Výsev a přepichování rostlin

Patří pěstování květin, bylinek mezi Vaše hobby? Pak jste jistě někdy zkusili vlastní pěstování i rozmnožování rostlin. Je tak zajímavé sledovat, jak se z drobounkých semínek nebo malých řízků vyvíjí pěkná rostlinka. Užívejte si Váš pěstitelský úspěch.

Pěstování ze semen

Pěstování ze semen bezesporu vyžaduje mnoho trpělivosti. O to větší však bude Váš pěstitelský úspěch, jakmile se Vám ze semínek vyklube rostlinka, která bude postupně sílit, až dosáhne potřebné velikosti. Ze semínek můžete vypěstovat bylinky, zeleninu, květiny. Záleží jen na Vás, do čeho se pustíte.

Nezbytné pomůcky pro pěstování a množení rostlin

 • Pěstební a výsevní substrát
 • Lisované rašelinové balíčky
 • Pěstební nádoby - květináčky z plastů, květináčky z pálené hlíny, papírové květináčky, rašelinové květináčky
 • Pěstební misky, truhlíky, a to s krytem nebo bez krytu
 • Přepichovací kolík
 • Jmenovky pro rostliny
 • Postřikovač
 • Drát
 • Zalévací konvička s jemným kropítkem
 • Zahradnické rukavice
 • Stimulátor zakořeňování
 • Prášek z dřevěného uhlí
 • Ostrý nůž nebo žiletka
 • Vodovzdorná tužka
 • Průhledné fóliové sáčky
 • Tabulky skla na zakrytí
 • Dřevěné tyčky
 • Elektricky vytápěné podložky nebo podložky z polyesteru
 • Vytápěný miniskleníček s termostatem

Jak rozmnožovat pokojové rostliny

Většinu pokojových rostlin je možné rozmnožovat ze semínek. Výsevem se však obvykle získá daleko více rostlin, než můžete doma umístit. U jednoletých a balkónových květin je vlastní vypěstování rostlin dokonce cenově výhodnější. Pokud jste příznivcem hydroponie, můžete mladé rostlinky pěstovat od začátku hydroponicky. V odborných prodejnách dostanete koupit speciální mřížkové květináče i jemnější keramzit, který je právě vhodný pro hydroponii.

Nákup osiv

Semena, která nakoupíte, by každopádně měla být čerstvá. Nejlépe nakupujte jen u specializovaných firem, odborných obchodů. Na každém sáčku by měla být uvedena doba klíčivosti, časový údaj do kdy semena dobře klíčí a také údaj, zda se jedná o druh klíčící, na světle nebo ve tmě. Mají-li se semena zasypat substrátem nebo pouze přitlačit. Na kvalitním značkovém zboží je také uvedeno, zda se semena před výsevem mají máčet ve vlažné vodě nebo jestli se má u velkých semínek s tvrdým osemením toto narušit a v neposlední řadě, jaká je optimální teplota pro klíčení.

Volba výsevních nádob

Pro výsev můžete použít prakticky všechny květináče, truhlíky, misky. Musí však mít odtokové otvory. Pro vypěstování velkého množství rostlin z vlastního množení, můžete použít speciální výsevní truhlíky, které se snadno zakryjí. Nebo využijte tzv. vytápěných miniskleníčků s regulovanou teplotou. Přinejhorším můžete zvolit užitečné, ne však tolik pěkné, tlusté paletky z pěnového polyesteru, do kterých se jednoduše zapustí malé květináčky.  Tyto pěnové plasty jsou trvale teplé, odpadá Vám tak problém s příliš chladným substrátem.

Volba výsevního substrátu

Jako výsevní substrát se používá běžná zemina pro výsevy, kterou jednoduše zakoupíte ve specializovaných prodejnách. Jako drenážní vrstvu zvolte jeden centimetr vysokou vrstvu písku nebo více vrstev savého papíru. Drenážní vrstva odnímá přebytečnou vodu a naopak vlhkost pomalu předává. Před výsevem se substrát dobře zvlhčí a urovná.

Vhodná doba pro výsev

Pokud chcete vysévat letničky, je nevhodnější doba pro výsev: konec února. Ostatní rostlinky je ideální vysévat v březnu, v dubnu.

