Tlakové hrnce - výběr

Pamatujete na tlakový hrnec, který zlověstně syčel a Vy jste se až báli okolo něho projít, aby náhodou „nevybuchl“? Tak s dnešními tlakovými hrnci můžete být naprosto klidní, a to například z důvodu, že disponují hned několika bezpečnostními prvky.

Význam tlakového hrnce

Jedná se o tlustostěnný hrnec, který slouží k vaření za pomocí vyššího tlaku, než je běžný atmosférický tlak. Při vyšším tlaku se dosáhne vyšší teploty vaření, a to 120 až 130°C, čímž dojde k rychlejšímu uvaření konkrétního jídla.

Historie tlakového hrnce

Tlakový, nebo-li Papinův hrnec je pojmenován podle svého vynálezce, francouzského matematika a fyzika Denisu Papinovi, který poprvé sestavil hrnec roku 1679.

V roce 1682 Denis Papin předvedl jídlo uvařené v Papinovém hrnci a dal ho ochutnat královským hostům v Londýně. Všichni byli doslova nadšeni lahodností i měkkostí vybraných lahůdek. Dříve těžko poživatelné tuhé hovězí bylo najednou měkké. Denisův objev zpočátku sloužil chemikům jako tlaková nádoba, do kuchyní se Papinův hrnec dostal poprvé o osm let později, a to v roce 1687. Nešlo ale o první tlakový hrnec vůbec. Předchůdcem Papinova hrnce měl být kerotakis, tlakový hrnec, který údajně vynalezla alchymistka Marie Židovka ve 2. století v severní Africe.

Novodobý tlakový hrnec

Současná podoba tlakových hrnců prodělala svůj rozvoj a získala současnou podobu, ovšem princip i účel se nezměnil. Tlakový hrnec šetří čas kuchařům zhruba o polovinu, navíc šetří i peníze a zachovává veškeré výživné látky, vitamíny. Díky třívrstvému dnu tlakového hrnce se teplo mnohem snadněji rozšíří v celém hrnci a voda se také rychleji přivede k varu.

Jako důležitá část tlakového hrnce je otvor uzavřený těžkou, ovšem pohyblivou zátkou, která funguje jako pojistný ventil. Ventil propouští přebytečnou páru, a poté zamezuje nebezpečnému zvýšení tlaku, které by mohlo vést k roztržení hrnce a následnému výbuchu. Nemusíte se však obávat, pro zvýšení bezpečnosti disponuje tlakový hrnec tepelnou pojistkou, která se při nebezpečném zvýšení teploty roztaví a uvolní z hrnce páru.


Důvody, proč se rozhodnout ke koupi tlakového hrnce

 • Tlakový hrnec spoří Váš čas (až 80% času), energii (až 50% energie), peníze.
 • Uvařené pokrmy si udržují svoji původní chuť.
 • V tlakovém hrnci je vaření šetrné a zdravé, vhodné i pro vegetariánskou a dětskou stravu.

Vychytávky tlakových hrnců

 • Bezpečnostní prvky
 • Časovač pro dokonalou kontrolu vaření
 • Silikonové rukojeti pro bezpečné držení hrnce
 • Skleněná poklice s otvorem pro regulaci uvolňování páry
 • Třívrstvé sendvičové dno, kdy hliníkový plát zabudovaný do nerezové oceli zajišťuje dokonalé rozložení tepla i pevnost v průřezu

** **


Druhy tlakových hrnců

 • Tlakový elektrický hrnec
 • Tlakový klasický hrnec

Tlakový „klasický“ hrnec

Péče o „klasický“ tlakový hrnec

 • Poklici tlakového hrnce nemyjte v myčce na nádobí.
 • Otvor pracovního ventilu u hrnce čistěte pomocí proudu vody, případně jej ještě vyčistěte vhodným nástrojem, například tenkou grilovací jehlicí.
 • Bezpečnostní ventil čistěte způsobem, že jej budete opakovaně povytahovat pod proudem tekoucí vody, a to při současném zatlačení pojistky proti nechtěnému otevření směrem od středu poklice.
 • Nikdy nedemontujte bezpečnostní ani pracovní ventil, úchyty, či jiné části poklice tlakového hrnce.
 • Samotnou nádobu tlakového hrnce můžete umýt v myčce na nádobí. V případě, že objevíte uvnitř tlakového hrnce usazeniny vodního kamene, stačí je jednoduše vyčistit octem, případně několika kapkami citronu nebo určeným prostředkem na čištění nerezového nádobí. V každém případě, však bílé skvrnky nijak neomezují funkčnost, nebo zdravotní nezávadnost nádobí. Může se také stát, že při přehřátí hrnce dojde na jeho povrchu k fialovému až hnědému zabarvení. Ani toto zabarvení nemá vliv na funkčnost nebo zdravotní nezávadnost tlakového hrnce.
 • Silikonové těsnění hrnce vždy po vaření vyjměte z poklice, umyjte jej, osušte a lehce potřete potravinářským olejem, tukem, a následně vložte nazpět.
 • Při mytí tlakového hrnce, jakékoliv jeho části, nepoužívejte přípravky s obsahem chlóru, protože by mohlo dojít k zhoršení jakosti nerezavějící oceli.

