Výstavba rodinných domů okres Jablonec nad Nisou

Pokud přemýšlíte o stavbě nového rodinného domu, musíte počítat s tím, že mimo vyřizování spousty povolení a žádostí Vás čeká nepřeberná škála zednických a stavebních prací. Je proto nanejvýš důležité správně zvolit kvalitní stavební firmu.

Výstavba rodinných domů

V dnešní době si můžete vybrat z mnoha typů a variant rodinných domů, zda si dům budete stavět svépomocí, či si na jeho realizaci dohodnete stavební firmu, která je schopna dům postavit i tzv. na klíč. Stejně tak je možné si vybrat dům z firemních katalogů, či si nechat zpracovat projekt přesně dle Vašich požadavků. I když se rozhodnete pro stavbu svépomocí, zcela jistě se neobejdete bez asistence šikovného řemeslníka nebo stavební firmy. V posledních letech jsou velice oblíbené a žádoucí nízkoenergetické, pasivní domy nebo také montované dřevostavby, které si nic nezadají s tradičními materiály. Pokud jste se rozhodli svěřit stavbu svého domu stavební firmě, je důležité bedlivě sledovat její reference, působení na trhu, zázemí, apod., abyste měli jistotu, že stavba bude provedena kvalitně a profesionálně. Dobrá stavební firma je schopná postavit dům od provedení základové desky, přes izolace, stavby nosných i nenosných zdí, až po provedení stropů a střechy. Samozřejmostí by měla být také suchá výstavba, vnitřní instalace, podlahy, okna a mnoho dalšího.

Výstavba rodinných domů – okres Jablonec nad Nisou

Mezi opravdu kvalitní a profesionální stavební firmy s mnohaletou zkušeností patří také firma Tomáše Martince. Tato stavební firma se zabývá především stavbami rodinných domů. Můžete tak od ní očekávat výstavbu základových desek, opěrných zdí, tesařské práce a mnoho dalšího. Firma pana Tomáše Martince se dále zaměřuje na rozličné zemní práce, demolice, budování inženýrských sítí, vybírání koryt řek, rybníků, náhonů, i v těžkých podmínkách. Uvedená stavební firma má k dispozici potřebnou techniku, proto je schopná zabezpečit i jeřábnické práce nebo nákladní dopravu.

Jestliže jste z okolí Jablonce nad Nisou a poptáváte stavební firmu, nezbývá než Vám firmu Tomáše Martince doporučit. Pro více informací si můžete prohlédnou její internetové stránky: http://www.tmstavby.cz/, kde naleznete i fotogalerii realizací této firmy. Sídlo firmy naleznete na adrese: Na Vápence 765, 468 22 Železný Brod. S firmou pana Martince se také můžete spojit prostřednictvím e-mailu: tmstavby@seznam.cz nebo telefonicky na čísle: 777 628 803.

**
**

Tomáš Martinec

  • tel. číslo: 777 628 803
  • e-mail: tmstavby@seznam.cz

 

Výstavba základové desky

Základová deska je základním článkem každého domu, přičemž velice záleží na kvalitě jejího provedení. Konstrukce základové desky se odlišuje dle toho, jaký typ domu se na ni bude nacházet a také dle okolních terénních podmínek, typu půdy, apod. Základová deska se tak může odlišovat u montované stavby, dřevostavby nebo klasické zděné stavby. Samotná základová deska má za úkol mimo jiné přenášet váhu domu do okolní půdy. Při stavbě základové desky se většinou provede potřebné zaizolování celé plochy vůči vodě a zemní vlhkosti, případně proti škodlivému radonu. Během výstavby základové desky by se měly instalovat tzv. průchodky, které slouží pro přípojky inženýrských sítí a pro různé rozvody. Konstrukce základové desky, včetně izolací a protiradonových opatření by měla být zanesena v projektové dokumentaci, přičemž její stavba se musí této dokumentace přesně držet. Jestliže oslovíte dobrou stavební firmu, můžete se spolehnout, že základová deska bude kvalitně a rychle, dle dokumentace postavena.

