Tepelná izolace střech

Správná střecha musí být navržena tak, aby chránila dům před nepříznivými klimatickými vlivy, udržovala ho v suchu a nabízela i dostatečnou tepelnou izolaci. Přitom právě tepelná izolace může být rozdílná.

Tepelný komfort díky izolaci střechy

Starším střechám většinou tepelná izolace zcela chybí. Často chybí i izolační folie. Některé střechy byly v minulosti stavěny tak, že na střešní konstrukci se přímo pokládala střešním krytina. To samozřejmě znamenalo, že místnosti byly od stropu chladné a dům potřeboval mnoho energie na vytopení. Přitom teplo jen tak utíkalo stropem a nezateplenou střechou. Je dokázáno, že pokud se střecha zateplí, tak se sníží náklady celého domu až o 40% a zvýší se tepelný komfort nejen místností přímo pod střechou, ale celého domu. Zvážit tedy zateplení, případně rekonstrukci starší střechy se rozhodně vyplatí. Pokud si vše propočítáte, pak zjistíte, že zateplení si na sebe časem vydělá právě uspořenou energií na vytápění. Navíc, rekonstrukce střechy a střešních prostor může přinést nečekaně příjemný obytný prostor přímo pod střechou. Moderní materiály umožňují vzniknout netypickému a vysoce kvalitnímu bydlení prakticky kdekoli. Střešní prostory nevyjímaje.

Tesařské práce, rekonstrukce střešní konstrukce

Jsou první, které jsou potřeba při** rekonstrukci i stavbě nové střechy**. Jejich základem je stavba střešní konstrukce, jinak krovu. Tesařské práce musejí vždy odpovídat platným normám, je nutné, aby vždy byly provedeny podle projektu, který svými výpočty zajišťuje stabilitu střechy i celého domu. Nejvyššími nároky na střešní konstrukci je její únosnost a trvanlivost. To zajistí kvalitní postupné provedení všech tesařských prací. Pokud jde o rekonstrukci střešní konstrukce, pak zde je možné vyměnit pouze jednotlivé poškozené části krovu, nebo pokud je poškození rozsáhlejší je nutné celou střešní konstrukci rozebrat a je-li to možné vybrat zdravý materiál, který se použije spolu s novými částmi při stavbě střešní konstrukce.Tepelná izolace

Pokrývačské práce podle kladečského plánu

Pokrývači dnes často celou pokládku provádějí podle kladečského plánu. Ač se to může zdát složité, tak je to naopak mnohem výhodnější. To proto, že střešní krytina se nabízí jako kompletní střešní systém, který obsahuje celou řadu střešních prvků. Tím odpadá složité vrtání, navrtávání, řezání a jiné dělení a úprava střešní krytiny.

Střešní krytiny s nízkou nasákavostí, barevné stálé

Střešní krytina se vybírá podle klimatických podmínek, sklonu, celkové plochy a únosnosti střechy. Důležitý je charakter celé stavby, místo a lokalita, kde stavba stojí. Porovnat je nutné i vlastnosti jednotlivých střešních krytin, zejména nasákavost, která čím je nižší, tím je krytina vhodnější, odolnost proti ulpívání nečistot a usazování mechů, barevná stálost, a odolnost hluku. Své má co říci i záruka a životnost jednotlivých střešních krytin. V neposlední řadě se zohledňuje tvar a barevnost střešní krytiny. V nabídce najdete těžké střešní krytiny, lehké střešní krytiny, recyklované a tradiční.

Těžké střešní krytiny, keramická pálená taška

Sem patří keramická pálená taška a betonová taška. Obě se vyznačují barevností, různými tvary, glazovaným odolným povrchem, odolností vůči hluku, malou nasákavostí, vysokým tepelným odporem, dobrou akumulační schopností a dlouhou životností. U keramické tašky je průměrná životnost 80 až 100 let a u betonové tašky i více než 100 let. Rozdíl je především ve hmotnosti, kdy betonová taška je podstatně těžší.

Lehké střešní krytiny, vláknocementová krytina

Sem patří vláknocementová krytina známá jako eternit s tím rozdílem, ale dnes jde o zdravou střešní krytinu, která žádný asbest neobsahuje. Její nevýhodou je lehkost a křehkost. To však u menších staveb, kde se používá, není až tak na závadu. Asfaltový šindel je vhodný i do extrémních podmínek. Na střeše vypadá velmi hezky zejména pro svou barevnost a vykrajované tvary pásů. Životnost je kolem 50 let u kvalitních typů.

Recyklované střešní krytiny

Sem patří všechny** typy střešních krytin**, které se vyrábí z recyklovaného plastu. Zásluhou obohacení o různé látky, které jsou zdravotně nezávadné, vznikla střešní krytina vysoké kvality i trvanlivosti. Bohužel, některé její tvary nevypadají příliš hezky.

Tradiční střešní krytiny, břidlice, došková krytina

I ty se doposud využívají a nejen na historických stavbách. Patří mezi ně štípaná břidlice, došková krytina, dřevěný šindel a kameninová střešní krytina. Všechny tyto materiály jsou krásné, dýchá z nich historie, ale jsou drahé a velmi náročné na pokládku.

Plechové střešní krytiny, měď, zinek, hliník

Moderní plechové střechy využívají bezúdržbových materiálů, jako je měď, titan zinek, eloxovaný hliník a poplastovaný plech. Klasický pozinkovaný plech bez úpravy se dnes využívá jen výjimečně a na přání zákazníka. I přesto, že jde o velmi levný materiál, se ukázalo, že v konečném výsledku je dražší než například bezúdržbový titan zinek.

Klempířské práce, okapy, svody

Využívají stejných materiálů jako u plechových střešních krytin. Jen v podobě systémů klempířských prvků. Pro okapy a svody se pak ještě využívá moderního vysoce odolného plastu.

Izolace šikmých i rovných střech

Izolace střech se provádí u střech šikmých i rovných. Je velmi důležitá nejen z hlediska odolnosti proti klimatickým podmínkám, zejména odolnosti proti vodě, ale i proti úniku tepla. Proto se izolace provádí jako jednoplášťová, nebo víceplášťová. To zajišťuje odolnost objektu podle jeho využití. Čím více plášťová izolace, tím je objekt teplejší. Přitom se provádí nejvíce tříplášťová izolace.

Tepelná izolace střechy

Zateplení střechy by mělo být velmi kvalitní, aby se dosahovalo opravdu minimálních tepelných ztrát. Samotná izolace se provádí s ohledem na určení střešního prostoru. V zásadě se však postupuje takto. Na impregnovanou** střešní konstrukci** přijdou střešní latě, na které se z venkovní strany instaluje hydrofolie, nad ní zůstane odvětrávací vrstva a teprve pak se pokládá střešní krytina. Tepelná izolace se instaluje většinou mezi krokvemi a mezi jednotlivými izolacemi je vložena parozábrana. Její tloušťka se odvíjí od použitého materiálu, jeho vlastností a toho, zda bude podkroví obydleno či ne. Pokud ano, pak se instalují i sádrokartonové obklady, které kryjí tepelnou izolaci.

Materiál tepelné izolace

Velmi často se využívá minerální nebo kamenné vlny. V nabídce najdete i různé stříkané a pěnové izolace. Pokud však chcete podkroví obývat, tak stále nejčastěji jsou používány právě minerální izolace.

Rekonstrukce střech bytových i rodinných domů

Rekonstrukce střech se vyplatí na rodinných i bytových domech. Spolu se správně zvoleným zateplením přinese vždy úsporu a tepelnou pohodu. A to do celého objektu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16561 (novesluzby.cz#24278)


Přidat komentář