Problémy a řešení, které mohou nastat s „klasickým“ tlakovým hrncem

 • Únik velkého množství páry – v tomto případě se může jednat o: nesprávně nasazenou poklici (opakujte uzavření hrnce); regulátor tlaku pracovního ventilu je vysunutý, a to v poloze pro vypouštění páry (zasuňte regulátor tlaku dolů, nastavte do polohy pro vaření při nízkém, či vysokém tlaku); silikonové těsnění je poškozené (vyměňte silikonové těsnění za nové); silikonové těsnění není správně osazeno v poklici (překontrolujte silikonové těsnění v poklici).
 • Poklice nejde otevřít – překontrolujte, zda je ukazatel přítomnosti páry  v dolní poloze.
 • Nedovařené potraviny – překontrolujte výkon tepelného zdroje; potřebnou dobu vaření; množství tekutiny; správnou polohu přepínače tlaku.
 • Hodnota na ukazateli tlaku nestoupá – překontrolujte, zda je v hrnci dostatečné množství tekutin; zda je hrnec dobře uzavřený; zda je správná poloha těsnění víka; zda těsnění je v dobrém stavu a je čisté.

Tlakový elektrický hrnec

Hrnec, který za Vás pracuje. Elektrický tlakový hrnec disponuje automatickým ovládáním a představuje novinku na našem trhu. Díky nové digitální technologii, několika programů vaření a programu pro ohřívání, je práce s ním jedna radost.

 • Navíc máte také možnost nastavení času pro dokončení vaření. Po ukončení vaření je jídlo uvařené a ještě se může podle Vaší potřeby ohřívat.
 • Ukončení příslušného programu Vám hrnec zvukově signalizuje a automaticky se přepne na ohřívání.
 • Tlakový elektrický hrnec je bezpečný a univerzální na použití.
 • Hrnec je tvořen vnitřní vyjímatelnou nádobou, která má silnou teflonovou vrstvu a vnější nádobou, jež tvoří izolovaný kryt hrnce.
 • Při dosažení nastavené teploty se automaticky přeruší vytápění, čímž dojde k úspoře elektrické energie až o 60%; automatický bezpečnostní systém otevírání a uzavírání víka.
 • Uvnitř hrnce se nevytvoří tlak, dokud víko dokonale neuzavřete, a také naopak, víko neotevřete, pokud je uvnitř hrnce tlak.

Funkce tlakového elektrického hrnce

 • Funkce načasovaného vaření – hrnec zvládne vařit i v později stanoveném termínu, tzn., že si můžete sami nastavit požadovaný čas, kdy má tlakový hrnec uvařit pokrm.
 • Funkce okamžitého vaření – možnost nastavení volitelných programů pro jednotlivé pokrmy: rýže, brambory, mléko, vejce, ryby, drůbež, maso, polévka, kosti, šlachovité maso, fazole aj. Vámi zvolený program již automaticky rozpozná potřebnou dobu vaření.

Péče o tlakový elektrický hrnec

Vždy před čištěním, vytáhněte přívodní kabel elektrického vedení ze zásuvky.

 • Vnější nádobu hrnce čistěte pouze vlhkou utěrkou, měkkým hadříkem. V žádném případě neponořujte hrnec do vody, ani na něj nenalévejte vodu, či ho nedávejte pod proud tekoucí vody. Vnější nádobu také nelze čistit v myčce na nádobí.
 • Vnitřní nádobu hrnce čistěte měkkým kartáčkem, nebo houbičkou. Rozhodně však nepoužívejte na čištění kovy, či drsné čistící a abrazivní prostředky, mohlo by totiž dojít k nenávratnému narušení teflonového povrchu nádoby.
 • Sběrnou nádobku páry sejměte, poté ji umyjte, osušte a vraťte nazpátek.
 • Víko hrnce opláchněte, a to včetně víka, které zabraňuje zadrhnutí ventilu regulace tlaku, ventilů, vnitřní destičky a těsnění.

Obecné bezpečné zacházení s tlakovými hrnci

 • Pro vaření volte vždy odpovídající velikost plotýnky, či plamene. Průměr plotýnky musí být stejný, nebo menší, než je průměr dna hrnce. Plamen nesmí nikdy přesahovat okraje dna hrnce.
 • Při vaření na plynu používejte varnou plotýnku nebo rozptylovací síťku.
 • Tlakový hrnec během vaření používejte tak, aby otvor v lemu poklice nebyl nasměrován proti osobám v blízkosti tlakového hrnce.
 • Před každým použitím tlakového hrnce překontrolujte funkčnost bezpečnostního ventilu.
 • Zamezte dětem, aby měli přístup k tlakovému hrnci během vaření.
 • Tlakový hrnec plňte maximálně do 2/3 objemu nádoby. V případě potravin, které při vaření nabudou objemu (luštěniny, rýže aj.), plňte tlakový hrnec maximálně do 1/2 objemu nádoby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16286 (novesluzby.cz#21611)


Přidat komentář