Projektová dokumentace, rekonstrukce a interiéry Olomouc

Stavba i rekonstrukce se neobejde bez projektu, projektové dokumentace a schválení stavebním úřadem. Co vše je k tomu potřeba, kde a jaký projekt objednat, na koho se obrátit a zda vše vyřizovat sami nebo s firmou vám poradí tento článek.

Co vás čeká před rozhodnutím stavět?

Stavět nebo rekonstruovat znamená začít plánovat a orientovat se ve všem kolem bydlení. Novostavba je ideální pro toho, kdo chce stavět v novotě podle nejmodernějších metod a dosáhnout maximálních úspor nákladů na bydlení. Pro ty, kdo chtějí bydlet v atraktivním místě, se často jeví jako lepší varianta rekonstrukce staršího objektu, nebo podkroví či bytu. Tak mohou získat bydlení nejen podle vlastních představ, ale s nízkými náklady na bydlení a zároveň klidně i v historické zástavbě města. Základem všeho je výběr místa, kde chcete bydlet. Teprve potom je nutné zvažovat způsob výstavby nebo rekonstrukce, koupi plánů a projektu a s tím i související výběr stavební firmy.

Stavět sami nebo se stavební firmou?

Stavět i rekonstruovat je možné svépomocí nebo s firmou zadáváním jednotlivých stavebních prací, anebo sjednáním stavby či rekonstrukce na klíč. Rozhodnutí by se mělo odvíjet od vašich možností, přání a také zkušeností. Je třeba si uvědomit, že před 25 lety bylo běžné stavět i rekonstruovat svépomocí. Materiály i technologie byly jiné a výstavba svépomocí nebyla nijak složitá. Dnes je vše jinak. Do oprav či výstavby svépomocí by se měl pouštět jen člověk znalý řemesel, stavební odborník, nebo ten, kde má již zažité zkušenosti, ale mluvíme o zkušenostech ze současné doby. Dnešní materiály i technologie nabízejí nekonečné možnosti, které zcela mění pohled na stavbu i rekonstrukci. Jejich základem je výběr takové technologie a materiálu, který bude v budoucnu poskytovat co** nejlevnější** a zároveň také nejkomfortnější bydlení. Proto je mnohem vhodnější svěřit výstavbu i rekonstrukci odborné stavební firmě. Ve výsledku zjistíte, že tato varianta je dokonce levnější. Zvláště pokud jste, co se týče stavebnictví laik. Ušetříte za vlastní omyly, ušetříte čas i peníze. Firma totiž vše vyřídí za vás. Od projektu až po kolaudaci. A to je dnes výhodné.

Je lepší typový nebo individuální projekt?

Jakmile máte rozhodnuto, kde budete stavět, tak můžete začít vybírat, co budete stavět. Na výběr je řada možností. Někdy je dobré vybírat z hotových typových projektů domů, jindy se jako výhodnější jeví individuální projekt. U rekonstrukcí je nejlépe spolupracovat nejprve s architektem, pak projektantem a nakonec s designerem. Nebo si najít stavební firmu, která nabízí komplexní služby.

Typový projekt domu Olomouc

Najdete ho v nabídce firem, v různých katalozích, na stavebních veletrzích a výstavách. Jde o projekt, vytvořený tak, aby byl vhodný pro určité prostředí a typ lidí. Vy si můžete projekt vybrat a architekt ho pak zasadí na váš stavební pozemek a projektant vypracuje projektovou dokumentaci pro připojení k inženýrským sítím. Firma vám pak dům postaví. Stavět samozřejmě můžete také svépomocí. Dokonce je možné nechat si typový plán upravit podle vlastních představ. Pokud to povolí tvůrce projektu, tak celý projekt může splnit i vaše tajná přání. Typový projekt může být v řadě podob. V nabídce najdete nízkoenergetické domy, pasivní domy, nulové domy, z různých materiálů, od dřevostaveb až po klasické zdivo.

