Tepelná izolace

Zateplit dům znamená ušetřit náklady za energie, ale také žít zdravěji. Tepelná izolace zajistí správné teplotní i vlhkostní podmínky budovy a přinese příjemný komfort bydlení. Navíc zhodnotí celý dům.

Tepelná izolace není jen módní pojem. Jde o účelné zhodnocení domu, zlepšení tepelné pohody a snížení nákladů na energie. Tepelná izolace však není jen jedna. Důležité je vybrat správnou izolaci pro daný dům. Pokud by se použila nevhodná izolace, může to mít za následek problémy s plísněmi, solemi i vzlínáním vody, stejně jako se špatnou cirkulací vzduchu, což může způsobit zatuchlost celého objektu. Zateplení se vyplatí v zimním i letním období. Přináší totiž po celý rok příjemnou pohodu. V zimě zvýší tepelný komfort, v létě udrží v domě příjemné klima. Tepelná izolace se tedy projeví celoročním snížením nákladů energií za vytápění i klimatizaci.

Kolik uniká tepla v nezatepleném domě?

Pokud si rozebereme dům od základů až po střechu, pak zjistíme, že střechou uniká asi 15 až 20 % tepla, okny a dveřmi 30 až 40 % tepla, podlahou a stropem nad sklepem či suterénem 5 až 10 % a obvodovým zdivem 20 až 25 % tepla. Toto platí pro klasický nezateplený dům, ať již rodinný nebo bytový. Přitom zateplením je možné ušetřit více než polovinu ročních nákladů na energie nezatepleného domu.

Termokamera a tepelná izolace

Chcete-li zjistit kvalitu zateplení vašeho domu, pak stačí podívat se na dům termokamerou. Ta zcela jasně ukáže všechna slabá místa, kde uniká nejvíce tepla. Měření termokamerou má však své podmínky. Neukáže správné hodnoty v teplých ročních měsících. Je tedy nutné provádět měření v zimě, kdy teplota klesne pod bod mrazu. Přitom by nemělo pršet, ani sněžit, poněvadž by údaje byly zkresleny. Další podmínkou je, aby vnitřní teplota objektu byla při měření termokamerou větší než venkovní. Čím je rozdíl vyšší, tím je měření přesnější a jasnější. A tím lépe vyberete vhodnou tepelnou izolaci.

Tepelná izolace výběr

Výběr tepelné izolace nikdy nesmí být náhodný. Na trhu existuje celá řada materiálů i postupů, jak dům izolovat. Jenže nejde jen o samotnou tepelnou izolaci. Její výběr se musí odvíjet od stavu domu. Tedy je nutné vědět, zda je dům suchý, kvalitně odizolovaný, zda není problém se vzlínající vodou, plísněmi, výkvěty solí a podobně. Velkou výhodou je, že i pro problematické domy existují tepelné izolace. Dokonce je možné vybrat tepelnou izolaci podle rozboru omítky. Tak můžete volit kontaktní, nebo bezkontaktní tepelnou izolaci. To pro plášť domu. Dále pak je nutné vybrat vhodnou izolaci pro stropy, podlahy i půdní prostory. Každé místo je možné správným způsobem zaizolovat a snížit tak úniky tepla.

Tepelná izolace pro plášť domu

Jinak také zateplení venkovní fasády. Zde je možné použít hned dva typy tepelné izolace, a to kontaktní či bezkontaktní zateplení s odpovídající tepelnou izolací. Kontaktní zateplení se řadí k tradičním. Využívá se zejména pěnového polystyrenu, nebo minerální vlny. Obojí se v různých tloušťkách lepí na fasádu a pak se upravuje fasádní barevnou omítkou. Bezkontaktní zateplení se nelepí, ale zavěšuje na konstrukci. Tak vzniká mezi fasádou domu a tepelnou izolací odvětrávací mezera, která zajišťuje cirkulaci vzduchu. Proto se bezkontaktním fasádám říká také odvětrávací. Tepelná izolace se zde instaluje v podobě desek, které mohou být z různých materiálů. Mohou být určeny pro následnou úpravu fasádní omítkou, nebo mohou mít již konečnou podobu, která bude imitací na různé druhy materiálů. Například cihlový, kamenný, nebo dřevěný obklad. Tepelnou izolací zde bývá většinou polyuretan, ovčí vlna nebo celulóza.

