Tepelné čerpadlo - Novojičínsko

Tepelná čerpadla slaví stále větší úspěchy. Ta dnešní již dávno předčila ve všech směrech své předchůdce. Víte však, jaké výhody a nevýhody tepelná čerpadla mají a proč si je vůbec pořídit?

Zařízení, které úspěšně vytápí a zároveň samo sebe pohání, má název** tepelné čerpadlo**. Tepelná čerpadla jsou známa již velmi dlouho. Od prvního okamžiku bylo jasné, že jde o velký přínos pro využívání tepla. První typy čerpadel byly však velmi náročné na pořízení. Navíc výkon a cena nebyly dostatečně výhodné. Návratnost vložených financí byla příliš dlouhá. Vývoj šel dopředu a dnes umí tepelná čerpadla více než jen vytápět. Přitom pořizovací cena je rychle návratná a tepelné čerpadlo nezávislé, soběstačné a velmi účinné.

Tepelné čerpadlo - levné teplo

Vytápění tepelným čerpadlem je založeno na odebírání tepla z jeho okolí. V okolí každého domu je tepla hodně. A to, i když se to nezdá. Stačí se podívat. Sluneční paprsky ozařují a ohřívají naši zemi. Jejich teplo se kumuluje a akumuluje půdou, vodou a ovzduším. Přesně toto akumulované teplo pak dokáží využívat tepelná čerpadla. A opravdu úspěšně. Dokonce tak, že dnes se jen málokomu tepelné čerpadlo nevyplatí. Moderní typy tepelných čerpadel se vyznačují soběstačností, výkonností, rychlou návratností a různými možnosti podle zvoleného typu tepelného čerpadla.

Co všechno umí tepelné čerpadlo?

Samozřejmě** vytápět**. To byl také prvotní záměr tepelných čerpadel. A vytápět umí nejen klasické rodinné domy, ale i panelové a bytové domy, a s úspěchem se dnes využívá i v průmyslu, kde tepelná čerpadla využívají zbytkového tepla a tak přináší velké úspory majiteli firmy. Tepelné čerpadlo vytápí nejen objekty. Může vytápět i další prostory, které slouží k** chovatelským a pěstírenským záměrům**. Hodí se i k vytápění bazénů a sportovních zařízení. A umí i ohřívat užitkovou a bazénovou vodu. Aby toho nebylo málo, pak v létě je možné využít tepelné čerpadlo ke klimatizaci. Jak je vidět tepelná čerpadla toho umí hodně a určitě bychom podle jednotlivých typů našli ještě další využití.

Kam se tepelné čerpadlo hodí?

Často se objevují názory, že se tepelná čerpadla hodí jen pro novostavby. To však rozhodně není pravdou. Vzhledem k velkému množství typů tepelných čerpadel je možné je využít prakticky kdekoli. Jen je nutné opravdu vybrat ten nejvhodnější typ. S tím samozřejmě pomohou odborníci. Pravdou však je, že pokud stavíte nový dům, je vhodné informovat se o alternativních způsobech vytápění. Zásluhou nových metod, které navíc stále prochází vývojem a jsou rok od roku dokonalejší a účinnější, můžete svůj dům vytápět, klimatizovat a ohřívat vodu prakticky zadarmo. Tak se sníží roční výdaje na minimum. Tepelné čerpadlo patří také k alternativním typům vytápění a je možné ho kombinovat s dalšími alternativními zdroje.

Velká výhoda všech tepelných čerpadel

Tou je jejich soběstačnost a naprostá nezávislost na dalších energetických zdrojích. Je to totiž tak, že tepelné čerpadlo si pro svůj provoz energii vyrobí samo. Nepotřebuje tedy elektrický proud, ani plyn, ke svému provozu. V podstatě to znamená, že pokud je tepelné čerpadlo dobře navrženo a instalováno, tak tak ke své práci spotřebuje třetinu práce dodané kompresorem, a zbývající dvě třetiny jsou využity pro vytápění a případně ohřev vody.

Tepelné čerpadlo země-voda

Jde o tepelné čerpalo, které odebírá tepelnou energii ze země, a předávání teplo do systému teplovodního vytápění objektu.

Výhody tepelného čerpadla země-voda

 • Vysoce účinné tepelné čerpadlo s vysokým topným faktorem.
 • Vysoké úspory při vytápění, zejména pokud je napojeno na nízkoteplotní otopný systém.
 • Vysoká teplota vody, proto je vhodné i pro klasické otopné teplovodní systémy, například radiátory.
 • I v době mrazů je vytápění dostačující.
 • Možnost ohřevu užitkové vody a v létě i bazénové vody.
 • Prakticky je toto tepelné čerpadlo nehlučné.

