Ochrana majetku Vysočina - výběr zabezpečení

V dnešní době je zcela na místě chránit si svůj majetek a rodinu. Růst majetkové trestné činnosti s sebou přináší stále vyšší nároky na jeho ochranu. Jednou z možností ochrany majetku jsou elektronické systémy.

Zabezpečení aut

Stále více z nás si pořizuje automobil a jednou z hlavních podmínek, kterou u koupě auta máme je, aby měl zabudovaný alarm. Není to sice nejlevnější, ale mějme na paměti, že nám ochrání auto před odcizením a tím nám také ušetří spoustu nepříjemností.

Zabezpečení nemovitostí

Níže si podrobněji popíšeme ochranu svých domů a bytů. Protože se jedná o naše soukromí, je třeba si je chránit nejvíce.

Elektronické zabezpečovací systémy

Jedním ze způsobů, jak čelit vloupání, je použití elektronické zabezpečovací signalizace, která slouží k tomu, aby spolehlivě a včas informovala uživatele objektu o záměru narušitele proniknout do chráněného prostoru, a tím chrání osoby i majetek, který se nachází v zabezpečené oblasti.

Elektronická zabezpečovací zařízení jsou finančně mnohem dostupnější, než si řada lidí myslí. Cenově jsou srovnatelné například s běžnými elektrickými spotřebiči, které jsou v každé domácnosti samozřejmostí.

 

Ústředna - zabezpečovací systém

Základem každého zabezpečovacího systému je ústředna, která průběžně vyhodnocuje signály z čidel a ovládacích zařízení. Na základě jejich analýzy rozhoduje o vyhlášení poplachu.

Čidla - bezpečnostní systémPohybové čidlo

Pro vytvoření zabezpečovacího systému slouží celá řada čidel.

Pohybová čidla

Tvoří základ každého bezpečnostního systému. Za mnoho let používání byly vyzkoušeny různé technologie. V současné době se praxe ustálila na dvou systémech, případně jejich kombinace.

PIR čidla

Tento druh čidel pracuje na principu infračerveného záření. Ačkoliv systémy PIR vycházejí nejlevněji, patří mezi nejspolehlivější.


MW čidla

Pohybové čidlo PIR+MWTato čidla fungují obdobně jako radary na měření rychlosti. Pracují na bázi mikrovln (MW - micro wave).


Duální čidla

Aby byla zajištěna maximální ochrana prostorovými pohybovými čidly, začala být jednotlivá čidla kombinována.


Čidla s úpravou PET+

V případě, že v hlídaných prostorách žijí s majiteli i domácí zvířata, dochází při použití standardních pohybových čidel k falešným poplachům, které vyvolávají domácí zvířata při každém svém pohybu. Při použití běžných čidel nezbývá nic jiného, něž tato zvířata umístit mimo střežený prostor. Z těchto důvodů byla vyvinuta pohybová čidla s posunutou geometrií detekce, která umožňuje vytvořit "hluchý" prostor, který umožňuje pohyb domácích zvířat bez vyvolání poplachu.

 • Magnetické kontakty
 • Senzor tříštění skla
 • Senzor změny tlaku
 • Senzor vibrací
 • Infrazávory

Hlásiče poplachu

Vyhodnotí-li ústředna, že došlo k narušení chráněného prostoru vyhlásí poplach. Aby se o případném narušení objektu včas dozvěděl majitel nebo správce objektu, bezpečnostní služba, u které je PCO a okolí objektu, používají se různé systémy ohlášení poplachu.Hlásič poplachu

 • Sirény
 • Telefonní hlásiče
 • GSM hlásiče
 • Bezdrátové připojení k PCO
 • Připojení prostřednictvím internetu

Kamerové systémy

V současné době je bezpečnost a ochrana majetku velice důležitá. ** Kamerové systémy** jsou nástrojem, pomocí něhož můžete svůj majetek ochránit a sledovat.

