Tepelné čerpadlo Brno

První tepelná čerpadla byla v České republice nainstalována již v roce 1990 a od roku 2002 počet instalací výrazně stoupá. Proč? Tepelné čerpadlo je mimořádně úsporné, je šetrné k životnímu prostředí. Chcete také dosáhnout maximální úspory? Pak čtěte dál.

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo pracuje na principu uzavřeného chladicího okruhu obdobně jako chladnička. Teplo vždy odebírá z přírody (zdrojem tepla bývá nejčastěji země nebo vzduch popřípadě i voda), prostřednictvím média ho převádí na vyšší teplotní hladinu a získané teplo se následně využívá pro vytápění nebo ohřev teplé vody.

Tepelné čerpadlo - Brno

Společnost se zabývá údržbou, servisem a technickou podporou v oboru vzduchotechnika, klimatizace, měření a regulace (MaR), plyn. Společnost působí po celé Moravě mezi městy Brno, Ostrava,Olomouc, Zlín, Frýdek-Místek, Jihlava, Přerov, Prostějov, Třebíč a Znojmo.

Nabízené služby:

 • dodávka a montáž VZT zařízení na klíč, dle požadavků klienta
 • pravidelná údržba a servis VZT zařízení, zaregulování VZT zařízení
 • výměna a likvidace vzduchových filtrů
 • revize požárních klapek
 • servis a montáž klimatizace, revize úniků chladiva
 • servis a montáž tepelných čerpadel
 • přesná klimatizace
 • odborné prohlídky plynových zařízení, měření emisí, revize
 • kontrola a údržba prvků TZB
 • servis a dodávka měřicí a regulační techniky
 • smluvním partnerům poskytujeme pohotovostní servis
 • servis plynových kotlů IMMERGAS
 • tepelná čerpadla

Přednosti tepelného čerpadla

Je mimořádně úsporné - s tepelným čerpadlem ušetříte více než 50 % nákladů na provoz Vašeho domu. Peníze, které zaplatíte za tepelné čerpadlo se Vám při současných cenách energií velmi rychle vrátí zpět na dosažených úsporách.

Efektivní provoz - tepelné čerpadlo Vám umožní jednoduše a levně využívat i další technologie ve Vašem domě. K tepelnému čerpadlu lze snadno doplnit například řízené větrání, které bude stát výrazně méně než běžné samostatně instalované větrací systémy. Pokud máte čerpadlo s vrty, můžete snadno pro svůj dům získat klimatizaci, která pracuje celoročně v podstatě bez provozních nákladů.

Je šetrné k životnímu prostředí - tepelné čerpadlo je k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Jeho používáním se výrazně snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin. Proto jsou tepelná čerpadla výrazně podporována Státním fondem životního prostředí v dotačním programu Zelená úsporám.

Dotace poskytovaná státem v rámci programu Zelená úsporám

Program Zelená úsporám nabízí podporu ve formě dotace 30% z investičních nákladů na instalaci tepelných čerpadel splňujících podmínky programu. Dotace se poskytuje na koupi tepelného čerpadla pro novostavby i na výměnu stávajícího zdroje na tuhá a kapalná fosilní paliva, maximálně do výše 75 000 Kč.

Čerpadla typu vzduch - voda jsou podporována nižší částkou (maximálně 50 000 Kč) než technologie země-voda a voda-voda vzhledem k nižším nákladům a zároveň horšímu tepelnému faktoru.

Instalace tepelného čerpadla a solárně-termických kolektorů je zvýhodněna dotačním bonusem v maximální výši 20 000 Kč.

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla jejichž topné faktory stanovené podle EN 255 při dané teplotní charakteristice dosáhnou v závislosti na typu technologie těchto minimálních hodnot:

 • technologie země-voda: 4,3 při teplotní charakteristice 0°/35°C
 • technologie vzduch-voda: 3,2 při teplotní charakteristice 2°/35°C
 • technologie voda-voda: 5,0 při teplotní charakteristice 10°/35°C

Jiné technologie čerpadel nejsou podporovány. Otopná soustava objektu vytápěného tepelným čerpadlem musí být vybavena regulací zohledňující vnější a vnitřní teplotu.

