Rekonstrukce bytových jader Karlovy Vary

Veškeré rekonstrukční úpravy obsahují zednické, bourací a obkladačské práce. Pokud potřebujete zrealizovat rekonstrukci koupelny, bytu nebo domu, bude vás zajímat jaké další služby Vám může stavební firma nabídnout.

**Rekonstrukce bytových jader Benešov*** ***

 

Rekonstrukce** nebo přestavba domu či bytu sebou přináší spoustu úkolů, kterou sami jen těžko zvládneme. Proto na stavební práce** většího rozsahu povoláváme partu zkušených řemeslníků, kteří zvládají mnoho různých profesí. Je totiž zapotřebí část zdiva (nebo bytové jádro) zbourat a vystavět znovu. Pokud požadujeme také renovaci domu, přibudou navíc zemní práce a výstavba přístupových cest včetně pokládky zámkové dlažby. Velmi často také řešíme zateplení fasády, z cílem ušetřit náklady za topení. V takovém případě je zapotřebí zadat všechny tyto zednické práce, nutné pro rekonstrukci bytu, domu a okolí, jedné zkušené stavební firmě.

Služby stavební firmy

Stavební práce Zkušená stavební firma Vám dokáže nabídnout kvalitní a komplexní služby. To znamená, že není třeba obvolávat spousty různých řemeslníků a postupně je objednávat. Dobrá stavební firma zvládne veškeré stavební činnosti sama. Pokud tedy potřebuje zrealizovat rekonstrukci domu nebo bytu nebo rekonstrukci bytového jádra, takováto stavební firma dokáže zrealizovat veškeré stavební práce, které je potřeba. Během stavební rekonstrukce je totiž zapotřebí zajistit bourací práce, kdy se musí odstranit nevyhovující část zdiva a příslušenství. Pokud si budete přát novou koupelnu, bourací práce představují také například odstranění starých obkladů, starých rozvodů instalace a vybudování příček a podhledů.** Zedníci** pak nové stěny připraví pro obkladačské práce. Rozsah prací je opravdu široký a proto si alespoň některé z nich představíme.

Rekonstrukce v bytech a stavební práceRekonstrukce bytů

Zednická firma, to už dávno není pouze zedničina. Vhodnější název pro dnešní dobu je spíše stavební firma a toho umí svým zákazníkům nabídnout o mnoho víc. Stavební firma se snaží zajistit zákazníkovi co možná nejkomplexnější stavební služby a nabídnout v rámci jedné zakázky splnění všech požadavků. Proto můžeme vybírat například z následujících služeb a prací: bourací práce, zednické práce, opravy fasád domů, zateplování fasád, obkladačské práce, stavební úpravy interiéru a malířské práce, montáž sádrokartonu apod. Jako poměrně velký, i když ne neobvyklý, stavební zásah do bytu, je přestavba a rekonstrukce bytového jádra. Před tím, než bude koupelna zmodernizovaná, je třeba ji vybourat.

Bourací práce

Bourací práceBourací práce jsou nutné, pokud požadujeme rekonstrukci objektu, domu bytu či jakýchkoliv prostor. Bourací práce mohou být provedeny jako celkové nebo částečné. V případě, že je třeba zrealizovat provedení bouracích prací, firma tento objekt prohlédne a určí nejvhodnější postup. Přihlíží se na požadovaný rozsah prací a materiál, z něhož je objekt vystavěn. Bourací práce jsou následně prováděny postupným** rozebráním**. Pokud se bourá bytové jádro, je třeba zajistit, aby byly řádně uzavřeny veškeré přívody energií a odpojen přívod elektrické energie. Následně jsou stavební materiály a suť naloženy do kontejneru odvezeny nákladním autem na skládku. Veškeré bourací práce se provádějí s ohledem na spolubydlící a samozřejmě na životní prostředí.

