Klimatizace - Louny a okolí

Klimatizace a chladicí zařízení jsou nezbytným vybavením v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Klimatizační jednotky a také tepelná čerpadla se ale začínají postupně prosazovat také v běžných domácnostech.

Jistě ani vy nemáte rádi období, kdy se stane pobyt v kanceláři, v automobilu nebo v domácím prostředí nepohodlný, mnohdy až nesnesitelný. I když se po dlouhém zimním období radujeme z příchodu teplých dní, přijdou letní měsíce, kdy nás nesnesitelné horko dokáže pořádně potrápit. Přitom řešení je jednoduché, prostor, ve kterém musíte trávit svůj čas, lze zpříjemnit vhodnou klimatizací a v mnoha zemích jsou klimatizační jednotky naprostým standardem. Tento trend se ale začíná postupně prosazovat také v českých domácnostech. Je to dáno také tím, že dnešní moderní klimatizační jednotky umějí také topit.

Co je klimatizace

Klimatizace (označované zkratkou AC z anglického air conditioning) je zařízení pro úpravu vzduchu v celých budovách či jednotlivých místnostech a v dopravních prostředcích (auta, lodě, letadla). Pracuje tak, že nasává venkovní vzduch (minimálně musí přivádět 10% čerstvého vzduchu) a především upravuje jeho teplotu. Klimatizace ale také vzduch filtruje, upravuje jeho vlhkost na požadované hodnoty a pomocí ventilátorů je dopravuje na příslušná místa. V našich podmínkách se klimatizace používá především pro průmyslové účely, v chirurgických sálech, inkubátorech, v laboratořích, ve výpočetních střediscích (serverovna) a ve velkých nákupních centrech. Prosazují se však i v běžných domácnostech.

Jaký je princip klimatizace?

Klimatizační zařízení vytváří v určeném prostoru tepelnou pohodu. K tomu využívá několika fyzikálních principů. Prvním krokem je komprese (stlačování plynů) - chladící látky jsou přivedeny do kompresoru, kde jsou stlačovány a důsledkem stlačování i zahřívány, následuje kondenzace (zkapalnění plynů). Druhým krokem je to, že je chladící médium o vysoké teplotě a tlaku přivedeno do výměníku (kondenzátoru), kde je ochlazováno (médium kondenzuje). Posledním krokem je vypařování - kapalina je transportována pod tlakem přes kapiláru nebo expanzní ventil do výparníku (místa s nižším tlakem a vyšší teplotou), kde se rozpíná (expanduje) a tím i prudce ochlazuje. Kapalina se začne odpařovat, ohřívá se a tím odebírá teplo z prostoru výparníku. Pro distribuci studeného vzduchu do místnosti slouží ventilátor, který je umístěn kolem výparníku.

Průmyslová klimatizace

Velká klimatizační zařízení používají k odjímání tepla cirkulující vodu. Klimatizace automaticky udržuje stálé podmínky, především teplotu, bez ohledu na venkovní prostředí. Ochlazený vzduch je do velkých prostorů dopravován pomocí vzduchotechniky. Jedná se zároveň o odvod vydýchaného a odpadního vzduchu ven z objektu. Průmyslová klimatizace zároveň zajišťuje přívod čerstvého vzduchu. Díky vzduchotechnice a klimatizaci samozřejmě můžeme také regulovat teplotu v jednotlivých zónách prostoru a vytvářet tak tepelnou pohodu v jakékoliv části interiéru podle vlastních potřeb.

Vytápění interiéru pomocí klimatizace

Klimatizace zajišťuje tepelnou pohodu ochlazováním vzduchu. Moderní klimatizace toho umí ale mnohem víc. Svoje využití najde nejen v horkých letních dnech, ale i v období chladu. Klimatizace totiž umožňuje pracovat i v opačném režimu, tedy klimatizace umí topit. Z klimatizační jednotky se pak stane tepelné čerpadlo, kdy se odpadní teplo přivádí zpět do místnosti. Z kondenzátoru se stává výparník a z výparníku kondenzátor. Vnější jednotka je tak ochlazována a vnitřní naopak topí. Tohoto způsobu ohřevu vzduchu v místnosti se však využívá pouze příležitostně v období podzimu a velmi mírné zimy (při teplotách 4-13°C). Při nižších teplotách je už ohřev pomocí AC jednotky neefektivní.