Jak dosáhnout maximální úspory a životnosti tepelného čerpadla

 • Ideální výkon čerpadla je v rozmezí 70 až 80 % potřebného výkonu kotelny. Pořízením výkonnějšího tepelného čerpadla sice snížíte provozní náklady, je to ovšem vyváženo nižší životností kompresoru a vyššími investičními náklady. Srovnáním dosažených úspor s náklady na pořízení a servis zjistíte, že se výkonnější čerpadlo nevyplatí. Výjimkou jsou invertorová tepelná čerpadla, která jsou vybavena frekvenčním měničem a starty a doběhy nejsou skokové. U vzduchových TČ je možno dimenzovat tepelný výkon až na 140 % tepelných ztrát domu.
 • Pro maximálně úsporný a ekologický provoz je vhodné kombinovat čerpadlo s lokálním zdrojem energie (solární kolektory, kotel na biomasu) a stát se tím úplně nezávislým na placené energii.
 • Pořiďte si tepelné čerpadlo s odběrem tepla ze země - tepelná čerpadla odebírající teplo ze země mají menší spotřebu elektrické energie než vzduchová a mají i delší životnost a nižší náklady na údržbu a servis.
 • Předimenzujte venkovní výměníky (pokud je to technicky možné a cenově přijatelné) -  pokud místo 400 m plošného kolektoru dáte do země 500 m, nebude to o mnoho dražší, ale tepelné čerpadlo bude ze země získávat více energie.
 • Do celého domu dejte podlahové topení - potřebuje nižší teplotu vody než radiátory. Tepelné čerpadlo pak pracuje s vyšším topným faktorem a díky tomu má menší spotřebu elektrické energie.
 • Pořiďte si tepelné čerpadlo s vysokým topným faktorem - vyšší topný faktor znamená menší spotřebu elektrické energie.
 • Ohřívejte tepelným čerpadlem i teplou vodu - využijte tepelné čerpadlo celoročně. Kvalitní čerpadla dokáží ohřát vodu v zásobníku až na 55°C a nepotřebují žádný elektrický dohřev.

Jak správně koupit tepelné čerpadlo

 • Výběr konkrétního typu závisí na situaci domu a jeho okolí, a také na tom, zda tepelné čerpadlo zamýšlíte jako hlavní nebo doplňkový zdroj či pro ohřev teplé vody.

Typy tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo typu země/voda

Tepelné čerpadlo typu vzduch /voda

Tepelné čerpadlo typu voda/voda

Tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch

Tepelné čerpadlo s přímým odběrem energie

Označení typu tepelného čerpadla

V označení systémů tepelných čerpadel výraz před lomítkem označuje odkud tepelné čerpadlo bere energii (země, vzduch, voda), slovo za lomítkem označuje, jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu (voda,vzduch). Označení země/voda tedy znamená odběr tepla ze země a ohřev vody v topném systému. Některá čerpadla země/voda mohou být označována i jako voda/voda.

 • Poptejte více firem, nenechte se zlákat první „výhodnou“ nabídkou. Na první pohled levné tepelné čerpadlo se může pořádně prodražit.
 • Nechte si radit pouze od lidí, kteří tepelné čerpadlo doma mají a rozumí tak dané problematice.
 • Nikdy nekupujte tepelné čerpadlo samostatně. Vždy jen jako komplet i s montáží, projektem a uvedením do provozu.
 • Dodávku tepelného čerpadla si sjednejte přímo s montážní firmou, neobjednávejte ji nikdy přes stavební firmu. V případě, že za tepelné čerpadlo stavební firmě zaplatíte a ona z nějakých důvodů nezaplatí firmě co tepelné čerpadlo montovala, budete pravděpodobně bez servisu a bez záruky.
 • Kriticky zhodnoťte slibované záruky a schopnost firmy slíbeným závazkům dostát.
 • Zkontrolujte si na internetu webové stránky dodavatele, dovozce nebo výrobce tepelného čerpadla. Zkontrolujte zda se informace o parametrech a zárukách nerozcházejí s tím co Vám tvrdí prodejce.
 • Zamyslete se nad tím, jestli je ve firmě dostatek zkušených lidí, kteří Vám kromě prodejce mohou zajistit servis? Je v ČR zastoupení pro tato tepelná čerpadla, které se o Vás pak postará ?
 • Věnujte čas prohlídce již instalovaných tepelných čerpadel a sledujte jak instalace vypadá po dlouhodobém provozu, zeptejte se majitele jak probíhal záruční servis, vyzkoušejte si jak se ovládá regulace, poslechněte si jak je zařízení hlučné.
 • Prohlédněte si kvalitu návodu na použití - je v českém jazyce?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16307 (novesluzby.cz#21960)


Přidat komentář