Rekonstrukce bytových jaderRekonstrukce bytového jádra

Rozsah prací při rekonstrukci bytových jader je poměrně široký a proto si popíšeme alespoň nejdůležitější úkony a jejich pořadí. Jak jsme již naznačili, v prvé řadě se provádějí bourací práce, to znamená vybourání jádra a odpojení sanity. V praxi to znamená demontáž umyvadla a vany, toalety, baterií a likvidace odpadů. Pokud je celý prostor vyčištěný, přichází na řadu vyzdění nových příček. Příčky mohou být zhotoveny z klasických cihlových příčkovek nebo ze sádrokartonu, odolného proti vlhkosti. Poté je možné zrealizovat montáž rozvodů vody a odpadů a napojení na stávající stoupačky v šachtě jádra. Práce se blíží do finále a na řadu přichází montáž obkladů a dlažby, omítky a štuky stěn, a jsou instalovány zárubně a dveře. Nyní zbývá koupelnu osadit sanitou – instalatéři namontují vanu, umyvadlo, WC, a připojí baterie. Posledním krokem je vymalování nové koupelny a závěrečný úklid.

Obklady stěn

Obklady stěn

V průběhu rekonstrukce bytových prostor, zejména koupelen, je zapotřebí nově obložit stěny a u tohoto tématu se pozastavíme. Výběr obkladů pro koupelnové jádro je samozřejmě čistě na Vás. V dnešní době je nabídka obkladaček a dlažby tak široká, že je někdy naopak problém si vybrat. Stavební firma Vám tedy může doporučit, jaký typ obkladů je pro Váš prostor vhodný a jaká dlažba je praktická. Pokud potřebujete zrealizovat nové obklady stěn, podívejme se na postup. V první řadě je u takovýchto rekonstrukcí nutné nejprve stávající obklady stěn odsekat a vzniklou suť odvézt na skládku. Stěnu je třeba před položením obkladů opravit a připravit. Teprve poté přichází vlastní** montáž obkladů**. K obkladům stěn patří také dekorační pásky, rohové a ukončovací lišty, které vhodně s obklady ladí. Posledním krokem je pak** spárování obkladů.**

Zateplení fasády

Zateplení fasády

Je hezké, pokud si necháme zmodernizovat interiér, ale nesmíme zapomínat také na vnější zdivo. V době narůstajících nákladů na teplo každý z nás jistě přemýšlí o tom, jak tuto energii ušetřit. Proto je v rámci rekonstrukce objektů často realizováno také zateplení fasády. Velmi důležité je totiž zamezit únikům tepla z obvodových stěn, kde dochází k největším ztrátám. V takovém případě stavební firma nabízí možnost realizace zateplení fasády domu. Jaký je postup při zateplování fasády? Nejprve je třeba zajistit montáž a postavení lešení. Pak dojde k odsekání stávajícího omítky stěn a následně k vyrovnání jejich povrchu. Během této činnosti se poměrně hodně práší a tak se provádí zakrytí oken a dveří pomocí krycí folie. Následuje montáž kontaktního zateplovacího systému, kdy je většinou použit polystyren nebo desky z minerální plsti. Po jejich zarovnání a další přípravou jsou na závěr zrealizovány nové omítky stěn. Jako vhodná omítka se doporučuje omítka silikátová, syntetická, minerální apod. Pak už zbývá provést pouze penetrace** a barevný ** nátěr omítky,** ** podle přání.

Nátěry a opravy fasádNátěry a opravy fasád

Pokud je omítka domu stará a začíná se místy odlupovat, je zapotřebí zajistit včas její opravu. Nátěry a opravy fasád jsou další z řady služeb stavební firmy. Odborný pracovník zkontroluje, zda fasáda neobsahuje další drobné praskliny. Některé praskliny totiž nemáte z povrchu země šanci vidět, ale pokud nejsou včas opraveny, často se stávají zdrojem mnohem větších problémů a později nákladnějších oprav. Pokud je zednická firma objednána včas, lze stěny snadno a rychle opravit a oloupané části fasády nahradit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16378 (novesluzby.cz#23220)


Přidat komentář