Stříkané izolace

Přemýšlíte o variantách zateplení rodinného domku nebo jiné stavby? V tom případě vám přinášíme základní informace o stříkané pěnové izolaci, která je pro své jedinečné vlastnosti jednou z nejoblíbenějších variant při zateplování domů a dalších staveb.

Pokud vás zaujala možnost zateplit svůj dům stříkanou izolací, ať už se jedná o domek starší nebo novostavbu, popřípadě i jinou budovu, pak vám přinášíme tip na pražskou firmu, která se tímto typem izolace zabývá.

Proč je výhodné mít dobře izolovaný dům?

Že je důležité dům kvalitně a účinně tepelně izolovat, o tom není potřeba diskutovat. Dobře zateplený dům vám ušetří spoustu nákladů za vytápění. Pokud budete méně topit, nejenže ušetříte dost peněz, ale navíc se do ovzduší dostane méně spalin. To jistě ocení především obyvatelé hustěji osídlených rodinných čtvrtí, ve kterých jsou v zimě běžné problémy se znečištěným ovzduším způsobeným intenzivním vytápěním v kamnech a kotlích na tuhá paliva. Izolovaný dům má však výhodu i v létě, neboť se tolik nepřehřívá vlivem silného slunečního záření – to ocení především obyvatelé podkroví. Pokud žijete pod střechou, která není tepelně izolovaná, pak jistě víte, jaké bývá v podkroví v létě vedro. I před letním vedrem vás však dokáže dobře izolovaná střecha ochránit. Kvalitně izolovaný dům vám tak v zimě zajistí nižší nutnost vytápění a lepší tepelný komfort, v letních vedrech vám zase poskytne útočiště před spalujícím slunečním žárem.

Jakou tepelnou izolaci si vybrat?

Na trhu se nabízí několik druhů tepelných izolací. Které dát přednost? Aby tepelná izolace dobře fungovala, je velmi důležité, aby po její instalaci nikde nezůstávaly tepelné mosty. A co je to tepelný most? Tepelný most je místo, kudy z domu uniká hodně tepla. Tepelné mosty mohou být způsobeny konstrukční vadou samotné stavby, ale také nekvalitně provedenou tepelnou izolací. Aby mohla tepelná izolace zakrýt všechny tepelné mosty, je potřebné, aby byla sama aktivní a sama se dostala úplně všude, kde je to nutné a to i do těch nejzazších koutů, rohů a skulin a mezer. Takovou vlastnost má však pouze jeden druh tepelné izolace, kterou je stříkaná pěnová izolace.

Stříkaná pěnová izolace – co je to?

Pěnová izolace je dvousložková pěnová směs, která může mít otevřenou nebo uzavřenou strukturu buněk. Aplikace pěnové izolace se provádí nástřikem. Po nastříkání speciální tekutiny na příslušné místo začne tekutina rychle pěnit a nabývat na objemu. Její objem se mnohonásobně zvětší, díky čemuž dokonale zaplní také všechny rohy, skuliny či jiná obtížně dostupná místa, kam by nebylo možné aplikovat žádný jiný typ tepelné izolace. Díky tomu stříkaná pěnová izolace dokonale splní svůj účel – velmi kvalitně zateplí dům a nedopustí vzniku tepelných mostů, které mohou na hůře dostupných místech vznikat při instalaci jiných pevných typů izolací, přičemž také odstraní stávající tepelné mosty způsobené konstrukčními chybami stavby.

Jaké jsou typy stříkané pěnové izolace

Stříkanou pěnovou izolaci je možné rozdělit na dva typy, a to na** stříkanou izolaci s otevřenou strukturou buněk** a uzavřenou strukturou buněk. Který typ se kam více hodí, o tom rozhoduje konkrétní místo použití.

