Termovizní měření

Už jste slyšeli o termovizním měření? Je to velmi užitečná služba, která se hodí zejména před zimou. Ukazatelem je totiž spotřeba energií. Jak metodika funguje? Podívejme se.

Z jakých faktů tato metoda vychází? Jedná se především o zjištění úniku tepla a potažmo i energií. Pokud totiž máte dům, tak rozložení energií je zde nerovnoměrné. Teplo může unikat různými místy, jako jsou nedoléhající okna nebo dveře. Jinde se zase může kumulovat více energií. To ale právě zjistí tato metodika. Zájem o nízkou spotřebu energií není ekologickým trendem, ale ti, kdo chtějí ušetřit, jej ocení. Což bude asi většina čtenářů. Chcete ušetřit za tepelnou energii? A víte jak? Někdy stačí velmi málo udělat. Nejprve je nejlepší si zjistit, jakou spotřebu má daný objekt. Následně se pak provedou opatření, kdy se například lépe utěsní zmíněné otvory nebo se zateplí fasáda. Podívejme se proto blíže na proces termovizního měření.

Termovizní měření, rozložení tepla a energií v domě

Možná se ptáte, proč je důležité objednat si tuto službu, když můžete rovnou zateplit domov pomocí nabízených aplikací. Ne vždy je ale tato cesta nejlepší. Může se stát, že například zateplíte místo, kde je naopak přetlak tepla, což není dobré z jiných důvodů. Jinde zase můžete zbytečně opomenout zateplení a zbytečně tak budete dávat finance. Termovizní měření totiž přesně ukáže, jaké je rozložení tepla a energií v domově či jiném objektu a přesně dle toho lze daná opatření aplikovat. Je to tak nejsnazší cesta k tomu, abyste zjistili, kde můžete ušetřit. Navíc spotřebu energií regulují i různé směrnice, proto je zapotřebí, abyste měli toto v pořádku i ze zákonných důvodů. Tato určení se pak netýkají jen soukromých domů, ale i jiných objektů (komerční stavby, domy občanské vybavenosti administrativní budovy, sklady atd.). Je tedy nezbytně nutné dbát na toto ve více oblastech stavebních. Zde proto máte tu výhodu, že vám i odborníci sami poradí, co a jak si máte nechat aplikovat. Podívejme se ale blíže na tento obor, abyste o něm něco málo věděli. Začneme termografií.

Termografie, termografický měřicí systém

Zde se jedná o obor, který se zabývá právě měřením oněch zmíněných faktorů. Pokud se na problematiku podíváme odborněji, jedná se o obor, který se zaměřuje na rozložení tepla sledovaného povrchu. Využívá se k tomuto účelu řada speciálních nástrojů, které ukážou dané hodnoty a naměřená fakta. Všechny procesy se provádí pouhým pozorováním a sledováním, tudíž se nijak nenaruší daný objekt. Princip termografie tkví ve zjištění, jaké množství infračervené energie vyzařuje sledovaný objekt. Pomocí tohoto termografického měřicího systému můžete pak zjistit, jak vypadá teplotní pole daného domu, kdy se vám vše názorně ukáže. Takový obrazec pak pochopí i laik.

Nabídka termovizního měření

Co se vám nabízí, když oslovíte profesionály ohledně termovizního měření? Odborníci za pomocí svých přístrojů provedou dané měření a mohou sestavit i případnou analýzu, abyste znali problém do hloubky a získali doporučení, jak dále postupovat. Termografické měření se provádí jak v exteriéru, tak i interiéru a nezabere mnoho času. Odborníci totiž jen získají potřebné údaje, které si pak sami zpracují a výsledek vám předají.

