Montáže, opravy i revize hromosvodů - Služovice u Opavy

Hromosvody slouží k tomu, aby ochránily váš dům před blesky a hromy. Protože je to ale celkem nenápadný prvek, tak spousta lidí leckdy nedbá na to, aby měla hromosvod v pořádku. Jak jste na tom vy?

Hromosvody jsou velmi užitečné. Jak jsme zmínili, tak nejsou příliš nápadné, tudíž lidé neví, jestli je mají v pořádku. Pokud je tedy mají. K čemu takový hromosvod slouží? Chrání dům před údery blesků. Odtud je pak totiž už jen malý krůček k velké tragédii. Zasažení bleskem může založit požár s fatálními následky. Stejně jako u všeho musíte ale hromosvody podrobovat různým kontrolám a zajišťovat, aby byl hromosvod funkční. Na to nezapomínejte, protože jinak se nemusí poškodit jenom váš majetek, ale také může být ohrožen váš život. Když se pak stane tragédie, tak by někteří lidé nejraději vrátili čas a více si zabezpečili dům. Nepatřete mezi ně a nechte si opravdu dát hromosvod. 

Nyní vás ale více zavedeme do oblasti hromosvodů.

Co je hromosvod?

Už jsme zmínili, že hromosvody dokáží odvrátit zapálení bleskem. Jak to ale dělají. Hromosvodu se občas říká bleskosvod. Ten vytváří vodivou cestu pro bleskový vývoj. Jakmile blesk udeří, tak ho hromosvod svede a tím pádem zneutralizuje jeho účinek.** Hromosvody** jsou dlouhodobě používané. I když jsou na jednoduché bázi, tak jsou velmi spolehlivým pomocníkem a aplikací, která nijak nezatíží váš dům. Je ale zapotřebí dodržovat několik zásad. Jednak si musíte nechat udělat takový hromosvod, který bude ten pravý pro váš dům. Zároveň je ale také potřeba myslet na pojistku. Pokud totiž nebudete mít pravidelnou kontrolu, tak i když to není daný předpis, pojišťovny vám v případě nehody mohou ubrat z pojistky, pokud bude něco v nepořádku.

Kde se používá hromosvod?

Hromosvody by se měly používat  na všech stavbách, zejména ale na těch, které jsou ohrožené nárazem blesku a mohlo by to způsobit katastrofu. Klasikou  jsou soukromé domy, bytové domy, komerční zařízení, zdravotnické budovy, školy, administrativní budovy. To byla klasika. Ale zejména  by se měly dát na ty stavby, kde by mohl být problém s bleskem větší. To se týká třeba továren, elektráren, plynáren, vodáren a podobně.

Jak vypadá hromosvod?

Toto zařízení je rozděleno na tři části. První je tzv. jímací soustava, která má mřížové soustavy, tyčové jímače, další jímače, vedení, konstrukce a krytiny. Pak bleskpřicházejí na řadu svody, které jsou strojené vodiči. Na závěr přichází důležitá část – uzemnění. Zde jsou různé pásky, desky, odrátování, zemní tyče a další. Tato část už musí být ukotvena v zemi nebo betonu.

Typy hromosvodů

Hromosvody se připojují k budově speciální konstrukcí. Co se týká typů hromosvodů, tak existují hromosvody aktivní a klasické. Aktivní hromosvody jsou zařízení se včasnou emisí výboje. Zde ale nebyla naměřena jejich účinnost a někteří jim proto tolik netvoří. Z materiálů, které se používají k výrobě, se pak využívají kovy jako měď, železo, zinek, hliník, hořčík, ocel, křemík a různé slitiny kovů.

Revize hromosvodů

Kontroly hromosvodů podléhají nařízením, které se musí dodržovat. Termíny jsou dané tím, co je v revizní správě čili to není striktně daná jedna lhůta jako třeba u komínů. U hromosvodů se pak jedná o několikaleté intervaly, obvykle 3 až 5 let. Jak taková kontrola probíhá?

Až se domluvíte s odborníkem na hromosvody, tak vám bude provedena kontrola, která se skládá z několika částí. Jednak se kontrolor podívá na to, jak vůbec vypadá soustava, jestli je pořád funkčně sestavená. Poté se provede zkouška, jestli hromosvod funguje, tedy jestli všechny spoje jsou funkční tak, jak mají. Pak se provede rozpojení zkušebních svorek. U každého zemniče se pak udělá změření zemního odporu. Když je odpor větší než 15/10 Ohmů, tak se posílí daný zemnič. Tím se pak vyrovná odpor, který má mít.

Hromosvody – problémy

Co může nastat, když nebudete dodržovat kontroly? Neznamená, že se musí něco stát, soustava může být plně funkční řadu let. Je tu ale problém, že když se pak něco stane. Pokud zasáhne blesk a nastane pojistná událost, tak vám pojišťovna může srazit částku z pojistky. Opět je to jako s komíny. Pokud se něco stane a daný objekt nebyl zkontrolován, tak má pojišťovna právo vás takto sankcionovat. Je tedy lepší zaplatit revizi, která vás přijde asi na 1000 korun u jednoduchých a klasických objektů. Pokud se jedná o složitější soustavy, tak se cena pohybuje podle toho, jak jsou velké.

Montáž hromosvodu

Když už jsme zmínili vše kolem hromosvodu, tak se také podíváme na to,  co obnáší montáž. Už jsme zmínili, jak vypadá hromosvod. Ten se montuje samozřejmě na nový dům a nebo když ten starý doslouží. Nejedná se ale o nic složitého, proto je životnost hromosvodů velká. Když se montuje hromosvod, tak se dělá projektová dokumentace. Zde se totiž zachytí, jak je hromosvod aplikován, jestli má více částí, z jakého je materiálu a podobně. Samozřejmě, že sem patří i faktické údaje, o jaký dům se jedná, což je tedy místopisné určení. Pak zde nechybí ani popisky. Zároveň sem patří i grafické znázornění, tedy vizualizace zařízení.

Montáží hromosvodů si ochráníte nejen váš majetek, ale také svůj život. Proto byste měli dbát na to, abyste měli vždy zjištěné revize. Jak už jsme zmínili, pokud nemáte provedenou revizi v daném termínu, tak se vám nemusí vyplatit celá pojistná částka. Než si tedy dáte namontovat nějaký hromosvod, tak se nejprve s odborníkem poradíte, jaký typ a v jakém složení budete hromosvod mít. Máte spousty možností, kdy si můžete vybírat z více materiálů, ale i zařízení tak, aby byl váš majetek dokonale ochráněn. I když je na vás, jestli si necháte revidovat hromosvod, tak snížená výplata pojišťovny pro vás může být trestem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16407 (novesluzby.cz#23371)


Přidat komentář