím nebo speciální hadicí.

Typy klimatizace

Existuje několik typů klimatizací, výběr závisí na požadavcích investora. Pro byty může být využívána klimatizace typu split nebo multisplit. Klimatizace typu split má jen jednu vnitřní a jednu vnější část. U klimatizace typu multisplit je na jednu vnější část napojeno několik částí vnitřních a díky tomu je možné klimatizovat třeba komplet celý byt. U každé klimatizace musíte zajistit odvod kondenzátoru. Klimatizaci vybírejte tak, aby bylo možné po její realizaci odvádět kondenzát a to jak z vnitřní, tak i z venkovní jednotky. Je možné také využít čerpadlo kondenzátu. Klimatizace by měla být nastavena s ohledem na venkovní teplotu. Všem vám však podrobně vysvětlí firma, která se montážemi klimatizací zabývá. Ta vás seznámí nejen s fungováním klimatizace, ale také s její obsluhou.

Dalším typem klimatizace je klimatizace mobilní. Tato klimatizace nepotřebuje ke svému fungování ani odbornou instalaci, natož speciální montáž. Stejně jako jiné typy klimatizací, je i tato určena pro chlazení vzduchu, odvlhčování a filtraci vzduchu. Ty nejmenší typy klimatizací váží pouhých 20 kg, můžete je přenášek, kam se vám zachce. Ty o něco dražší jsou opatřené kolečky, díky čemuž se s nimi lépe manipuluje. Obecně lze říct, že je mobilní klimatizace levnější, ale musíte počítat s tím, že je podstatně méně výkonná a také o hodně více hlučnější než je klimatizace splitová.

Vzduchotechnika

Vzduchotechniku řadíme mezi takové systémy, které velkou měrou přispívají ke zdravému bydlení, po čemž touží snad každý, komu na svém zdraví záleží. Jestliže stavíte nový dům nebo se chystáte na rekonstrukci původního domu, jistě myslete i na kvalitní odvětrávání, které vám zajistí právě kvalitně vybraná a nainstalovaná vzduchotechnika. Vzduchotechnika totiž bývá velmi často při vybavování objektů opomíjena a hodně majitelů domů, ale i bytů ji podceňuje a neuvědomuje si její velký význam. Cílem vzduchotechniky je dosáhnout jak ekonomicky, tak i energeticky nenáročné dostatečné výměny vzduchu v místnostech.

Čističky vzduchu

Jedná se o elektronická zařízení, která dokážou, a to díky několikanásobnému filtrování vzduchu, velmi razantním způsobem zvýšit kvalitu vzduchu. Je to dáno tím, že dokážou velmi účinně eliminovat nejrůznější nečistoty a pachy, které se vyskytují ve vzduchu a které nám znepříjemňují jinak pohodové bydlení nebo užívání prostor. V ovzduší se nacházejí různé škodlivé látky, kterými jsou bakterie, viry, pily a nepříjemné pachy. Každý organismus na vdechnutí těchto látek reaguje jinak. Čistý vzduch je zkrátka základním předpokladem pro zdravý život. Čističky vzduchu pracují na moderních technologiích, a ke své funkci využívají několik speciálních filtrů, které jsou řazeny za sebou a dále speciální ionizační jednotku. Vzduch je díky čističce čistý a svěží.

Měření a regulace otopných soustav

Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na energie se měření a regulace otopných soustav stává klíčovým oborem. Návrh každé otopné soustavy musí vycházet z přesného výpočtu tepelných ztrát. Je nutné totiž zajistit, aby teplo, které bude otopnou soustavou vytvořeno, bylo správně využito. Pro tyto účely slouží regulace vytápění. Nejčastěji se k regulaci používají termostatické ventily a termostatické hlavice. Tyto umožňují automatickou regulaci vytápění a udržují také nastavenou teplotu vzduchu v místnosti. Nezáleží přitom na tom, zda je uživatel přítomen či nikoliv. Každé otopné těleso obsahuje jeden termostatický ventil a hlavici, díky čemuž je kompletně zabezpečována individuální regulace každého otopného tělesa.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16343 (novesluzby.cz#23040)


Přidat komentář