Odpadkové koše - třídění odpadů

Třídit odpad v dnešní době by mělo být již samozřejmostí, a to především z důvodu ochrany životního prostředí. Tříděním si vytváříme lepší životní podmínky, a to nejen pro nás, ale i naše děti. Tápete-li nad některým odpadem, kam ho zařadit, poradíme Vám.

Třídění odpadů začíná v domácnosti

Pořiďte si odpadkový koš, který je přímo určený na třídění odpadu, tj. v jeho útrobách naleznete dvě nebo tři nádoby, do kterých budete vkládat jednotlivé odpadky (běžný odpad; papír; plast; sklo apod.).

V případě, že není možné si v domácnosti postavit takovýto koš, z důvodu prostoru apod., můžete si vypomoci papírovými krabicemi, nebo látkovými krabicemi, které jednoduše dáte do předsíně, či předsíňové skříně.

Využitelné odpady vznikající v domácnosti

Využitelné odpady, které můžeme v domácnosti třídit, se mohou dále zpracovávat, čímž se významně šetří životní prostředí. Mezi tento využitelný odpad se řadí:

 • Papír - slisovaný papír slouží k výrobě nového papíru, přidává se také do směsi na výrobu papíru. Papír je možné recyklovat zhruba pět až sedmkrát.
 • Nápojové kartony - mohou se recyklovat v papírnách nebo na speciální lince. Zbytky hliníku a polyetylenu se může využít při výrobě páry nebo ohřev vody přímo v papírně, nebo se může zpracovat na palety aj. Na speciální lince se kartony rozdrtí, drť se následně za tepla lisuje do desek, které se mohou využívat jako stavební izolace.
 • Sklo - vytříděné sklo se následně rozdrtí a přidává do výchozí směsi k výrobě nového skla. Tímto způsobem se nejčastěji vyrábí lahve na minerálky, pivo apod. Sklo se dá tímto způsobem používat prakticky donekonečna.
 • Plast - PET lahve, kelímky, folie
 • Kov - hliník, plechovky - kovový odpad putuje následně do hutí, kde se přetaví. Z některých plechovek může vzniknout znovu stejný výrobek, nebo odlitky, desky, tyče alpo.
 • Kompostovaný kuchyňský odpad

Druhy odpadkových košů

 • Klasické odpadkové koše mechanické
 • Bezdotykové odpadkové koše

Bezdotykové odpadkové koše

Bezdotykové odpadkové koše využívají speciální infračervené senzory, díky kterým se horní víko otevírá bezdotykově, čímž je vkládání odpadků maximálně hygienické. Při přiložení ruky nebo vyhazované věci 20 cm nad infračerveným senzorem koše, se víko automaticky otevře, a to během několika sekund. Po vhození odpadu se víko zase automaticky zavře.

Skladba domovního odpadu

Pro zajímavost Vám přinášíme procentní skladbu, z čeho je složen náš domovní odpad.

 • Papír - 22%
 • Bioodpad - 18%
 • Plasty (PET lahve, folie, kelímky) - 13%
 • Sklo - 9%
 • Nebezpečný odpad (léky, zářivky, výbojky, akumulátory, barvy, lepidla, oleje, baterie) - 3%
 • Zbytek (mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, zbytky masa, kostí, popel) - 35%

Zhruba za jeden rok, jeden člověk vyprodukuje v průměru 180 kg odpadků. Teď si toto číslo převeďte na jednotlivou skladbu domovního odpadu, a vyjde Vám, kolik kg odpadků můžete sami vytřídit. Když si daná čísla vynásobíte počtem obyvatel v ČR, dostanete se k zajímavému číslu.

Tipy pro třídění odpadu

Třídící značky na obalech výrobků

Každý výrobek, obal je označen značkou, tzv. šipky s čísly, případně zkratkou, která Vás informuje, z čeho je daný obal vyroben. Označení Vám pomůže se zorientovat, kam obal vyhodit.