Domy a byty - ochrana

Důvodem instalace kamerových systémů v domech a bytech je ochrana jednak před zloději, ale i před vandaly. Tyto systémy působí hlavně preventivně, ale slouží i při dodatečném objasňování pohybu osob v objektech v inkriminovanou dobu. V případě sledování parkovacích míst přispívají tyto systémy ke snížení a objasňování vykrádání vozidel, či jejich krádeží.

Využívají se systémy s detekcí pohybu, které zaznamenávají obraz jen když je potřeba. Takto lze prodloužit délku pořízeného záznamu.Kamerový systém

Kamerové systémy v obytných domech

V obytných domech je možno kamerové systémy koncipovat tak, že snímaný obraz lze připojit do místního rozvodu TV (např. STA), takže každý obyvatel domu může obraz z kamer sledovat pomocí TV přijímače. Nebo je možné systém zapojit tak, že kamery je možné sledovat pomocí internetu podobně jako on-line WEB kamery.

Takový kamerový systém má přínos ve zvýšené bezpečnosti obyvatel domu. Ti totiž vidí kdo chce vstoupit do domu, případě kdo je za dveřmi. Velmi se osvědčují kamery umístěné ve výtazích.

Kamery lze nainstalovat jako skryté, kdy vypadají jako normální pohybové čidlo a zaznamenávat také zvuk, který může dále přispět k identifikaci případného pachatele.

Kamerové systémy v bytech

Pro instalaci do bytů je možno využít kamer, které ukládají obraz do své interní paměti a to pouze při pohybu. Nahrávku z takové kamery lze přehrát na běžném TV přijímači, takže není nutné žádné další zařízení (rekordér, počítač).

Kamerové systémy pro rodinné domky

Při nasazení** kamerových systémů v rodinných domcích** přibývají navíc kamery, které sledují vnější prostor kolem domu, příjezdové komunikace, branky apod. Tyto kamery se obvykle nedělají jako skryté. Předpokládá se, že běžné pachatele odradí.

Někdy bývá vhodné kombinovat funkční venkovní kamery s maketami kamer. Ty jsou cenově mnohem výhodnější, než kamery "ostré". Při vhodné volbě makety kamery a vhodného umístění je velmi těžké rozpoznat, zda jde o kameru skutečnou, nebo maketu a to i pro odborníky v oboru.

Vnitřní kamery se naproti tomu realizují převážně jako skryté. Neodradí-li venkovní kamery pachatele, je velmi žádoucí zaznamenat skrytými kamerami jeho pohyb v domě a tak přispět k jeho identifikaci.

Skryté systémy

Existuje celá řada technických řešení, která umožňují realizovat kamery tak, že nejsou vidět, případně že jsou umístěny do jiných zařízení, takže i odborník je přehlédne.

## Elektrická požární signalizace

S rostoucím vývojem technologií staveb se stále zvyšují požadavky na jejich požární bezpečnost. Jedním z prvků požárně bezpečnostního zařízení staveb je elektrická požární signalizace. Jejíž úlohou je včasné rozpoznání a signalizace vzniku požáru, s přesným určením ohroženého místa v nejčasnějším stádiu jeho vzniku. Právě včasným a přesným odhalením hrozícího nebezpečí, lze předejít nejen škodám na majetku, ale především újmám na zdraví a lidských životech.

Ústředna EPS

Obdobně jako u Elektronického zabezpečovacího systému, i v tomto případě tvoří základ ústředna, na kterou jsou napojeny čidla, ovládané systémy a komunikační jednotky.

Samočinné hlásičeHlásič požáru

Fungují tak, že na základě změn sledovaných fyzikálních veličin, signalizují změnu sledovaného stavu. V praxi používáme tyto typy senzorů:

 • Ionizační hlásič kouře
 • Optický hlásič kouře
 • Teplotní hlásič
 • Chemické senzory

Ruční hlásiče

Vzhledem k tomu, že mohou nastat situace, kdy začínající požár zpozoruje člověk dříve, než toto zaregistrují hlásiče, bývají součástí rovněž požární spínače, které po stisknutí vyhlásí požární poplach.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16313 (novesluzby.cz#22016)


Přidat komentář