Co je nutné dodržet při termovizním měření

Pokud využijete nabídky dané firmy, měli byste dodržet několik zásad, aby byl výsledek co nejefektivnější. Je důležité mít na paměti, že rozdíly teplot mezi daným objektem a okolním prostředím by měl být 15 až 20°C. Pokud se bude měřit i v exteriéru, nelze toto provést v případě, pokud prší nebo sněží a stejně tak i vítr  může zkreslit údaje. Přesněji se tento proces nedoporučuje provádět při rychlosti větru nad 4 m/s. Alespoň 2 hodiny před měřením by se pak nemělo v daném objektu ani větrat a také by na něj nemělo přímo svítit slunce, tudíž si předem upravte termín, na kdy si firmu pozvete.

Jak probíhá termovizní měření

Možná jste slyšeli o speciálních kamerách tzv.** termokamerách**. Ty totiž dokážou nejen snímat potřebné hodnoty,  ale navíc zobrazují infračervené záření tělesa, množství dané energie a pokrytí. Následně se pak získá přesná grafická analýza sledovaného místa. Podle barevného spektra je znázorněno, kde se drží více tepla a kde méně. Díky tomu se snadno definuje špatné těsnění nebo poškození daných součástí, což mohou být poškozená vedení. Poté, co proběhne měření, se zobrazí infračervený snímek nazývaný** termogram**. Ten poukazuje ve svých jednotlivých částech, jak schéma rozložení energií vypadá. I vy jako laici toto rozpoznáte, protože se jedná o zobrazení pomocí barevných skvrn, což je ono infračervené záření. Protože ale lidské oči nevidí infračervené záření, rozděluje je termograf za pomocí barev, které přiřazují různým teplotám. Například červená je velké teplo, modrá spíše označuje chlad.

Termovizní výstupy

Zde se zaměříme na radiometrické termovizní prvky. Oč se jedná? Tyto prvky vám spočítají teplotu na povrchu sledovaného objektu. Při zjišťování se vychází z množství získaného infračerveného zářivého toku a různých jiných parametrů. Zde se snímají dané plochy v co nejbližší míře, protože i vzdálenosti mohou zkreslit výsledek. K tomuto účelu se využívá řada vyspělých technik, i zde ale existují výkonnější přístroje. Pokud potřebujete přibližovat a mít lepší výsledek, musíte si připlatit za lepší kameru (jste li zákazník, platíte potažmo za službu). Pak se zde hodnotí technika i v rozlišení detektoru. Méně výkonnější nástroje mají asi 80x80 pixelů, ty výkonnější zobrazí i 1024x1024 pixelů. Takové nástroje mají už řadu vylepšení, které vedou danou analýzu k dokonalosti.

Kdo provádí termovizní měření

Musíte se obrátit na specializované firmy nebo tyto služby najdete v nabídce stavebních nebo geodetických společností. Záleží jen na vás, jak moc podrobné chcete mít měření. Pokud chcete mít detailní analýzy je lepší specializovaná firma nebo tak, která má špičkovou techniku. Dejte i na reference a zkušenosti zákazníků. To je totiž nejlepší cesta, jak najít firmu, se kterou budete spokojení tak, jako řada klientů před vámi. Ptejte se také i firmy, co si máte nechat aplikovat, protože díky letitým zkušenostem firma ví, co doporučit a s čím má nejlepší zkušenosti.

Termovizní měření má řadu předností. Ukáže vám pravý stav dané stavby a odborníci vám poradí, co si máte nechat aplikovat. Jestli jste příznivcem ekologického trendu, zjistíte, jak nejlépe nakládat s energiemi. Pokud vám někde uniká teplo, můžete okamžitě zajistit nápravu a rozložit energie rovnoměrně. Budete vědět, kde přesně. Nebudete muset zbytečně platit za energie a nebudou vám vadit velké výkyvy teplot. Měření samotné trvá chvilku, zato máte k dispozici bohatou službu, která předejde řadě problémů, které lidé se stavbami mají. Proto před zimou myslete na to, jak si svůj domov co nejlépe zhodnotit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16547 (novesluzby.cz#24196)


Přidat komentář