Jak vybírat venkovní bazén

Venkovní bazén může zvýraznit zahradní architekturu kolem domu a vytvořit ideální možnost, jak trávit aktivně příjemné chvíle odpočinku v klidném soukromí letní zahrady. Dnešní trh nabízí nespočet druhů bazénů. Přiblížíme Vám jejich výhody a nevýhody.

Rozhodnutí, zda mít či nemít vlastní bazén

Bazén je nevratná investice, která na jedné straně zvyšuje hodnotu nemovitosti, na druhé straně však bude zatěžovat majitele nemovitosti provozními náklady po celou dobu užívání stavby.

Stavebník, který se rozhoduje, jak nadstandardně si vybaví svoji nemovitost, by si měl předem odpovědět na několik základních otázek.

 • Potřebuji a budu i v budoucnu používat vlastní bazén?
 • Kolik peněz mohu na stavbu a trvalý provoz bazénu dávat?
 • Kdo se bude o provoz bazénu starat?

Rozdělení venkovních bazénů

Obecně lze bazény rozdělit z několika hledisek.

Bazény podle umístění

 • venkovní nekryté (letní provoz, sauny)
 • vnitřní, kryté interiérové i venkovní
 • přírodní koupaliště a biotopy

Bazény podle účelu

Bazény podle půdorysného tvaru

 • pravoúhlé čtvercové, obdélníkové
 • kruhové
 • oválné
 • nepravidelných tvarů
 • kombinované

Bazény podle konstrukce

 • monolitické
 • montované (tedy i prefabrikované, jejichž výhodou jsou nižší náklady na realizaci)

Bazény podle materiálu

 • z betonu
 • z kovu - oceli, hliníku, nerezové
 • plastové
 • dřevěné
 • nafukovací
 • kombinované např. s keramickým obkladem aj.

Bazény podle hloubky

Výběr venkovního bazénu

Podle umístění se rozlišují bazény:

 • venkovní nezastřešené
 • venkovní zastřešené
 • vnitřní

Malé nadzemní bazény

Malý nafukovací nebo montovaný nadzemní bazén se koupí v obchodě, prodejce je povinen k výrobku dodat návod na montáž a obsluhu v českém jazyce.

Bazén se musí montovat na vodorovnou plochu, která je zbavena ostrých zlomků horniny. Při hloubce vody 1m je totiž váha vody 1000kg na každý m² - takový tlak může způsobit protržení fólie a její nevratné poškození.

Tyto bazény jsou vhodné pouze pro krátkodobé použití v letní sezoně a mají velmi omezenou životnost, kterou silně ovlivňuje i způsob uskladnění přes zimu.

Typy bazénů - výhody a nevýhody jednotlivých typů

Fóliový nadzemní venkovní bazén

Výhody:

 • ** ** nízká cena
 • rychlá a jednoduchá montáž (i svépomocí)
 • malý rozměr
 • malé množství vody
 • spolehlivě vodotěsný
 • jednoduchá oprava poškozeného pláště

Nevýhody:

 • krátká životnost fólie
 • esteticky pochybný
 • malý rozměr
 • potřeba uklizení a skladování konstrukce nebo zakrývání bazénu na zimu
 • nevhodný pro sportování
 • špatně řešená hydraulika výměny a úpravy vody
 • velmi citlivý na poškození ostrým předmětem

Fóliový zapuštěný venkovní bazén

Výhody:

 • rychlá montáž
 • omezený rozměr
 • omezené množství vody
 • spolehlivě vodotěsný
 • jednoduchá oprava poškozeného pláště

Nevýhody:

 • krátká životnost fólie
 • esteticky problematický (lze řešit)
 • malý rozměr
 • potřeba zakrývání bazénu na zimu
 • problematicky řešená hydraulika výměny a úpravy vody
 • velmi citlivý na poškození ostrým předmětem
 • vyžaduje odvedení okolní podzemní vody, málo vhodný pro intenzivní sportování

Plastový pstencový monolitický bazén pro venkovní použití

Výhody prstencového bazénu:

 • nízká cena
 • rychlá montáž
 • libovolný tvar bazénu
 • možnost osazení protiproudu a atrakcí
 • spolehlivě vodotěsný

Nevýhody:

 • životnost celé konstrukce v závislosti na ochraně povrchu před ultrafialovým zářením
 • povrch citlivý na mechanické poškození
 • na nízké a vysoké teploty (nad 30 °C)
 • změny teploty vytvářejí praskliny nebo puchýře na povrchu
 • velká tepelná roztažnost ve vazbě na stavební konstrukce
 • obtížná výměna uvnitř stavby po skončení životnosti
 • definovaný tvar a rozměr bazénu
 • obtížná oprava poškozeného povrchu
 • vyžaduje odvedení okolní pozemní vody