Údržba a servisní prohlídky klimatizací

Jako každé zařízení, také klimatizace vyžaduje svoji péči. Údržba domácích klimatizací ale není nijak náročná. Jedenkrát do roka bychom měli u klimatizace nechat provést servisní činnost. Pravidelná údržba klimatizací, je poměrně jednoduchá. Je třeba pravidelně vyčistit filtry, které jsou umístěny ve vnitřní jednotce. Servisní prohlídka klimatizační jednotky spočívá v několika úkonech, které doporučujeme přenechat specializované firmě. Neodborný zásah totiž může mít za následek poškození klimatizace, nebo snížení její životnosti. Servis a údržba klimatizace je nutná nejen před letní sezónou, ale kdykoliv při poklesnu výkonu, nebo ucítíme-li z výměníku nepříjemný zápach.

Co je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je nejpoužívanější a nejoblíbenější zařízení, které využívá obnovitelné zdroje energie k vytápění požadovaných prostor. Pracuje na principu odebírání tepla z okolí, tj. vody, vzduchu, země či odpadního tepla. Jeho přečerpáním dojde ke zvýšení teploty a toto teplo je předáno do topného systému. Nejčastějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo. Chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru. Zde odevzdá své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté opět pokračuje do kompresoru a cyklus se opakuje.

Jaké typy tepelných čerpadel existují?

Ve svém základním dělení existují tepelná čerpadla vzduch/voda - teplo je z okolního vzduchu odebíráno pomocí výparníku, který je umístěn uvnitř nebo mimo vytápěný objekt. Druhým typem je typ voda/voda, kdy je využívána energie podzemní vody dvou studní. Voda je čerpána z jedné studny a po odebrání tepla je navracena do té druhé. U tepelných čerpadel voda-voda je dosahováno nejlepších topných faktorů. Posledním typem je tepelné čerpadlo země/voda - teplo je do vody předáváno nemrznoucí směsí, která sbírá teplo v potrubí uloženém do vrtu nebo kolektoru pod povrchem země.

Výhody tepelných čerpadel

Pokud si necháte nainstalovat tepelné čerpadlo, stáváte nezávislí na dodávkách tepelné energie, využíváte totiž bezplatný potenciál tepla z přírody ze svého bezprostředního okolí – buď ze země, z vody nebo ze vzduchu. Moderní tepelná čerpadla disponují frekvenčním měničem - plynulou regulací výkonu a elektronickým expanzním ventilem (EEV), které ještě dále zvyšují efektivitu vytápění. Mezi hlavní výhody tepelných čerpadel patří nízká sazba elektřiny (výhodná sazba pro tepelné čerpadlo D 56, pro firmy C 56, 22h denně), bezkonkurenčně nejnižší provozní náklady na topení, 70% energie zdarma, ekologický provoz, žádné škodlivé emise a bezobslužný provoz.

Solární energie a systémy

Pokud se rozhodujete pro montáž solárního systému, pak vězte, že jej můžete využít pro přitápění, ohřev bazénu či ohřev teplé užitkové vody. Ať už využijete solární systém pro jakoukoliv z těchto možností, významně tím snížíte každoroční náklady. K tomu, aby Vám však solární systémy mohly přinést požadovaný užitek, je zapotřebí jejich optimální navržení, sestavení a odborná instalace. Ohřívat vodu můžete celoročně, bez ohledu na roční období. Nemalé částky na elektřině a plynu totiž ušetříte tím, že se voda ve spodní části zásobníku v zimě ohřeje. V létě potom teplota v horní části zásobníku může dosahovat až devadesáti stupňů Celsia. V případě, že bude sluneční intenzita nízká, je dobré mít v záloze zdroj, díky kterému se nestane, že by se zásobník přestal ohřívat. Takovým záložním zdrojem může být například tepelné čerpadlo, plyn, kotel na biomasu apod. Velikost zásobníku se odvíjí hlavně od počtu členů rodiny nebo od toho, zda vlastníte bazén apod. S výběrem vhodné velikosti vám odborně poradí firma, která Vám provede montáž solárního systému.

Bezpečná elektroinstalace

Kvalitně provedený projekt, realizace a revize elektroinstalace vám zajistí život v bezpečném domově. Být pečlivý v těchto oblastech je velmi důležité. Ať už by byl váš projekt sebelepší, nesprávně provedená elektroinstalace může způsobit mnohé problémy, například úraz. U nekvalitně provedené elektroinstalace hrozí vyšší riziko vzniku požárů. Požár může být způsoben oteplením některé části instalace, zkratem, elektrickým obloukem, nevhodně umístěným tepelným spotřebičem nebo nesprávně zapojeným spotřebičem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16390 (novesluzby.cz#23304)


Přidat komentář