Komplexní výstavba nízkoenergetických domů na klíč - Žďár nad Sázavou

Rozhodli jste se pro stavbu vlastního domu a teď přemýšlíte jak ji zrealizovat? Stavba svépomocí je jednou možností a jako druhá možnost se nabízí stavba na klíč. Která je pro vás vhodnější?

Stavba svépomocí

Před pár lety byla stavba svépomocí nejčastějším způsobem výstavby. Stavebník si za pomoci rodiny a přátel postavil celý dům sám. Dnes již svépomocná stavba není tak výhodná. Celá stavba svépomocí probíhá tak, že si stavebník zajišťuje sám materiál a na odborné práce si sjednává řemeslníky. Na jedné straně při svépomocné stavbě ušetří finanční prostředky za pracovníky, na druhé zaplatí více za stavební materiál. A dnes i za půjčení stavebního nářadí. Výhodou svépomocné výstavby je, že stavebník má dokonalý přehled o celé stavbě, nevýhodou pak, na stavbě stráví veškerý volný čas, dovolenou a často je nucený brát si i náhradní volno. Tím má pak nižší příjem. Celkově stavba svépomocí trvá mnohem déle než stavba na klíč.

Stavba na klíč

Je druhou, a jak to vypadá výhodnější možností. Stavebník si vybere jednoho dodavatele, který celou stavbu dodá na klíč. Vybraná stavební firma zajistí veškeré práce a materiál, podle smlouvy buď již od vydání stavebního povolení, nebo od základů až po kolaudaci. Firma sama dodá stavební dozor a na vás je, zda vy sami si zajistíte dozor nezávislý, který je doporučován. Navíc za stavbu firma ručí, tedy poskytuje klasickou záruku. Nevýhodou stavby na klíč je její vyšší cena, která se však srovná, když si spočítáte čas, který strávíte na stavbě svépomocí a o který ošidíte své zaměstnání a tím také vyděláte méně peněz. Naopak výhodou je rychlost stavby, profesionální provedení, nové typy materiálů, nové technologie, které vám například zajistí lepší tepelnou pohodu.

Rodinný dům na klíč

Sen o vlastním domě sní spousta rodin. Zvláště pokud bydlí ve stísněných podmínkách. Jakmile se rozhodnou pro stavbu rodinného domu, začnou v reálu prožívat všechny starosti kolem stavby. A že jich není málo. Začíná to stavebním místem, pokračuje projektem, potřebnými povoleními, samotnou stavbou až po kolaudaci. Ovšem na startovní čáře se zdá kolaudace v nedohlednu. A s navyšujícími se problémy to vypadá, jakoby se ještě vzdalovala. Chcete-li si ušetřit nervy a trápení, pak je lépe celou stavbu svěřit profesionálům. A nejlépe od okamžiku, kdy budete mít stavební místo a projekt. Získáte tím jen samá pozitiva. Už slyším poznámku, ale za kolik peněz. Ono to zase tak rozdílné není, když si spočítáte náklady na stavbu na klíč, včetně záruky a náklady se vším všudy, tedy i vašich nervů a časového vytížení a bez záruky na pokolaudační problémy.

Výhody stavby na klíč

  • Rychlost – bydlíte velmi rychle a v případě montované nízkoenergetické stavby dokonce během pár měsíců.
  • Úspora vašeho času – stavební firma se o vše postará a vy zajišťujete pouze nezávislý dozor.
  • Úspora financí – jedna stavební firma, která vše dodá na klíč, na základě kvalitní smlouvy o dílo, se snaží mnohem více než řada nezávislých řemeslníků.
  • Plynulost – se stavební firmou jde stavba jako po másle. Jednotlivé práce na sebe velmi rychle navazují, anebo se vykonávají i zaráz.
  • Kvalita odvedené práce – vzhledem k tomu, že stavební firma odpovídá za použitý materiál, stavební technologie i provedenou práci, snaží se o co nejvyšší kvalitu.