Železobetonový, tvárnicový s fóliovým povrchem uvnitř bazénu pro venkovní i vnitřní použití

Výhody:

 • rychlá montáž
 • libovolný tvar bazénu
 • možnost osazení protiproudu a atrakcí
 • spolehlivě vodotěsný
 • možnost osazení automatického zakrývání hladiny pod vodou
 • jednoduchá oprava poškozeného pláště

Nevýhody:

 • vysoká cena
 • vyžaduje odvedení okolní podzemní vody
 • dlouhá doba výstavby

Železobetonový bazén s keramickým povrchem uvnitř bazénu pro venkovní i vnitřní použití

Výhody:

 • libovolný tvar bazénu
 • možnost osazení protiproudu a atrakcí
 • vodotěsný
 • snadná návaznost na stavební konstrukce
 • možnost osazení automatického zakrývání hladiny pod vodou
 • trvanlivost povrchové úpravy

Nevýhody:

 • nejvyšší cena
 • vyžaduje odvedení okolní pozemní vody
 • dlouhá doba výstavby

Laminátové bazény

Laminátové prvky se vyrábějí prosycováním skleněné tkaniny nebo rohože polyesterovou pryskyřicí.

Výhody:

 • laminát má dobré mechanické vlastnosti, je odolný vůči chemikáliím, které se používají při úpravě vody
 • dá se dobře probarvovat

Nevýhody:

 • výroba je velmi pracná
 • rozměry jsou podmíněny** ** dopravními možnostmi a formou, kterou má k dispozici výrobce

Polypropylenové bazény

Jsou samostatné bazény, které se dopravují k zákazníkovi v hotovém stavu.

Výhody:

 • výroba není závislá na formách
 • jsou levnější než laminátové bazény

Pozor: při výběru bazénu ze svařovaného polypropylenu je důležité, aby si stavebník zjistil, jak kvalitní práci výrobce odvádí („garážoví" výrobci nemívají dostatečné prostředky pro provedení kontroly svárů).

Bazény ze speciální nerezavějící oceli

Výhody:

 • rychlá výstavba
 • prakticky neomezená trvanlivost srovnatelná s konstrukcí betonovou s keramickým obkladem (použitá ocel musí mít atest pro aplikaci na konstrukce bazénů s vodou s obsahem chlóru)
 • libovolný tvar
 • členitost
 • snadná instalace rozličných atrakcí a doplňků

Nevýhody

 • šedost povrchu bazénu a tím i šedozelený odstín vody

Umístění venkovního bazénu

Umístění venkovního bazénu by mělo umožnit co nejdelší oslunění jak bazénu, tak prostoru pro posezení nebo ležení koupajících se osob. Bazén by měl být v intimní poloze vůči ostatním sousedům, nezakrývaný bazén by měl být dostatečně vzdálen od zdrojů znečištění. Mezi ně patří například komíny, stromy, keře, prašné cesty, ale také třeba včelí úly.

Velikost bazénu

Velikost a tvar bazénu závisí na velikosti pozemku, který je k dispozici a finančních možností majitele.

 • Minimální rozměry, při nichž lze plavat jsou: délka minimálně 8 m, šířka 3-4 m, hloubka 1,3 m
 • U menších bazénů velikosti minimálně 5-5 mx2,5 m a hloubce nejméně 1,2 m se doporučuje vybavit zařízením pro protiproudové plavání.
 • Pro sportovní plavání se doporučuje délka bazénu 6,67 m (15 uplavaných bazénů tedy tvoří 100 m).
 • Při návrhu bazénových ploch je třeba počítat rovněž s plochami sloužícími k odpočinku a hrám.

Přírodní nádrže biotopy

Mluvíme-li o venkovních bazénech, musíme se zmínit také o u nás poměrně nové formě venkovních rekreačních nádrží, kterými jsou tzv. biotopy. Biotop je malá vodní plocha s přírodním samočištěním, která se přibližuje přírodnímu vzhledu vodních ploch a přírodním podmínkám. Tento typ vodních nádrží se začal stavět v Německu, Rakousku a ostatních zemích západní Evropy již v osmdesátých letech 20. století jako víceúčelová přírodní koupaliště, v nichž je spojena funkce bazénu pro koupání a plavání s okrasným jezírkem, které velmi dobře dotváří vzhled zahrady.

Předností tohoto typu nádrže je voda bez chemikálií, protože vodní plocha doplněná rostlinami má samočisticí schopnosti, a jejich uplatnění estetického prvku na zahradě i v době, kdy počasí nepřeje koupání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16255 (novesluzby.cz#20600)


Přidat komentář