Protipožární dveře - ochrana a bezpečnost

Protipožární dveře poskytnou dostatečně dlouhou dobu k evakuaci a jsou důležitou součástí každé budovy. Úkolem požárních dveří je bránění rychlého šíření plamenů, šíření tepelného toku a zabránění nebo alespoň omezení vzniklých škod.

Požární odolnost

Požární odolnost stavebních konstrukcí je doba, po kterou jsou konstrukce schopny odolávat účinkům plamene a vysokým teplotám.

Základní hodnotová stupnice požární odolnosti v minutách: 1 S, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut

 • Rozdělení požárních uzávěrů z hlediska kritérií požární odolnosti dle ČSN 730810

EW (dříve PO) - omezující požár, u kterých je sledováno množství sálavého tepla vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru.** **

EI (dříve PB) - bránící požáru, u kterých se na straně odvrácené od požáru sleduje přímo povrchová teplota. ** **

Uzávěry EI splňují přísnější požadavky na požární bezpečnost, a proto mohou být použity i tam, kde jsou požadovány uzávěry EW. Instalují se zpravidla u vstupů do chráněných únikových cest.

Značení požární odolnosti stavebních konstrukcí

R - únosnost a stabilita** **

E - celistvost ** **

I - izolační schopnost mezní teploty na neohřívaném povrchu** **

W - izolační schopnost mezní hustoty tepelného toku** **

S - prostup zplodin hoření - kouřotěsnost (dříve značeno symbolem K)** **

C - požární uzávěry vybavené samozavíračem (dříve značeno symbolem S) ** **

M - mechanická** **

Hořlavost stavebních hmot (ČSN 730862)

A - nehořlavé (ocel)** **

B - nesnadno hořlavé (minerální vlny, sádrokarton)** **

C1 - těžce hořlavé (tvrdé masivní dřevo) ** **

C2 - středně hořlavé (lamela, speciální dřevotříska, měkké dřevo)** **

C3 - lehce hořlavé (plasty)** **

Třídění konstrukcí na základě požární odolnosti a hořlavosti

D1 - nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti (obsahují pouze nehořlavé hmoty nebo hořlavé hmoty tak, aby na nich nebyla závislá stabilita a únosnost konstrukce. Jsou zcela uzavřeny nehořlavou konstrukcí, aby v požadované době požární odolnosti nedošlo k uvolnění tepla nebo jejich hoření)** **

D2 - nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru (obsahují i hořlavé látky konstrukčně použité tak, že je na nich závislá stabilita a únosnost konstrukce. V požadované době požární odolnosti nedochází k uvolnění tepla nebo jejich hoření ** **

D3 - zvyšují v požadované době intenzitu požáru (nesplňují požadavky konstrukcí Dl a D2)  ** **

Význam označení EW, EI, DP3 a DP1 protipožárních dveří

 • Protipožární dveře s označením EW jsou odolné plamenům.
 • Protipožární dveře s označením EI jsou odolné plamenům a brání tepelnému toku.
 • Označení DP3 platí pro požární dřevěné dveře.
 • Označením DP1 platí pro ocelové požární dveře.

Značení uzávěrů

Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří ve stavbě.

Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti těchto výrobků.

Typy protipožárních dveří

 • Protipožární dřevěné dveře - plné hladké, kazetové, prosklené
 • Protipožární ocelové dveře - plné, prosklené

Parametry protipožárních dveří

 • Požární odolnost
 • Provedení
 • Rozměry
 • Povrchová úprava
 • Použití
 • Zárubně

Protipožární dřevěné dveře

 • Požární odolnost  EI 15 DP3 - EI 30 DP3 (brání plamenům a tepelnému toku po dobu 15 - 30 minut)
 • Požární odolnost EW 15 DP3 - EW 30 DP3 (brání plamenům po dobu 15 - 30 minut).

Upozornění

Nelze použít dveře s označením DP3 tam, kde je požadavek na požární dveře s označením DP1.

Použití dřevěných protipožárních dveří

Do vnitřních stavebních otvorů pro občanskou, průmyslovou i ostatní výstavbu.

Ve speciální úpravě i jako repliky do historických a památkově chráněných objektů.

Protipožární vnitřní dřevěné dveře plné hladké

Požární odolnost plných dveří - EW 15-30 DP3, EI 15-30 DP3** **

Provedení dveří

 • Jednokřídlové
 • Dvoukřídlové
 • Otočné

Rozměry dveří

 • Jednokřídlové - 600, 700, 800, 900, 1100/1970 mm
 • Dvoukřídlové - 1250, 1450, 1600, 1800/1970 mm
 • Atypické rozměry

Povrchová úprava dveří

 • Fólie intakryl
 • Dýhované
 • Moření do různých odstínů
 • Stříkané - odstíny podle stupnice RAL

Protipožární vnitřní dřevěné dveře plné kazetové

Požární odolnost plných kazetových dveří - EI 30 D3 (EW 15,30 D3, C2)** **

Provedení dveří

 • Jednokřídlé
 • Dvoukřídlé
 • Otočné

Rozměry dveří

 • Jednokřídlové - 600, 700, 800, 900,1100/1970 mm
 • Dvoukřídlové - 1250, 1450, 1600, 1800/1970 mm
 • Dveře s vrchním i bočními světlíky
 • Atypické rozměry

Povrchová úprava dveří

 • Fólie intakryl
 • Lamináty CPH,HPL, DDL
 • Moření do různých odstínů
 • Stříkané - odstíny podle stupnice RAL