Stříkaná pěnová izolace s uzavřenou strukturou buněk

Stříkaná pěnová izolace s uzavřenou strukturou patří mezi nejúčinnější dostupné izolační materiály. Uzavřená struktura pěnové izolace se skládá z milionů miniaturních uzavřených buněk, díky čemuž jsou izolační schopnosti stříkané izolace s uzavřenou strukturou buněk vysoce efektivní a to ne jen z hlediska tepelné izolace, ale také z hlediska izolace zvukové a vynikající odolnosti vůči vodě a chemickým látkám. Další nespornou výhodou stříkané izolace s uzavřenou strukturou je její tuhost a pevnost.

Stříkaná pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk

Stříkaná pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk je při stejném objemu mnohem lehčí než izolace s uzavřenou strukturou. Díky menší hustotě této izolace je potřeba méně materiálu, díky čemuž je stříkaná izolace s otevřenou strukturou oproti uzavřené struktuře levnější variantou. Otevřená struktura pěny je vhodnější volbou v těch případech, kdy není kladen důraz na konečnou tloušťku izolace. I tento typ izolace výborně izoluje nejen tepelně, ale také zvukově. Další výhodou stříkané pěnové izolace s otevřenou strukturou buněk je nízká objemová hmotnost a díky tomu nižší zatížení konstrukce stavby.

Vnitřní a venkovní stříkaná pěnová izolace

Pro tepelnou izolaci interiéru se využívá** stříkaná pěnová izolace** s otevřenou strukturou buněk, zatímco pro tepelnou izolaci exteriéru se používá jak otevřená struktura buněk, tak uzavřená struktura buněk stříkané pěnové izolace. Zatímco stříkaná pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk se hodí pouze do suchého prostředí a proto je využívána pouze v interiéru, stříkanou pěnovou izolaci s uzavřenou strukturou buněk je možné díky její odolnosti vodě použít jako v suchém, tak i ve vlhkém prostředí, resp. jak v interiéru, tak i v exteriéru. O vhodnosti použití konkrétního typu stříkané pěnové izolace nejlépe rozhodne odborník ze specializované firmy.

Stříkaná hydroizolace střech

Kvalitní zateplení je velmi důležité nejen u obvodových zdí domu, ale také u střechy, ať už se jedná o střechu sedlovou, šikmou nebo střechu rovnou. U ploché střechy se obvykle zateplení řeší jinak, než u střechy sedlové. Zatímco ze sedlové střechy voda rychle odteče, na rovných střechách má občas tendenci dlouho zůstávat a vytvářet kaluže. U rovných střech je proto obzvláště důležitá** kvalitní hydroizolace**.
Pěnová stříkaná hydroizolace může u ploché střechy sloužit zároveň jako izolace tepelná, takže zabijete dvě mouchy jednou ranou. Stejně jako stříkaná tepelná izolace, tak i střešní stříkaná hydroizolace má tu výhodu, že dokonale utěsní všechny spáry, štěrbiny a praskliny. Po vytvrdnutí hydroizolace mnohonásobně zvětší svůj objem a vytvoří tuhou, celistvou vrstvu, jejíž největší výhodou je, že nemá žádné spoje, tudíž nehrozí zatékání nekvalitními spoji. Po nanesení stříkané střešní hydroizolace vznikne tepelně izolační vrstva odolná vůči povětrnostním vlivům, která těsně přilne k podkladové vrstvě bez toho, aniž by bylo nutné ji nějak mechanicky ukotvit. I přesto, že se nepoužívá žádné mechanické kotvení, má tato hydroizolace vynikající odolnost proti poryvům větru. Další výhodou stříkané hydroizolace je dlouhá životnost a nízká hmotnost – stříkaná střešní izolace nijak výrazně nezatěžuje střešní konstrukci, proto je výborným řešením i pro stavby, jejichž konstrukce má nízkou nosnost. Stříkaná polyuretanová hydroizolační má již více jak 35letou tradici, což jistě svědčí o jejich kvalitách.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16545 (novesluzby.cz#24183)


Přidat komentář