Myčka na nádobí - výběr, péče

Myčka na nádobí dokáže nejen ušetřit Váš čas a ruce při mytí nádobí, ale také vodu a energii. Místo mytí nádobí se můžete Věnovat sami sobě a dětem. Jakou myčku však vybrat, aby splňovala Vaše představy a byla na dlouhou dobu užitečným pomocníkem?

Podle jakých faktorů se rozhodovat při výběru myčky

 • Šířka, hloubka, výška myčky - standardní myčka se dodává v rozměrech 60x60x85cm (š x h x v).
 • Počet sad nádobí, které budete chtít naráz umýt.
 • Energetická třída myčky
 • Způsob umístění myčky
 • Druhy programů
 • Cena myčky

Výhody pořízení myčky na nádobí

 • Úspora času oproti ručnímu mytí
 • Úspora vody
 • Úspora energie na ohřev vody
 • Odpadá potřeba utírání nádobí po umytí nádobí v myčce

Rozdělení myček na nádobí podle velikosti

 • Myčka se šířkou 60 cm - 60x60x85cm (š x h x v) - pojme 12 až 14 sad nádobí. Prostor v myčce umožňuje jednoduše umývat i větší hrnce a pekáče.
 • Myčka se šířkou 55 cm - 55x45x45cm (š x h x v) - pojme 4 sady nádobí. Tato myčka není vhodná, pokud je v domácnosti 3 a více osob.
 • Myčka se šířkou 45 cm - 45x60x85cm (š x h x v) - pojme 8 až 9 sad nádobí. Nevýhodou je zde malý prostor pro případné mytí hrnců. Pokud je v domácnosti větší počet osob je třeba počítat s častějším mytím.

 


Rozdělení myček podle jejich umístění

 • Volně stojící myčky na nádobí - můžete ji umístit prakticky kamkoliv v kuchyni.
 • Vestavěné myčky na nádobí - součást kuchyňské linky. Nikde nepřekáží, dotváří soulad celé kuchyně.

Mycí programy myček na nádobí

 • Bio program
 • Běžný program
 • Rychlý program
 • Senzorový program
 • Oplach
 • Sušení

Energetická třída myček na nádobí

Podle energetické náročnosti jsou myčky na nádobí, ale i pračky, chladničky, mrazničky, zařazeny do skupin označených písmeny A - G, přičemž G označuje přístroj s nejvyšší spotřebou a A přístroj energeticky nejúspornější, tedy nejekonomičtější.

Aby bylo možno srovnávat přístroje s různými výkony, zohledňuje se při zařazení do energetické třídy více parametrů. Při srovnávání myček nádobí je třeba zohlednit velikost myčky, což je provedeno pomocnou veličinou tzv. referenční spotřebou.

Určení referenční spotřeby pro myčky s kapacitou 9 sad nádobí a méně - CR=0,45 0,09 x kapacita.

Určení referenční spotřeby pro myčky s kapacitou minimálně 10 sad nádobí - CR=1,35 0,025 x kapacita.

Poté na základě spotřeby energie na jeden normalizovaný mycí cyklus „C“ a referenční spotřeby „CR“, vypočteme index energetické účinnosti „EI“ - Ei=C/CR. Podle indexu energetické účinnosti poté zařazujeme myčky na nádobí do jejich příslušné energetické třídy.

Třída energetické účinnosti A = EI < 0,64

Třída energetické účinnosti B = 0,64 ≤ EI < 0,76

Třída energetické účinnosti C = 0,76 ≤ EI < 0,88

Třída energetické účinnosti D = 0,88 ≤ EI < 1,00

Třída energetické účinnosti E = 1,12 ≤ EI < 1,24

Třída energetické účinnosti G = EI ≥ 1,24

Vhodnost nádobí do myčky

 • Vhodné nádobí - porcelán, varné sklo, sklo, nerezová ocel, smaltované nádobí, nádobí z plastů odolné vysokým teplotám.
 • Nevhodné nádobí - stříbrné, zinkové, měděné, hliníkové, kovem zdobené nádobí, sklo z olovnatého křišťálu, slepované nádobí, malované nádobí, umělecky zdobené nádobí, dřevěné nádobí.

Způsob používání myčky na nádobí

Abyste dosáhli maximální úspory energie, vody, mycích prostředků, zapínejte vždy myčku na nádobí, jakmile bude co nejvíce naplněná. Nespouštějte myčku, pokud je poloprázdná.

