Voda, plyn, topení - okres Ústí nad Orlicí

Každý člověk ve své domácnosti občas musí řešit problémy, které se týkají vody, plynu či nedej bože dokonce tepla. Všechny tyto věci jsou nedílnou součástí našich domovů a život bez nich si již nedokážeme představit.

V dnešní době patří voda, plyn a topení k základním lidským potřebám, které doma mít prostě musíme. Kdykoli se nám stane, že o jednu z těchto vymožeností přijdeme, nastanou pro nás chvíle utrpení, a proto hned hledáme někoho, kdo by nám pomohl.

Voda, plyn, topení - okres Ústí nad Orlicí

Druhů vytápění máme hned několik a tak si každý z nás vybere to své, přesně podle toho, jaký způsob je pro Váš domov nejlepší.

 • Ústřední topení
 • Elektrické topení
 • Podlahové topení
 • Etážové topení
 • Plynové topení

Ústřední topení

Ústředním topení rozumíme topení, které dokáže vyhřívat z jednoho místa celou budovu, nebo pouze její část. Teplo je rozváděno po místnostech pomocí vyhřátého tělesa, čímž jsou nejčastěji radiátory. Radiátor má žebrovitý tvar a protéká jim horká voda ohřívající kov, který dál šíří teplo po místnosti.

Elektrické topení

Elektrické topení je jednotným názvem pro elektrické spotřebiče, které vytápějí obytné, kancelářské a také výrobní prostory. U tohoto druhu topení dochází ke vzniku tepla, jež je přeměnou elektrické energie. Všechna elektrická topidla kromě podlahového vytápění mají vestavěný spínač, kterým je můžeme mimo tepnou sezónu odpojit. Akumulační kamna, přímotopy a některé typy podlahového vytápění mohou být spínány také prostřednictvím signálů HDO. Elektrickou energii si reguluje dodavatel, přesně podle svých potřeb a díky tomu, že necháváte rozhodování právě na dodavateli, odměňuje Vás nižší sazbou.

Podlahové topení

Podlahovým topením je myšleno velkoplošné sálavé topení, které je prováděno dvěma druhy. Prvním z nich je topení elektrické a druhým teplovodní.

Teplovodní podlahové vytápění můžeme používat dvěma způsoby a to topným a chladicím zařízením, které využívá vodu o nízké teplotě proudící v plastových trubkách. Tyto trubky jsou položeny do vrstvy betonu, který se obvykle používá na pokládku podlahové krytiny z keramiky, mramoru, žuly, kameniny nebo dřeva. Teplo je posíláno z trubek do podlahy a ta jej rozesílá dále po celé místnosti. Tímto vzniká topné těleso z podlahy. Pustíte-li do systému vodu studenou, můžete podlahu také ochlazovat. Vodu pro teplovodní vytápění můžete ohřívat pomocí plynového, elektrického a kondenzačního kotle a dále také v tepelném čerpadle nebo také pomocí solárního systému. To Vám dává možnost kdykoli v průběhu času změnit zdroj pro ohřev vody.

Elektrickým podlahovým vytápěním mohou být vytápění akumulační, poloakumulační nebo také přímotopné. Akumulační a poloakumulační podlahová topení prosperují vyšším výkonem a z toho důvodu jsou také v podlaze uloženy hlouběji než elektrická topení přímotopná. Velkou nevýhodou elektrického podlahového vytápění je fakt, že již později nejde změnit zdroj z elektrického na jiný.

S čím Vám pomůže plynař?

Na vše, co je spojeno s plynem u Vás doma je potřeba volat plynaře a pokud nevíte s čím vším Vám může takový plynař pomoci pak věřte, že to jsou tyto práce:

 • Opravy plynových spotřebičů
 • Vyhledávání a posouzení závady na domovních rozvodech plynu
 • Vyhledávání a posouzení závady na plynovém potrubí
 • Opravy plynových odběrných zařízení, jakými jsou kotle, karmy, sporáky atd.
 • Montáž plynových odběrných zařízení, jako jsou kotle, karmy, sporáky atd.
 • Montáž a demontáž plynových přípojek
 • Revizní zkoušky a předávací protokoly
 • Kompletní revize plynových rozvodů
 • Montáž potrubí i odběrného zařízení

Dále pak plynař vyšetří únik plynu a spolu s tím také odstraní závady. Plynař dokáže provést rekonstrukci plynového topení a to včetně oprav a je-li potřeba provést generální opravu plynových rozvodů, pak je plynař ideálním člověkem.

Revize plynu

Všichni jistě víme, že plyn je výbušný prvek a všechny problémy s ním spojené je potřeba řešit s odborníkem. Stejně jako je potřeba pravidelně kontrolovat například komín, je potřeba pravidelně kontrolovat vše okolo plynu.

Rozvody plynu a kontrola plynových rozvodů je potřeba vykonávat 1x ročně. Komplexní revize plynu je pak nutno provádět 1x za 3 roky. Servis plynových spotřebičů a jejich revizi je nutno vykonávat 1x za rok. Máme-li doma tlakové nádoby s plynem je nutno provádět jejich revizi 1x za rok. Technická prohlídka kotelny a topného systému je potřeba vždy 1x ročně.

Voda

Využití vody pro náš život je všestranné. Život bez vody prostě není. K tomu, abychom mohli mít vodu doma, je potřeba mít vodovod, který je u nás zakončen vodovodním kohoutkem, díky kterému můžeme vodu pouštět a zastavovat. Pokud se nám doma stane, že se vodovod pokazí, je nutné volat instalatéra a nepouštět se do jeho opravy sami. Oproti tomu, je-li potřeba vyměnit kohoutek, může se do jeho výměny pustit schopný kutil, který má všech pět pohromadě, jen nesmí zapomenout zastavit přívod vody. K tomu, abychom měli vody neustále dostatek je nutno s ní šetřit. S tím nám mohou pomoci také moderní pákové baterie, které umí šetřit nejen vodou, ale také energii, která je na ohřev teplé vody využívána.

Instalace rozvodů pitné, užitkové vody a domovních odpadů je odbornou a kvalifikačně náročnou prací, kterou zvládnou pouze vodoinstalatéři, kteří mají jak dostatek zkušeností a znalostí, tak vlastní kvalitní technologické vybavení. Domácí kutil by se do takovýchto prací neměl vůbec pouštět, neboť je potřeba splňovat veškeré platné legislativní, technologické a také materiálové požadavky.

Volejte odborníky

Některé z prací týkající se vody a tepla si dokážeme zhotovit sami, ale to se jedná pouze o práce drobné. Mezi takovéto práce se počítají výměny vodovodních baterií apod. Na práce odbornější bychom měli volat pouze odborníky, neboť je potřeba dodržovat správné technologické postupy a nařízení, která jsou velmi důležitá. Co se týče plynu, tak s tímto bychom si neměli hrát vůbec, neboť zde jde doslova o život. Důležitost dodržování pravidelných kontrol ať již plynu, vodovodu nebo topného systému musí být nám všem známá a měli bychom ji dodržovat. Hlavní důraz je potřeba klást na kontrolu plynu, který v domácnosti máme zaveden, neboť je to věc velmi nebezpečná.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16340 (novesluzby.cz#22806)


Přidat komentář