Vysoušení staveb a domů Klatovy

Vlhké zdivo v domě dokáže napáchat mnoho škod, které razantním způsobem znepříjemňují uživatelům život. Důležité je zvolit správnou metodu vysoušení staveb, s čímž vám pomůže specializovaná firma.

Vysoká vlhkost zdiva, stejně jako podlah a dalších konstrukcí staveb a domů způsobuje nejen jejich postupné poškozování, ale také ovlivňuje vnitřní prostředí interiéru. Takové prostory se z hlediska zdravotního či ekologického stávají obtížně využitelné. Poruchy zdiva z důvodu vlhkosti by ale neměly být žádným překvapením v případě dostatečně poznaných fyzikálních a chemických vlastností použitých stavebních materiálů. Průzkumy potřebné ke zjištění stavu smí provádět pouze odborník, který je schopen přesně a odborně posoudit vliv postupného stárnutí cihel, omítek, izolací, kamene apod. Velmi podstatné jsou také informace o podmínkách stavby v dané lokalitě a jejich změny v minulosti z hlediska hladiny spodní vody, nebo dodatečných úprav okolí domu.

Jaký způsob vysoušení staveb zvolit?

Základní podmínkou pro volbu té nejvhodnější metody vysoušení stavby nebo domu je získání informací o potřebách majitele domu. Jde tedy o takové informace, zda počítá pouze s povrchovou estetickou úpravou zdi, nebo zda se hodlá pustit do radikálního zásahu, který zabrání příčinám poruch. Téměř v naprosté většině případů se jedná o různé kombinace opatření, a to stavební a specializované. Vždy je nutné mít dostatečné zkušenosti v dané oblasti, které nám zaručí pouze odborník na vysoušení staveb. Způsoby, které dodatečně zajistí vysušení zdiva a prevenci proti dalšímu pronikání vody jsou velmi zjednodušeně dvou typů, a to takové, které zabrání vlhkosti do zdiva pronikat, a ty, které vytvoří účinnou nebo dílčí bariéru a zároveň podpoří únik a vydýchávání vody nahromaděné ve zdivu.

Vysoušení staveb a domů - Klatovy

Potřebujete posoudit stav vašeho domu z důvodu výskytu vlhkosti? Hledáte nejvhodnější metodu vysušení stavby nebo radu, co s vlhkým domem? Poté na nic nečekejte a s důvěrou se obraťte na firmu pana Rudolfa Kailinga, která se nachází na adrese: Chudenín 32, 340 22 Nýrsko.

www.rk-hydroizolace.cz

Tato firma se specializuje na** sanace a izolace vlhkého zdiva pomocí chrom-nikl ocelových desek se zámkem 180°**, dále provádí** hydroizolace základů, podřezávání zdiva diamantovým lanem nebo pilou, elektrofyzikální vysoušení zdiva bez stavebních úprav** a mnoho dalších prací v dané oblasti. Pokud hledáte opravdové odborníky, kteří si poradí s jakýmkoliv stupněm vlhkosti v jakémkoliv objektu, nezbývá než vám tuto firmu doporučit.

Volat můžete na telefonní číslo: +420 723 947 281

nebo své dotazy zasílat emailem: kailing@seznam.cz

Firma Rudolf Kailing má i své internetové stránky: http://www.rk-hydroizolace.cz, kde se dozvíte více.

Jak se projevuje vlhkost zdiva?

Vysoká vlhkost způsobuje poruchy povrchů, a často právě i zdiva. Pod okraji charakteristických vlhkostních map dochází ke tvorbě výdutí u omítek a vytvářejí se tak velmi příznivé podmínky pro vznik plísní a mikrobiologických škůdců. V důsledku nadměrné vlhkosti se vzdouvají podlahy, ty dřevěné se rozpadají hnilobou. Voda, která se vypařuje do místností, velmi negativně ovlivňuje prostorovou vlhkost. Na fasádách dochází k rozpadu soklových částí. Tyto skutečnosti ještě nemusí být důvodem pro radikální zásahy. Problémů s vlhkostí je možné se zbavovat postupně, dočasně a přiměřeně k potřebám využívání. Je potřeba, aby se na celou situaci podíval odborník, který vám doporučí nejvhodnější způsob odstranění vlhkosti.

Na čem závisí úspěšné odvlhčení domu?