Individuální projekt domu Olomouc

Vám ušije architekt na míru vybraného místa a na míru vašich představ. Samozřejmě je dražší než typový projekt, ale za to nenajdete nikde stejný dům. Půjde opravdu o originální stavbu. Příprava individuálního projektu není ze dne na den. Je nutné počítat s určitou dobou, kdy se projekt tvoří, odsouhlasuje a nakonec se předá projektantovi, který vypracuje projektovou dokumentaci. Vy sami celý projekt musíte odsouhlasit. Ve fázi, kdy si prohlížíte budoucí dům ve vizualizaci je možné provést ještě mnoho úprav. Po vašem konečném odsouhlasení to již není možné.

Zpracování projektové dokumentace Olomoucko

Jde vlastně o soubor dvojrozměrných nákresů a plánů s přesným vyznačením veškerých prvků stavby a textů, které stavbu popisují. Projektová dokumentace může být v tištěné nebo elektronické podobě. Je nezbytnou součástí každé stavby a rekonstrukce, a musí být k dispozici každému, kdo se na samotné stavbě anebo rekonstrukci podílí. Její součástí jsou veškeré studie vztahující se k místu stavby a ke stavbě samotné, dokumenty pro územní rozhodnutí, dokumenty pro stavební povolení, zadávací a realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby. Všechny tyto dokumenty je nutné předložit u žádosti na stavebním úřadě.

Jak zní stavební zákon

Podrobné informace ke stavbě, projektu, projektové dokumentaci a dalších náležitostech najdete ve stavebním zákonu. Nejvíce informací najdete ve vyhlášce stavebního zákona č. 499/2006 Sbírky. Pravdou však je, že vyhláška má asi 30 stran, popsaných drobným písmem a řadu velmi odborných výrazů, které jsou laikovi často cizí. Pro odborníka ze stavebnictví jsou běžné a srozumitelné. I to je důvod proč vše buď svěřit odborné stavební firmě, která nabízí komplexní služby, nebo si sjednat postupně zakázky v projektové kanceláři a po vyřízení dokladů si najít stavební firmu.

Rekonstrukce objektu Olomoucko

Ať se již rozhodnete rekonstruovat jakýkoli objekt, vždy zvažujte moderní metody stavby. Odborníci jsou dnes schopni na základě odborných chemických rozborů vybrat takové materiály, které je možné společně kombinovat a zároveň dosáhnout velmi komfortního bydlení, nebo i pracovních prostor, které nebudou náročné na provozní náklady. Takto je možné rekonstruovat celé budovy, rodinné domy, byty, podkroví. Ve starší historické zástavbě měst je dnes moderní rekonstruovat podkrovní prostory. Získáte tak prostory na velmi atraktivním místě, kde je většinou krásné prostředí, vysoká obslužnost a samozřejmě i blízkost kulturních zařízení. Podkrovní prostory se dnes mohou rekonstruovat i tam, kde to před pár lety nepřipadalo vůbec v úvahu. Dnes není důvodem pro zákaz rekonstrukce ani nosnost zdí. Moderní materiály jsou velmi lehké, umožňují suchou výstavbu, zároveň jsou vysoce bezpečné, perfektně izolují po tepelné i zvukové stránce. A co se týká častého problému půdních vestaveb, kdy v létě je tam horko a v zimě zima, tak i tento problém je již minulostí. Rekonstrukce těchto míst nabízí opravdu atypické, moderní a komfortní bydlení.

Interiéry - stavba a rekonstrukce Olomouc

I stavba a rekonstrukce interiérů si zaslouží odborníky. Vynikající služby vám prokáží architekti, projektanti a designeři. Ti vám přetvoří interiér v opravdový domov, nebo v reprezentativní firemní prostory. Přitom budou pamatovat na úspornost provozních nákladů, na maximální využití prostoru, na komfort bydlení a samozřejmě na všechna vaše realizovatelná přání, která se budou snažit v interiéru vytvořit.

Klíč ke krásnému interiéru

Ať již budete rekonstruovat, stavět nebo jen upravovat bydlení nebo firemní prostory, vždy se raději spojte s odborníky. Najít nejlepší cestu ke krásnému a účelnému interiéru není jednoduché. Vaše představy jsou jistě krásné a určitě realizovatelné, pokud je však spojíte s umem odborníků, kteří přidají znalosti, řád, zkušenosti a cit, pak budete mít naprosto perfektní interiér, který vám bude sloužit velmi dlouho.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16541 (novesluzby.cz#24147)


Přidat komentář