Vnitřní tepelná izolace

Používá se méně, a většinou tam, kde není možné využít venkovní tepelnou izolaci. Je však nutno říci, že vnitřní tepelná izolace je mnohem náročnější na provedení a přesto má nižší účinnost než tepelná izolace venkovní. Jako vnitřní tepelnou izolaci je možné použít pěnový polystyren, minerální vlnu, foukanou i stříkanou izolaci. Dobrou volbou jsou i moderní nátěry. Například zřejmě nejúčelnější nano nátěr, který má velmi dobré tepelné izolační vlastnosti.

Tepelná izolace stropů

Stropy se izolují podle toho, o jaký typ jde. Většinou se však použije minerální vata, nebo polystyren a následně se celá tepelná izolace obloží například minerálními podhledy nebo sádrokartonem, který je možné upravovat jako běžné zděné omítky. Další možností je konstrukce, která se zavěsí pod strop a aplikuje se do ní stříkaná nebo foukaná izolace.

Tepelná izolace podlahy

Podlahy se izolují podle složení a využití. V patře často postačí správný výběr podlahové krytiny. Podlahu nad suterénem nebo sklepem je nutné izolovat například izolačními deskami z pěnového polystyrenu, nebo moderními sádrokartonovými deskami. Obojí je nabízeno v různých tloušťkách a vyžaduje odbornou instalaci.

Tepelná izolace střešních prostor

Její výběr se provádí podle toho, zda bude půdní prostor obýván či ne. Pokud není plánována půdní vestavba, pak postačí izolace podlahy půdních prostor. Zde se využívá minerální vlny, polystyrenu, a poslední dobou velmi často moderních foukaných a pěnových izolací. Ty mají velkou výhodu, že je možné je nastříkat do jakékoli dutiny, kde vyplní každičké místo.

Tepelná izolace střechy

Využívá se tam, kde se staví nová střecha, nebo, kde se plánuje půdní vestavba. Klasicky se nejčastěji používají minerální vlny, nově také různé stříkané pěnové a foukané izolace, které se aplikují do vytvořených dutin.

Jaké jsou druhy tepelných izolací

K nejstarším tepelným izolacím patří přírodní materiály, jako je seno nebo sláma. V současnosti se právě sláma začala využívat ve stlačené podobě jako desky. Pak jsou to různé typy minerálních vln, pěnové materiály, a moderní stříkané, foukané a pěnové izolace.

Pěnové materiály pro tepelnou izolaci

Jejich prvním představitelem je expandovaný, jinak pěnový, polystyren. Používá se v různé tloušťce i rozměrech. V moderní podobě je obohacený o další prvky, které zvyšují jeho tepelnou izolaci a zlepšují hodnotu tepelné vodivosti. Extrudovaný polystyren tepelně izoluje i ve vlhkém prostředí, je velmi pevný, a v případě požáru účinně zpomaluje hoření. Pěnový polyuretan je vysoce účinnou tepelnou izolací s velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti.

Minerální vlna pro tepelnou izolaci

Patří k velmi často užívaným tepelným izolacím. Je vhodná zejména pro izolace střech. Vzniká tavením minerálů, nejčastěji čediče a přidáním prospěšných látek.

Foukaná izolace, foukání do dutin

Aplikuje se foukáním do dutin, ať již připravených přímo pro izolaci, nebo vzniklých stavební technologií. Foukaná izolace často využívá recyklovaných materiálů. V nabídce najdete foukané minerální izolace z minerálních vln i novinového papíru. Foukaná izolace má skvělé tepelné, akustické a protipožární vlastnosti, stejně jako dlouhou životnost. Její nevýhodou může být sesedání izolace, ale to se lehce odstraní cíleným hutněním tepelné izolace při foukání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16564 (novesluzby.cz#24282)


Přidat komentář