Veškeré nádobí, které budete do myčky na nádobí vkládat, zbavte nejprve veškerých zbytků jídla. Mohlo by totiž časem dojít k ucpání filtru myčky a konečné výsledky mytí by nedosahovaly také kvality, jaké by měly.

Způsob skládání nádobí do myčky na nádobí - do spodního koše naskládejte pánve, hrnce a jiné nádobí, které hodně špinavé. Do držáků umístěte talíře, mísy, těžší hrnky apod. Je-li součástí myčky i košík na příbory, dejte do něj veškeré příbory a nože, které pak jednoduše zase vyjmete. Skleničky, malé hrníčky, podšálky, lehké plastové nádobí aj. naskládejte do horního koše, kde je tlak proudu vody výrazně nižší, než ve spodním koši. Veškeré nádobí skládejte způsobem, aby v něm nezůstala voda po umytí, tj. bylo suché. Nádobí patří do myčky tzv. dnem vzhůru. Dále zajistěte, aby nádobí na sobě neležela, je nutné, aby se ke každému kousku nádobí dostala voda, která jej umyje.

Péče o myčku na nádobí

Pravidelně, jednou za pět cyklech mytí, zkontrolujte myčku a případně vyčistěte filtry. Plně průchodné filtry jsou velmi důležité pro dokonalé výsledky umytého nádobí.

Jednou za čtvrt až půl roku použijte místo mycího prostředku speciální čistič myček, který Vaši myčku pečlivě vyčistí od případných usazenin. Při použití speciálního čističe zapněte myčku na prázdno, tj. bez obsahu jakéhokoliv nádobí.

Problémy, které se mohou vyskytnout u myčky na nádobí

 • Zůstatek vody v myčce - ucpaná odpadní hadice.
 • Mnoho pěny v myčce při mytí - zvolili jste možná nevhodný mycí prostředek.
 • Klepání nádobí při mytí - nesprávné uložení nádobí, ostřikovací rameno na ně naráží.
 • Nedostatečně umyté nádobí - nevhodně zvolený mycí program; nevhodně zvolený mycí prostředek; nečistoty ve filtrech; špatně uložené nádobí; ucpané ostřikovací trysky; nedoplněná sůl.
 • Myčka nefunguje po zapnutí - ucpaný filtr napouštěcího ventilu; ucpaný filtr na hadici; zavřený přívod vody; nedovřená dvířka myčky.
 • Zaschlé skvrny na nádobí - nevhodně zvolený mycí prostředek; málo mycího prostředku; nedostatek soli; málo leštícího přípravku; příliš leštícího přípravku.

Mycí prostředky do myčky na nádobí

 • Vhodné mycí prostředky - speciální prostředky určené pro myčky na nádobí.
 • Nevhodné mycí prostředky - běžné prostředky na ruční mytí nádobí. Tyto prostředky by způsobily zaplnění myčky pěnou a jejímu vyřazení z funkce. Myčka by také pravděpodobně přetekla.

Leštidlo do myčky na nádobí

Leštidlo není zbytečný luxus do myček na nádobí. Zajišťuje, aby stečení vody po nádobí, aniž by na něm zůstaly nevzhledné kapky. Dále zajišťuje lesk nádobí. Leštidlo bývá tekuté a plní se jím zásobník v myčce na nádobí, který bývá součástí zásobníku na mycí prostředky. Může se stát, že neodhadnete množství používaného lesku. Dávku leštidla snižte, jestliže na skleničkách objevíte stopy po stékání vody, modravý povlak nebo mléčné skvrny. Dávku leštidla zvyšte, jestliže na skleničkách budou zaschlé kapky.

Sůl do myčky na nádobí

Sůl je velmi důležitá pro funkci dekalcifikátoru, odvápňovače, který by se bez soli mohl zničit. Je potřeba pamatovat na pravidelné doplňování soli do zásobníku soli, který je zabudován ve dně myčky. Do zásobníku se většinou vejde okolo 2 kg soli. Některé myčky již mají automatickou kontrolku soli, která Vás včas upozorní na nutnost doplnění soli. Pozor, nepoužívejte obyčejnou kuchyňskou nebo mořskou sůl, pouze speciální sůl, která je pro myčky na nádobí určená.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16274 (novesluzby.cz#21115)


Přidat komentář