Tipy, jak provést výsev

 • Vysévat můžete do řad nebo na široko. Nezapomeňte ovšem každý druh označit jmenovkou.
 • Malá semínka by měla být od sebe vzdálena asi 0,5 cm, větší semínka vysévejte od sebe ve vzdálenosti maximálně 3 cm. Značně velká semena vyžadují samostatný květináč.
 • Semena klíčící ve tmě se zakrývají vrstvou substrátu asi dvakrát tak vysokou jako je tloušťka semene. U velmi jemných semen se před výsevem proseje trochu substrátu na urovnaný povrch, aby drobná semena nezapadla v hrubším substrátu příliš hluboko. Nezasít jemná semínka příliš hluboko, je docela obtížné.
 • Vytvarujte si sáček do žlábku a ukazováčkem lehce vyklepávejte semínka.
 • Výsevní nádoby se zakrývají tabulkou skla nebo průhlednou fólií.
 • Dávejte pozor, substrát nesmí vyschnout. Povrch pravidelně jemně zalévejte nebo přestřikujte postřikovačem tak, aby se semínka nevyplavila.
 • Co se týče pěstebních teplot, jsou u jednotlivých druhů rozdílné.

Jak vysévat do truhlíku

Na okenní parapet můžete bez problémů vysít mnoho rostlinek. Na drenážní vrstvu rozložte výsevní substrát, který následně urovnejte. Potom s co největší přesností vysejte semínka. Semena, která potřebují ke klíčení tmu, zakryjte slabou vrstvou substrátu. Semena, která potřebují ke klíčení světlo, se nezakrývají.  Nyní kouskem prkýnka, nebo jiným vhodným nástrojem, substrát a semena lehce přitlačte. Nakonec se výsev opatrně zavlaží postřikovačem. Truhlík poté zakryjte a umístěte na teplé, ale nikoliv slunné místo. Na okraje každého truhlíku zapíchněte jmenovky rostlinek, které jste vyseli, můžete vyznačit i datum výsevu, abyste měli přehled, jak která rostlinka vyklíčila.

Jak pečovat o semenáčky

Jakmile se Vám objeví děložní lístky, vyžadují semenáčky každopádně světlo a čerstvý vzduch. Proto je třeba ochranný kryt vždy na krátkou chvíli nadzvednout. U většiny druhů se mohou v této době teploty snížit klidně až o pět stupňů.

Substrát udržujte nadále vlhký, nesmí vyschnout. Trvalé mokro však semenáčky nesnesou.

Tipy, jak semenáčky přepichovat

Stanoviště pro přepíchané rostliny musí být světlé, aby se nevytahovaly. Nesnášejí však přímé slunce. Semenáčky se také postupně přivykají nižším teplotám. Po měsíci až šesti týdnech se poprvé semenáčky přihnojují, dále se ošetřují jako dospělé rostlinky. Po děložních lístcích, které jsou u většiny rostlin podobné, se začnou vyvíjet pravé listy s charakteristickým tvarem pro konkrétní rostlinu. Když jsou vzešlé semenáčky příliš husté, nejslabší se protrhají. Semenáčky se přepichují v době, kdy jsou vyvinuty dva až tři pravé listy, do vhodného substrátu pro daný druh, do jednotlivých květináčů nebo společně do větších nádob.

Když mají semenáčky dva až tři pravé listy a jsou již dostatečně pevné, přepichují se. Nový substrát totiž musí poskytovat semenáčkům více živin. Nezbytná je také drenážní vrstva.

Postup přepichování

Přepichovacím kolíkem do zvlhčeného a urovnaného substrátu udělejte otvory, a to v odstupu zhruba tři centimetry. Malé rostlinky opatrně nadzvedněte. Semenáčky držte jen za děložní lístek a opatrně je od sebe oddělte. Semenáček se uchopí za listy, nikoli za stonek, nadzvedne se tenkým koncem přepisovacího kolíku ze země a kořeny se trochu zkrátí. Tlustým koncem se udělá otvor v novém substrátu a semenáček se zasadí poměrně hluboko, listy se však nemají substrátu dotýkat. Postřikovačem se semenáčky opatrně zavlaží a umístí se na teplé stanoviště chráněné před přímým sluncem. Substrát neudržujte příliš vlhký, na druhou stranu ho však nenechte ani vyschnout. Semenáčky přepíchané do malých květináčků vytvářejí brzy pěkné kořenové baly.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16262 (novesluzby.cz#20660)


Přidat komentář