Hydroizolace a sanace staveb Olomouc

Vlhko je velmi nepříjemnou záležitostí. Zvláště, pokud se vyskytuje v objektu, kde bydlíme nebo pracujeme. Naštěstí dnes existuje řada metod, jak se vlhka účelně zbavit a celé prostory učinit příjemnými k bydlení i práci.

Vlhko v budově je nebezpečné i nepříjemné

V našem podnebí se setkáváme s vlhkem a vodou v nejrůznějším prostředí. Někde je nám obojí příjemné, ale jakmile se týká bydlení a pracovních prostor, tak jde o velmi nepříjemnou záležitost, kterou se snaží každý, co nejdříve vyřešit. Stavby ovlivňuje nejen voda nebo vzlínající vlhko, ale i klimatické podmínky, tedy déšť a sníh. Své dělá také podzemní voda a pak lidská činnost. Starší stavby často nejsou kvalitně odizolovány, nebo je izolace časem chatrná, případně i zcela chybí. To se týká nejen staré a historické zástavby, ale i novějších průmyslových budov, kde se často izolace nijak neřešila. Dnes je však jasné, že kvalitní izolace proti vlhku je základem opravdu každé budovy. Jen tak je v ní bezpečné bydlení i práce. Navíc v kvalitně izolované budově se nehromadí nikde voda, tedy nedochází ke korozi ani na samotné stavbě, ani na zařízení, ani na výrobních strojích, ani na materiálu. Vlhko navíc škodí i výrobě, která nekoroduje. Látky a jiné textilní výrobky, jsou na vlhko citlivé. Přijímají nepříjemný pach. A co se týká ostatní výroby, například potravin, či léků, tak i zde je nezbytná správná vlhkost. Špatně izolovaná budova je pro tyto činnosti zcela nevhodná.

Provádění hydroizolací na Olomoucku

Než se začne s** hydroizolací**, je nutné podrobné zjištění stavu budovy i důvody její vlhkosti. Teprve pak je možné vybrat ten správný způsob hydroizolace. Každá izolace se totiž nehodí všude. A jen odborník dokáže přesně určit tu správnou, která bude ku prospěchu budovy i majitele. Správná izolace nejen zkvalitní bydlení, ale i zlevní. Pokud je totiž budova vlhká, pak má zvýšené náklady na topení, ale potřebuje i neustálé ošetřování zdiva přípravky proti plísni a samozřejmě i častěji malovat.

Vysoušení a sanace staveb Olomouc

vysoušení a následné** sanaci staveb** je nutné přistupovat systematicky. Každý objekt je originální a jedinečný a tak je nutné najít řešení přesně na míru. To umí specialisté v oboru hydroizolací. Vědí přesně jak objekt nejprve vysušit a pak jaké sanační metody využít, aby byly maximálně účinné a trvalé. Navíc odborníci respektují životní prostředí, znají ekologické materiály a tím šetří i vaše zdraví. Sanace zbavují objekt vlhkosti, koroze, hydroskopických solí, plísní, řas a mechů, a to na povrchu zdi i v její struktuře.

Chemické podřezávání zdiva Olomoucko

Jinak se nazývá také** infuzní clony** nebo injektáže. To proto, že do vlhkého zdiva se navrtají otvory a jimi se zdivo napouští chemikáliemi. Chemikálie mají schopnost proniknout až do pórů a trhlin ve zdivu a vytvoříme tak oblast či zónu prosycenou přípravkem, která brání vzlínání vody výš a má hydroizolační funkci. Je-li zeď příliš silná, provádí se injektáž z obou jejích stran. Tím se dosáhne dokonalé hydroizolace. Injektáže se dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní injektáže se používají pro opravu míst v betonu, která jsou narušena, obsahují mezery nebo dutiny. Ty se vyplňují materiálem, který zatuhne a beton zpevní. Vnější injektáže se používají v okolní základové zemině nebo na rozhraní mezi konstrukcí a zeminou.

Izolace betonu materiálem XYPEX

Xypex je nový materiál, který umí udělat beton zcela nepropustný vodě. Je patentován v Kanadě a dnes se používá již v 60 zemích světa. Má nespočet výhod. K nejzajímavějším patří nepropustnost zvenčí i zevnitř podzemních betonových konstrukcí, ochrana a delší životnost betonu a železobetonových konstrukcí, prodyšnost, netoxičnost, možnost použití na beton jakéhokoli stáří, není možné ho propíchnout či prorazit, ekonomičnost. Jeho použití je vhodné vlastně na jakýkoli beton, který je nutné ochránit před vodou a vlhkem.

Tlakové injektáže materiálem MC-Bauchemie

Jde o injektážní systém, který je specifický pro konkrétní ošetřovaný objekt. Technik vybere materiál na míru přesně podle daného stavu budovy. Materiál MC-Bauchemie se nabízí od extrémně nízkoviskózních duromerových pryskyřic, přes vysokopevnostní elastomerové pryskyřice, až k minerálním suspenzím, pro všechny vlhkostní stavy stavebních dílů. Zásluhou toho velmi bezpečně a trvale těsní veškeré konstrukce proti vodě i vlhkosti.

Požární ochrana staveb materiálem PROMAT

Materiály Promat patří k nejkvalitnějším vysokoteplotním izolačním materiálům na trhu vůbec. Jejich kvalita je dnes dokladována na mnoha stavbách. Jejich výhodou je, že se aplikují přesně na míru stavby. Technolog zpracuje návrh požární ochrany a vybere nejvhodnější materiál, který se pak při zajišťování požární ochrany stavby použije.

Nátěry konstrukcí Olomouc

Chemické nátěry jsou velmi odolné a dokáží izolovat nejen proti vodě a vlhku, ale mohou být použity i pro protipožární nátěry. Opět zde složení chemického nátěru závisí na výběru technologa, který je schopen orientovat se podle potřeb stavby a nutnosti ochrany. Pro jednotlivé materiály je však společná vysoká pevnost, mechanická odolnost, eliminování tvorby trhlin, rychlé náběhy tuhnutí, UV stabilita, mrazuvzdornost, ochrana proti solím, povětrnostním vlivům a zdravotní nezávadnost. U nátěrů proti vlhkosti dosáhnete vysoké odolnosti proti vlhku i vodě, i proti tlakové vodě.** U protipožárních nátěrů** dosáhnete snížení stupně hořlavosti a snížení šíření plamene po povrchu. Přitom nátěry konstrukcí, ať již dřevěných nebo ocelových mohou být barevně sladěné, nebo v případě dřeva i transparentní.

Protipožární ochrana Olomoucko

Jde o celou řadu možných zábran, které brání rozšíření požáru. Mohou to být** obklady, podhledy, příčky, požární stěny, uzávěry, výše zmíněné nátěry, protipožární výplně otvorů, požárně těsnicí a spárovací materiály** a mnohé další. Vždy je však důležité nechat vše aplikovat a instalovat odbornou firmu, která má všechny potřebné certifikáty.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16502 (novesluzby.cz#23983)


Přidat komentář