Nevýhody tepelného čerpadla země-voda

 • Vysoké náklady na vybudování sběračů tepla, které se budují hlubokými zemními vrty, nebo pokládáním zemních kolektorů.
 • Podle sběračů tepla je nutná odpovídající velikost pozemku.
 • Nutné stavební povolení na provádění zemních vrtů.

Tepelné čerpadlo voda-voda

Toto tepelné čerpadlo pracuje na principu, kdy odebírá tepelnou energii ze země prostřednictvím spodní vody a předává ho do teplovodního systému objektu.

Výhody tepelného čerpadla voda-voda

 • Jde o vůbec nejúčinnější tepelné čerpadlo vůbec.
 • Má nejvyšší topný faktor, a s napojením na nízkoteplotní otopný systém dosahuje nejen nejvyšší účinnosti vytápění, ale i úspor.
 • Zásluhou vysoké teploty vody je vhodné i pro klasické otopné systémy, jako jsou radiátory.
 • Bez problémů vytopí objekt i ve velkých mrazech.
 • Je možné ho využít k ohřevu vody, užitkové i bazénové.
 • Je téměř nehlučné.

Nevýhody tepelného čerpadla voda-voda

 • Vysoké náklady na vybudování kolektorů, které jsou v podstatě studny.
 • Nutný dostatečný prostor.
 • Kolektory se budují těžkými stroji, které provádějí zemní práce a tudíž je nutné stavební povolení.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Principem tohoto tepelného čerpadla je odebírání tepelné energie z okolního vzduchu a předávání tepla do systému teplovodního vytápění objektu.

Výhody tepelného čerpadla vzduch-voda

 • Patří mezi konstrukčně jednoduchá tepelná čerpadla. Proto je jeho instalace rychlá e nenákladná. Navíc nezasahuje ani do okolního terénu ani do konstrukce domu.
 • Vhodné pro teplovodní otopné systémy, zejména nízkoteplotní, kde se dosahuje nejvyšší účinnosti.
 • V letním období je možné ho využít k ohřevu vody v bazénu
 • V letním období je možného napojit i na teplovzdušný rozvod, a využít jako klimatizace s nízkými náklady.
 • Běžně je vhodné pro přihřívání užitkové vody, ne pro ohřev.
 • Je vhodné pro kombinaci se solárními panely. Tak získáte teplou vodu i vytopený dům.

Nevýhody tepelného čerpadla vzduch-voda

 • Poněkud nižší topný faktor, než u předchozích tepelných čerpadel.
 • Ve velkých mrazech je potřeba přitápět klasickými topidly. Vhodný může být i krb, který doplní chod tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Tato tepelná čerpadla fungují na principu odběru tepelné energie z okolního vzduchu a předávání tepla do systému teplovzdušného vytápění objektu.

Výhody tepelného čerpadla vzduch-vzduch

 • Konstrukčně jednoduché tepelné čerpadlo, rychlou instalací, která nijak nezasahuje do okolního terénu.
 • Je vhodné pro všechny druhy teplovzdušného vytápění, přičemž nejvyšší účinnosti dosahuje teplovzdušné podlahové vytápění.
 • V letním období funguje jako klimatizace s nízkými náklady.
 • Je vysoce vhodné pro alergiky a astmatiky, poněvadž jeho vzduchové rozvody je možné spojit s čistícími filtry, tak vznikne úsporná ventilace s filtrací vzduchu, vytvářející zdravé prostředí objektu.
 • Spojením s rekuperací vznikne ekonomicky výhodné a maximálně účinné teplovzdušné vytápění a klimatizace spojená s nucenou obměnou vzduchu.

Nevýhody tepelného čerpadla vzduch-vzduch

 • Není možné ho použít k ohřevu vody, a to ani užitkové ani bazénové.
 • Pro jeho instalaci je nutné rozvést po objektu teplovzdušné rozvody.

Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Když se rozhodnete pro určitou investici, pak Vás bezpochyby zajímá, jaký z daného kroku budete mít užitek, ale také jak dlouho bude tento užitek trvat. V tomto případě máme na mysli životnost. Jak je to tedy s životností** tepelného čerpadla? Délka životnosti tepelného čerpadla se odvíjí od jeho kvality. Jedna věc je poskytovaná záruka, druhá pak životnost. Na trhu se setkáte s tepelnými čerpadly, jejichž životnost se pohybuje kolem **20 let a výše. Ideální je, vyberete-li si firmu, která nabízí, jak dlouhou záruku, pozáruční servis, tak i dlouhou životnost tepelného čerpadla. Zde je pak lepší se soustředit na renomovanou značku tepelného čerpadla, než hledět jen a výhradně na cenu a volit podle nejlevnějšího tepelného čerpadla, montáže apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16553 (novesluzby.cz#24229)


Přidat komentář