Zvolit úspěšný způsob odvlhčení, který zajistí přiměřený stav zdiva, znamená znát příčinu problémů. Každá porucha by měla být napravena přesně a konkrétně určeným typem úpravy. Návrh odvlhčení nemusí být přímo závislý na množství předchozích průzkumů, ale na jejich dobře zvoleném typu. Volba vhodné odvlhčovací úpravy je velmi často ovlivněna názory stavebníka. Ten, kdo vám bude návrh odvlhčení zpracovávat, musí umět své řešení zdůvodnit, musí být schopen respektovat, samozřejmě dle možností, podmínky stavebního úřadu, atd. To vše zajistí profesionální firma, díky které předejdete nekonečným diskuzím během stavby a následným řešením případných závad v reklamaci.

Důvody pro izolaci zdiva

Vlhké zdi způsobují mnoho nepříjemností obyvatelům takového domu. Především jsou vlhké zdi studené, což velmi výrazně snižuje tepelné izolační schopnosti stavebních konstrukcí. Vlhkost dále dost výrazně škodí konstrukcím a zkracuje životnost staveb, a v neposlední řadě vlhké zdi vytvářejí zdraví škodlivé prostředí a snižují kvalitu bydlení.

Elektrofyzikální vysoušení zdiva Klatovy

Výhodou tohoto způsobu vysoušení zdiva je, že se tak děje bez stavebních úprav, což uvítá mnoho investorů. Navíc toto velmi kvalitní a účinné vysoušení se provádí bez hlubokých vrtů, podřezávání a bez výkopů. Velmi jednoduše se instaluje a zajišťuje bezúdržbový a nepřetržitý provoz. A co je výsledkem elektrofyzikálního vysoušení zdiva? Zcela jistě efektivní vysušení zdí, stropů a sklepních podlah. Výhodou je, že vám tento způsob vysoušení zajistí nižší náklady na bydlení a podstatně příjemnější bydlení zredukováním vlhkosti vzduchu.

Izolace zdiva deskami z chrom-niklové oceli Klatovy

Jedná o izolační desky, které jsou vyrobené právě z nerezavějící chrom-niklové oceli. Tyto desky jsou strojně zaráženy do zdiva bez toho, aby docházelo k otevření zdiva. V tomto případě, při použití takových desek, odpadá riziko statického porušení objektu. Jednotlivé desky na sebe navazují zámky, díky čemuž vytvářejí kapilárně neprostupnou nerezavějící uzávěru proti zemní vlhkosti. Pro práci s deskami z chrom-niklové oceli stačí přístup z jedné strany, navíc je možné pracovat i v místech, kde není elektřina. Tyto desky jsou do zdiva zaraženy pneumaticky. K pohonu je použito šroubového diesel kompresoru. Izolovat těmito deskami je možné zdivo s průměrnou spárou do tloušťky jeden metr z jedné strany. Pokud by bylo zdivo tlustší, je nutný přístup z obou stran. Na desky vyrobené z tohoto kvalitního materiálu je právě z důvodu vysoké kvality poskytována dlouhodobá záruka.

Kde lze užít vysoušení s pomocí chrom-niklových desek?

Tuto metodu je možné použít u všech budov s průběžnou spárou ve zdivu. Navíc užití chrom-niklových desek se nemusí omezovat pouze na zdivo cihelné, ale je možné je používat i na zdivo smíšené. V České republice se tato metoda postupně rozšiřuje díky své efektivitě a již byla touto metodou odizolována velká řada objektů s cihelným zdivem, stejně jako se zdivem smíšeným. Je nutné si ale uvědomit, že naprosto každý objekt, kterým myslíme stavbu, dům, administrativní budovu, aj., je individuální, a proto si vždy zaslouží i individuální posouzení sanačním technikem. Jen tak bude moci být zvolen ten nejvhodnější způsob odvlhčení přímo pro váš objekt. Nutno podotknout, že v případě oslovení profesionální firmy s bohatými zkušenostmi je průměrný rodinný domek touto technologií odizolován za pouhé dva dny.

Jaké jsou výhody izolace z chrom-niklových desek?

Záruka je neomezená, tedy po celou dobu existence objektu. Chrom-niklové desky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu. Navíc izolaci je možné provádět i za provozu objektů, kdy tato se provádí z venkovní strany do podlahy. Tato metoda je až 4x rychlejší než klasické podřezávání domu. V rámci realizace vysoušení nikdy nedochází k sedání zdiva a k popraskání omítky. Je možné ji aplikovat u objektů, kde není zaveden elektrický proud.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16500 (novesluzby.cz#23979)


Přidat komentář