Protipožární vnitřní dřevěné dveře prosklené

Požární odolnost prosklených dveří - EI 30 D3 (EW 15,30 D3, C2)** **

Provedení dveří

 • Jednokřídlové
 • Dvoukřídlové
 • Otočné

Rozměry dveří

 • Jednokřídlové - 600,700,800,900,1100/1970 mm
 • Dvoukřídlové - 1250,1450,1600, 1800/1970 mm
 • Atypické rozměry

Povrchová úprava dveří

 • Fólie intakryl
 • Dýhované
 • Moření do různých odstínů
 • Stříkané - odstíny podle stupnice RAL

Prosklení - Možnosti výběru skla částečně určuje odolnost dveří** **

EW 15 - 30 - sklo čiré nebo sklo čiré s drátkem

EI 15 - 30 - sklo čiré

Protipožární vnitřní ocelové dveře

Požární odolnost ocelových dveří - EI 15 DP1, EI 30 DP1, EI 45 DP1, EI 60 DP1 a EI 90 DP1 (brání plamenům a tepelnému toku po dobu 15 - 90 minut)

Požární odolnost ocelových dveří - EW 15 DP1, EW 30 DP1, EW 45 DP1, EW 60 DP1 a EW 90 DP1 (brání plamenům po dobu 15 - 90 minut).

Upozornění

Nelze použít použít dveře označení DP1tam, kde je požadavek na požární dveře s označením DP3.

Použití vnitřních ocelových dveří

Do vnitřních stavebních otvorů pro občanskou, průmyslovou i ostatní výstavbu.

Protipožární vnitřní dveře ocelové plné

Požární odolnost  ocelových plných dveří - EW 15, 30, 45, 60-90 D1, EI 15, 30, 45, 60-90 D1** **

Provedení dveří

 • Jednokřídlé
 • Dvoukřídlové
 • Otočné
 • Posuvné

Povrchová úprava dveří

 • Základní nátěr
 • Pozinkované
 • Stříkané - odstíny podle stupnice RAL
 • KOMAXIT podle odstínů RAL

Rozměry dveří

 • Jednokřídlové – 600, 700, 800,900, 1100/1970 mm
 • Dvoukřídlové - 1250, 1450, 1600, 1800/1970 mm
 • Atypické rozměry

Jednokřídlé i dvoukřídlé s nadsvětlíkem vrchním, bočním světlíkem

Protipožární vnitřní dveře ocelové prosklené

Požární odolnost ocelových prosklených dveří - EW 15 DP1, EW 30 DP1, EW 45 DP1, EW 60 DP1, EI 90 DP1, EI 15 DP1, EI 30 DP1, EI 45 DP1, EI 60 DP1 a EI 90 DP1** **

Provedení dveří

 • Jednokřídlé
 • Dvoukřídlé
 • Otočné
 • Posuvné
 • Prosklení 1/3, 2/3 a celoprosklené

Povrchová úprava dveří

 • Základní nátěr
 • Stříkané - odstíny podle stupnice RAL
 • KOMAXIT podle odstínů RAL

Prosklení - Možnosti výběru skla částečně určuje odolnost dveří** **

EW 15 - 30 - sklo čiré nebo sklo čiré s drátkem

EI 15 - 90 - sklo čiré

Rozměry dveří

 • Jednokřídlové - 600, 700, 800, 900, 1100/1970 mm
 • Dvoukřídlové - 1250, 1450/1970 mm
 • Atypické rozměry

Jednokřídlé i dvoukřídlé s nadsvětlíkem vrchním, bočním světlíkem

Revize protipožárních dveří

Revizní kontrola spočívá v prohlídce dveří a skládá se z vizuální kontroly neporušenosti, komletnosti, funkčnosti, označení a neporušenosti požární pásky požárního uzávěru. Vykonává se ve lhůtách určených všeobecně právním předpisem pro vykonávání preventivních požárních prohlídek a vykonávají je osoby pověřené a proškolené výrobcem.Kontrola požárních uzávěrů/dveří se provádí nejméně jednou za 12 měsíců.

Protipožární ocelová plná dvířka

Požární odolnost ocelových plných dvířek -  EI (EW) 15-90 DP1

Provedení ocelových dvířek

 • Jednokřídlové
 • Dvoukřídlové
 • Typové rozměry - 300x300, 350x350, 400x400, 450x450, 500x500, 550x550, 600x600 mm

Druhy povrchové úpravy ocelových dvířek

 • Základní (nátěr nebo pozinkovaný plech)
 • Nástřik dle vzorníku RAL
 • Komaxit dle vzorníku RAL
 • Opláštění, nerez plechem, mosazným plechem, případně hliníkem

Použití protipožárních ocelových plných dvířek** **

Do vnitřních stavebních otvorů pro občanskou, průmyslovou i ostatní výstavbu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16322 (novesluzby.cz#22121)


Diskuze a zkušenosti

Alena Ringlerová | 13.02.2011 19:16
protipožární dveře - ochrana a bezpečnost V článku se píše , že revizní kontrolu provádí pověřená a proškolená osoba od VÝROBCE. To musí ta osoba absolvovat tolik školení kolik je výrobců ? V objektech se nachízí m,noho typů dveří mnohdy i od několika výrobců. Nebo stačí proškolení od jednoho výrobce? Tento problém zrovna řeším ale nenašla jsem na koho se obrátit o proškolení. Děkuji

Renata Musilová | 14.09.2016 11:45
Dobrý den, sháníme prosím dva kusy revizních požárních stěnových dvířek, kovových, nerezových, 60x60cm, EW30. Děkuji. Musilová

Anonym | 14.09.2016 20:53
Dobrý den, paní Musilová, prosím kontakt na Vás. Děkujeme.


Přidat komentář