 

Výstavba opěrných zdí

Stavba opěrné zdi se realizuje většinou v místech, kde je nutné překonat výškový rozdíl pozemku, například na Vaší zahradě. Opěrná zídka také zabraňuje možnému sesuvu půdy ve svahu, jak můžeme vidět i u komunikací, apod. Jestliže je opěrná zídka správně zvolena, plní nejen opěrnou funkci, ale také funkci estetickou. Opěrné zdi mohou být ze železobetonových bloků, ze ztraceného bednění, a dalšího. V posledních letech je velice oblíbená opěrná zeď vybudovaná z tzv. gabionu. Jedná se o systém samonosných drátěných košů, do kterých jsou volně loženy opracované kameny, které svou vahou brání možnému sesuvu půdy. Gabionové zdi a zídky působí mimo svůj pravý účel také velice esteticky a vkusně. Na betonové opěrné zdi se používá pohledový beton nebo je lícová strana opatřena kamenným obkladem. Pro stavbu opěrných zdí je možné, mimo uvedené použít i další materiály, z nichž některé jsou speciálně určeny pro tento druh stavby. Dobře zvolená opěrná zídka se stane i architektonickým prvkem Vaší zahrady.

Zemní práce

Při stavbě domu se mimo samotnou výstavbu neobejdete bez potřebných zemních prací. K zemním pracím patří především terénní úpravy před stavbou domu, jako je srovnání pozemku, výkopy základů a základových pásů. Firmy, které se zabývají zemními pracemi, disponují potřebnou mechanizací, díky které jsou takové práce rychle a kvalitně provedeny. Mezi zemní práce patří například výkopy pro bazény, výkopy pro inženýrské sítě, dále třeba výstavba zpevněných ploch a komunikací, a v neposlední řadě zmíněné terénní úpravy rovinných i svažitých terénů. Firma, která Vám takové zemní či výkopové práce provádí, také zajistí potřebný odvoz přebytečné zeminy.

Demolice

Může se stát, že na pozemku, kde si přejete mít Váš vysněný dům nebo vzrostlou zahradu, stojí nějaká stavba v dezolátním stavu, která zavazí a hyzdí jej. Dnes jsou na trhu firmy, které jsou schopné zajistit kompletní demolici takových budov, většinou za použití těžké techniky.  Firma Vám tak zbourá budovu, včetně betonových základů, následně odveze, nebo na místě zrecykluje stavební suť a dokonce i srovná po demolici povrch pozemku. Demolice se týká nejen klasických staveb, ale i různých hal ať již větších nebo menších, dále kamenných či betonových základů, bazénů, zídek, apod. Díky takové firmě budete mít nachystaný pozemek na případnou novou výstavbu.

Tesařské práce

Jestliže jste oslovili stavební firmu, která Vám realizuje kompletní stavbu rodinného domu, mělo by být samozřejmostí také dokonalé zvládnutí tesařských prací. Tesařské práce zahrnují především kompletní dodávky nových střešních konstrukcí, dále rekonstrukce a částečná výměna narušených a zchátralých krovů. Tesařské firmy se také často specializují na výstavbu dřevěných a roubených staveb, na budování různých střešních nástaveb, přístaveb, a mnoho dalšího. Tesařské práce využijete při stavbě různých zahradních domků, verand, pergol, altánů nebo přístřešků na auto. Na kvalitně provedených tesařských prací velice záleží, zvláště u střešních krovů, protože se jedná o velice namáhanou a důležitou součást každého domu, jejíž špatné provedení by mohlo mít fatální následky. Vámi oslovená tesařská nebo stavební firma, která realizuje i stavbu střešních krovů, apod., by měla být dostatečně zkušená s mnohaletou praxí.

Na závěr

Stavební firmy, které se zabývají mimo jiné i výstavbou rodinných domů, disponují kromě zkušeností, potřebného počtu vyškolených pracovníků i potřebnou technikou. Mezi takovou techniku patří různé bagry, nákladní doprava nebo třeba jeřáby.  Stavební firmy tak nabízejí třeba i samostatné jeřábnické práce, které využijete při přemístění těžkých břemen a které Vám usnadní práci, například při pokládce těžkých stropních nosníků a mnoha dalších prací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16442 (novesluzby.cz#23589)


Přidat komentář