Nízkoenergetické montované domy

Vyznačují se samými klady. Těmi hlavními je rychlost výstavby a pak vysoká kvalita, která zaručuje velmi** nízké náklady na bydlení**. Celá stavba může, v případě, že jsou postavené základy trvat jen jeden měsíc. Vždy však musí odpovídat normám a také přáním majitelů. Základními a nejdůležitějšími prvky nízkoenergetického** montovaného domu je kvalitně izolovaná zeď, situování domu a vyřešení větrání. Stěny montovaného nízkoenergetického rodinného domu jsou sendvičového typu. To znamená, že se skládají z více vrstev různých materiálů. Tímto způsobem, se dosahuje výborných izolačních, tepelných a také zvukových schopností. Důležitá je vzduchotěsnost, odvod vodních par, a pak vyřešení vytápění. To se řeší rekuperací. Rekuperace umí získat ze znehodnoceného vzduchu zpět teplo. Je vhodné ji rozšířit o další prvky, jako je solární energie, zemní kolektory nebo tepelné čerpadlo.

Co znamená označení nízkoenergetický?

Za nízkoenergetické domy se považují domy s roční spotřebou 15 až 50 kWh na metr čtvereční za rok. Spotřeba energie je v těchto domech tedy až desetkrát nižší než u běžných staveb.

Základové desky

Montované domy se staví na betonové základové desky. Ty musí být provedeny velmi pečlivě. Vždyť ponesou váhu celého domu. Začíná se zemními a výkopovými pracemi, vyhloubením základové spáry a výkopy pro inženýrské sítě a nakonec se realizuje základová deska.

Střechy a krovy na klíč

Jakákoli oprava střechy nebo nová střecha začíná projektem a končí okapy. Střecha jako taková je vlastně jednou z nejdůležitějších částí domu. Právě proto patří do rukou odborníků. Ti přesně vědí jak dodržet sklon, barevnost i typ střešní krytiny. Čeho se vyvarovat a co naopak je pro střechu přínosné. Vše začíná krovem.

Krov je základ

Krov je vlastně kostrou střechy. Dává ji tvar a nese střešní krytinu, případně i okna. Ta mohou být zabudovaná jako vikýř nebo položená se sklonem střechy, tedy střešní. Dnes se často používá střešní prostor pro bydlení v podkroví. Tomu musí být přizpůsoben také krov. O tvaru krovu však rozhodují také finance. Čím je krov jednodušší, tím je levnější. Různě tvarované krovy, se spoustou křížení, bývají nejen náročné na stavbu, ale i dosti drahé. Samotný tvar krovu musí odpovídat i okolní zástavbě. Ke stavbě krovu se nejčastěji používá smrkové dřevo. Krov se po dostavení zatepluje a obkládá podle účelu střechy. Jde-li o střechu obytnou je nutná izolace, parozábrana a také obložení.

Střešní krytina dokončuje vzhled domu

Výběr střešní krytiny musí odpovídat tvaru střechy, designu domu a pak okolní zástavbě. Důležité jsou i vlastnosti jednotlivých druhů krytin. Vybírat můžete z pálených tašek, betonové krytiny, asfaltových šindelů či pásů, vápnocementové, plechové, měděné nebo recyklované krytiny.

Okna a jejich montáž

Kvalitně namontovaná okna jsou zárukou nejen dlouhodobé spokojenosti, ale zejména velkých tepelných úspor a tepelné pohody. S kvalitně namontovanými okny vám do místnosti nefouká a cítíte se zde bezpečně. Montáž oken probíhá postupně a celkem rychle. Nejprve se usadí rám okna. Pak následuje vyvážení, znovu upevnění a utěsnění montážní pěnou nebo speciálními těsnícími páskami. Pak se dokončí usazení křídel okna a doladí se bezpečnostní a těsnící prvky. Nyní se mohou namontovat parapety a vše se zapravit omítkou.

Pohodové bydlení

Ať vás již čeká stavba nového domu nebo pouze oprava či výměna některých částí, dejte šanci profesionálům. Veškerou práci provedou opravdu kvalitně a navíc vám na ni poskytnou i záruku. A co je snad ještě důležitější, ušetří vám spoustu nervů a času. A to se také počítá. Klid a pohoda je totiž k nezaplacení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16435 (novesluzby.cz#23550)


Přidat komentář