Sanace vlhkého zdiva Liberec

Vlhko je nepříjemné a zvláště, pokud máte vlhký dům či pracovní prostory. Ovšem dnešní doba nabízí řadu moderních způsobů a materiálů, jak se vlhkých zdí a vzlínající vody zbavit. Stačí se obrátit na odborníky.

Zdravé bydlení bez vlhkosti a plísní

To neznamená bydlení v nejmodernějším bytě. Protože ani zde, nemusí být bydlení opravdu zdravé. Myšleno je zdravé prostředí. Tedy stěny bez vysoké vlhkosti a plísní. Ty se mohou paradoxně objevit i v novostavbách, stačí, když nedodržíte správně technologii, nebo bude dům špatně odizolován. I malá skulinka za pár let dokáže vpustit do zdí mnoho vody, která způsobí mapy, plíseň a soli na zdech. A ty jsou vysoce škodlivé. Způsobují řadu nemocí, od alergií, plicních onemocnění, kašle až po nemoci kloubů a revma. Navíc kazí vzhled zdí. Mapy i černé tečky nevypadají příliš krásně. Na čas jdou sice odstranit přípravky proti plísni, ale to situaci neřeší. Vlhko se totiž dostává nejen do zdi, ale i do vzduchu v místnosti. Postupem času je pak místnost divně cítit a to i v případě, že je dostatečně větraná. Jak vše vyřešit natrvalo? To není jednoduché. Najít skulinku, kudy voda vzlíná je snad i nemožné. Možné však je nové odizolování domu. K tomu dnes slouží řada technických postupů a také moderních materiálů. Aby byly účinné, musí je provést** odborníci**. Pak zmizí ze zdí vlhko, plíseň, soli a i vzduch, který dýcháte, bude čistý a voňavý.

Sanace vlhkého zdiva firmou na Liberecku

Jak již bylo napsáno, tak sanace je možné provádět u starých objektů, i u nových, ale i u historických. Ovšem je třeba si uvědomit, že každý objekt je naprosto jiný, z jiného materiálů, postavený jinou technologií. A tak i každá sanace je jiná. Tedy sanace nelze provádět takzvaně přes kopírák. Vždy je nutný odborník, který na základě vyhodnocení stavu budovy zvolí správnou technologii i materiál sanace. Samotná** sanace** je vlastně souborem prací, které zahrnují vysušování, hydroizolaci a stavební opatření. Opatření se aplikují na podzemním i nadzemním zdivu, které je dlouhodobě namáháno vlhkem nebo přímo vodou. Správné provedení sanace ozdraví zdi i prostředí. Zastaví vzlínání vlhkosti i vody, opraví zdi a zbaví je spor plísní, map i solí. Zároveň zajistí tu správnou vlhkost čistého vzduchu v budově a jako vedlejší plus zajistí i snížení nákladů na vytápění. Vlhký dům totiž spotřebuje až o jednu třetinu více tepla, než dům odizolovaný, tedy se správnou vlhkostí.

Injektáž vlhkého zdiva Liberec

Jde vlastně o chemickou ochranu proti vodě, která má však vysokou, vlastně 100% účinnost. Základem je správný postup a pak zvolená chemická látka, která se může lišit podle daného objektu. Chemická látka je účinná, ale zároveň i naprosto zdravotně nezávadná. Nezávadnost stavebních materiálů je dnes na první příčce. Injektáž probíhá tak, že se v určitých odstupech navrtává zeď a napouští se chemickou látkou. Ta pak brání vzlínání vody výš a má hydroizolační funkci. Pokud je zeď silná, pak se injektáž provádí oboustranně. Injektáž je účinná i proti tlakové vodě. Základem však je odborné provedení.

Izolace a hydroizolace staveb Liberec

Stavbu je možné izolovat mnoha způsoby a proti řadě vlivů. Záleží na jejím stavu. Nejčastěji se provádí izolace proti radonu, ropným produktům a samozřejmě na prvním místě je** izolace proti vodě a vlhku.** Technologií je celá řada. Začínají různými chemickými látkami, které se napouští, natírají, nebo přidávají do betonu, malty, omítky. Končí kompletními řešeními, která zahrnují zjištění příčiny, vyřešení příčiny, opravu zdí a konečné vysušení stavby. A opět jsme u toho. U každé stavby to bude jiné. Proto raději vynechte doporučené návody a rovnou se obraťte na odbornou firmu. U izolací a hydroizolací s odborníky ušetříte své peníze.

Opravy potoků a koryt Liberec

Vodní toky, zejména ty malé a umělé potřebují také správnou izolaci. Jen tak splní svůj účel a navíc budou i lahodit oku kolemjdoucích. Častým problémem je ujíždění břehů, rozlévání se do stran v případě deště nebo větší bouřky. To se snadno vyřeší zpevněním okolí toku. Zároveň se zpevněním je nutné provést i správnou izolaci koryta. Ta se dnes provádí speciálními postupy, za použití kvalitních folií, které mají životnost i více než 50 let.

Stavba opěrných zdí Liberecko

Jde o zdi, které mají sílu udržet potok či hlínu na svém místě. Staví se u rodinných domů, u řečišť potoků a umělých toků, ale i u silnic a tam, kde hrozí sesuvy půdy. Správné provedení opěrné zdi zajistí trvalý stav po dlouhé roky. Navíc materiály jsou různého charakteru a tak i opěrná zeď může být zajímavým designovým řešením.

Zemní a výkopové práce na Liberecku

Patří mezi nejnamáhavější práce vůbec. Práce s hlínou je těžká a náročná. Navíc udržet přesně ten správný sklon není žádná legrace. Pro základy budovy, nebo rozvod inženýrských sítí, ale i pro bazén, jezírko, potok nebo plot či zídku je to základní požadavek. Proto je dobré opět tyto práce svěřit odborníkům.

Odborná firma na sanace v Liberci

Mnoho lidí stále tvrdí, že svépomocí zvládne cokoli a levněji. Troufám si však každému oponovat. Dnešní nabídka technických postupů, materiálů a pracovního nářadí umí dosáhnout perfektních výsledků, ale většinou se nedostane k laikům, ale k odborníkům. Navíc pokud nakonec spočítáte, kolik vás vše vyjde svépomocí a na klíč, tak zjistíte, že s firmou jste na tom lépe. Výhodné je, pokud si najdete firmu s výbornými doporučeními, která pracuje v programu Zelená úsporám a objednávku řeší zpracováním návrhu řešení včetně rozpočtu a celé realizace na klíč.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16504 (novesluzby.cz#23985)


Přidat komentář