 • Papír - PAP - číselný kód 22
 • Vlnitá lepenka - PAP - číselný kód 20
 • Hladká lepenka - PAP - číselný kód 21
 • Bílé sklo - GL - číselný kód 70
 • Zelené sklo - GL - číselný kód 71
 • Hnědé sklo - GL - číselný kód 72
 • Ocel - FE - číselný kód 40
 • Hliník - ALU - číselný kód 41
 • Dřevo - FOR - číselný kód 50
 • Polyethylentereftalát - PET - číselný kód 1
 • Polypropylén - PP - číselný kód 5
 • Polystyrén - PS - číselný kód 6
 • Polyetylén rozvětvený - LDPE - číselný kód 4
 • Polyetylén lineární - HDPE - číselný kód 2
 • Nápojový karton - C/PAP - číselný kód 81 a 84, kombinovaný obal, kde převládá papír
 • Kombinovaný obal - C/ - obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá

Venkovní nádoby na tříděný odpad

Modrá nádoba - sběr papíru

Patří sem číselné kódy 20 - 21 - 22.

Patří sem značka PAP.

 • Do této nádoby můžete dát: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly.
 • Do této nádoby nepatří: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Zelená nádoba - sběr skla

Patří sem číselné kódy 70 - 71 - 72.

Patří sem značka GL.

 • Do této nádoby můžete dát: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo.
 • Do této nádoby nepatří: keramika, porcelán, autosklo, zrcadlo, drátěné sklo.

Žlutá nádoba - sběr plastu

Patří sem číselné kódy 1 - 2 - 4 - 5 - 6.

Patří sem značka PET - HDPE - LDPE - PP - PS.

 • Do této nádoby můžete dát: sešlápnuté PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
 • Do této nádoby nepatří: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek: motorové oleje, chemikálie, barvy aj.

Sběr nebezpečného odpadu

Za nebezpečný odpad jsou považovány zejména: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné aj. Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech, které jsou vybavené speciálními ekosklady.

Sběr smíšeného odpadu

Veškerý odpad, který nelze roztřídit, se vhazuje do popelnic, kontejnerů, které jsou plechové nebo plastové a mají nejčastěji barvu šedou nebo černou.

Sběr objemného odpadu

Objemný odpad je veškerý, který se nevejde do popelnice, jako například starý nábytek, linolea, koberce, toalety, umyvadla, elektrotechnika, drobný stavební odpad, kuchyňské linky aj. Tento odpad je možné odvézt do sběrného dvora, nebo si vysledovat termíny, kdy si na určitá místa ve Vašem městě přistaveny sběrné kontejnery, minimálně 2x do roka.

Kam s některým odpadem

 • Staré, vyřazené, rozbité mobilní telefony - můžete jej odevzdat u Vašeho operátora, který má ze zákona povinnost ho zdarma od Vás vzít.
 • Textil - do speciálních kontejnerů můžete vkládat staré oblečení, povlečení, ručníky. Nejlépe čisté, vyprané. Naopak do kontejnerů nepatří plesnivé, mokré, od chemikálií zašpiněné oblečení, dále špinavé od potravin, krve apod. Textilie je možné kompostovat, ovšem v tom případě, pokud se jedná o 100% přírodní suroviny, jako jsou bavlna, konopí, bambus, vlna, len, juta.
 • Pneumatiky - pneumatiky, které již nesplňují bezpečné jízdní vlastnosti, nejlépe odevzdejte u prodejce, u které jste je pořídili, nebo v pneuservisech, autoservisech. Z vyřazených pneumatik je získáván během recyklace gumový granulát, textil a ocel z výstuh.

Plastové výrobky patřící do žlutého kontejneru

 • PET lahve, plastové lahve od mléčných nápojů, mléka
 • Kelímky - od jogurtů, pomazánek, margarinů, krémů
 • Obaly od osobní hygieny - od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel, zubních past
 • Igelitové tašky, sáčky, mikrotenové sáčky
 • Fólie, ve kterých byly zabaleny různé potraviny, ne však celofán
 • Obaly od pracích prášků, plenek
 • Obaly od sladkostí - od bonbonů, oplatek, sušenek apod.
 • Obaly od těstovin, pekárenských výrobků, tzv. instantních potravin
 • Obaly od mycích a čisticích prostředků
 • Polystyren -  bílý bublinkový - v dopisních obálkách například
 • Polystyren tmavý: plastové nádobí, kelímky, plastová plata na vejce
 • Plastové květináče, kořenáče a truhlíky
 • Textilie ze 100 % polyesteru
 • Obaly od CD, DVD, VHS, a to včetně samotných nosičů

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16277 (novesluzby.cz#21189)


Přidat komentář