Výstavba a rekonstrukce rodinných domů - Kladno a okolí

Rozhodnutí pro stavbu domu patří k nejdůležitějším rozhodnutím, které ovlivní život celé rodiny. Proto je velmi důležité uvážlivě vybírat místo stavby, technologii výstavby i stavební firmu, která dům postaví.

Výběr bydlení

Ono to není až tak jednoduché splnit si svůj sen o bydlení. Na stránkách časopisů se to hemží vzorovými domy, které nabízejí vždy jen tu nejlepší technologii, ten nejlepší, nejúspornější materiál, největší roční úsporu energií. Jistě, něco je samozřejmě pravda a něco je přikrášleno pro laiky a pro lepší prodejnost. Ale cena nově postaveného domu je velmi vysoká a tak nikdo nechce udělat chybu a naletět jen na reklamu. Co tedy s tím? Existují dvě možnosti. Buď začnete studovat možné způsoby stavby, vlastnosti materiálů i funkčnost a kvalitu zařízení, nebo vše svěříte odborníkům na stavbu domů. Těch je celá řada. Začíná architektem, pokračuje projektantem, zedníky, instalatéry, elektrikáři a vlastně všemi profesemi, které se na stavbě podílejí. Abyste nemuseli oslovovat celou řadu odborníků, je lepší oslovit stavební firmu, která se zabývá výstavbou domů. Ta vám udělá nabídku, a poněvadž za svou práci ručí, tak se snaží nabídnout klientovi jen to nejlepší. Každá stavební firma ví, že dodatečné opravy, zejména ty v záruce, se prodražují a především jí dělají špatné jméno. Proto se maximálně snaží vyjít svým zákazníkům vstříc.

 

Rodinný dům

 

Výstavba rodinných domů

Stavět rodinný dům není levná záležitost. V dřívějších dobách se často lidé snažili snížit náklady stavby svépomocnou výstavbou. Dnes však stavba svépomocí příliš úspor nepřináší. Půjčení stavebních strojů je velmi drahé a i když najdete levnější půjčovnu, tak musíte za půjčení zaplatit vysokou zálohu. Ta je i několik desítek tisíc. Zálohu vám po vrácení stavebního stroje dají sice zpět, ale znamená to mít neustále na hotovosti značnou částku peněz. A stavba v rámci víkendů a dovolené se velmi prodlužuje. Když vše spočítáte, tak vám často vyjde, že je lépe nechat si postavit rodinný dům na klíč. Variantou může být nechat si postavit hrubou stavbu a dokončovací práce si udělat svépomocí. Ale zde je to již o něčem jiném. Dokončovací práce mají svá specifika a hlavně celou řadu nových možností, které nabízejí úsporu energií i větší bezpečnost. Proto je lépe nechat si i tyto práce udělat stavební firmou na klíč. Abyste při stavbě na klíč předešli nepříjemným situacím, je nutné sjednat si kvalitní smlouvu, kde bude přímo ustanoven postup výstavby i konečné předání stavby včetně případných sankcí.

Oprava památek

Opravy památek patří mezi velmi sledované. Musí se řídit památkovým zákonem, který přesně stanovuje, jak tyto památky opravovat. Jde totiž o přesné zachování vzhledu památek i pro následující generace. Navíc je tu i další zřetel a to turistické hledisko, které přináší zisk. Krásně opravená památka je přímo magnetem pro ty, jež zajímá historie a krása staveb. A právě proto je nutné na opravu památky najmout stavební firmu, která zná nejen nové technologie, ale i technologie pro opravy historických staveb.

 

opravy památek

Sanační práce

Jde o práce týkající se odstranění vlhkosti a plísní zdí v obytných, ale i užitkových domech. Mohlo by se zdát, že jde o opravy pouze domů starých, ovšem špatná technologie, stavba domu bez podrobných znalostí může způsobit, že i v** novém domě** vzlíná voda do zdí. Sanační práce nabízejí čtyři základní metody sanace zdiva. A to stavební úpravy, dodatečné vložení hydroizolace, chemické metody a metody elektrofyzikální.

Sanační omítky

Aplikace** sanační omítky** je nejznámější metoda. Původní omítka se musí otlouct až na zdivo a to do výšky 80 centimetrů nad konečnou viditelnou vlhkostí zdiva. Pak se provede chemický rozbor zdi a podle jeho výsledků se vybere odpovídající sanační omítka. Omítá se postupným systémem tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti nové omítky.

Injektáž

Provádí se po obou stranách základových spár a na celé výšce vnějšího zdiva suterénu ocelovými trubkami. Do otvorů se injektuje těsnící materiál v podobě speciálního chemického roztoku.

Vnitřní přizdívka a drenáž

Jde o kombinovanou ochranu, kde se z venkovní strany provede drenáž, která odvádí vodu od zdi a z vnitřní strany se na izolační vrstvě vystaví přizdívka. Než se začne se stavbou přizdívky, je zapotřebí omítnout nově vlhkou zeď sanační omítkou.

Profilovaná sanační folie

Jde o fólii z polystyrenu o vysoké hustě, která se kotví na zeď a následně se může omítat nebo zakrývat deskami.

Chemická sanace

Zde jde o napouštění zdí speciálními chemickými látkami. Tyto látky proniknou do celé zdi a utvoří tak bariéru proti vzlínání vody.

Reprofilace betonu

Jde o opravy a zpevnění prasklých částí betonových konstrukcí. Tyto bývají časem poškozeny a je nutné jejich zabezpečení, aby nedošlo k postupnému rozpadu. Opravy se provádí vložením výztuží, navázáním oddělených částí a obnovením pevnosti. V konstrukcích se vytvářejí drážky, do kterých se vkládají nové výztuže, které se zalévají speciální směsí. Po reprofilaci slouží betonové konstrukce jako by byly nové.

Statika budov

Statika budov musí být naprosto v pořádku. Jinak hrozí sesunutí a může dojít i k úmrtí osob uvnitř budovy. Kvalitu statiky domu vám vypočítá statik. Opravu již provede stavební firma. Statika může potřebovat jen menší úpravy anebo může jít i o opravy velké. Menší statické opravy se provádějí zejména při přestavbách bytových jader či při menších úpravách, kde se zjistí, že zub času nahlodal některou ze zdí. Větší statické úpravy vyžadují často rekonstrukce celých domů, zejména památkového charakteru. Statické úpravy mohou být nutné dokonce i u panelových domů, kde se provádí oprava a zasklívání balkonů či lodžií. Nikdo by rozhodně neměl statiku budov podceňovat a v případě podezření na její poškození by se měl vždy obrátit na kvalifikovanou stavební firmu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16411 (novesluzby.cz#23379)


Přidat komentář