Gabiony a gabionové konstrukce - Olomoucký kraj

Jednou z možností jak zpevnit terén proti erozi nebo jak postavit oplocení jsou gabiony. Jde o opěrné a zpevňující systémy, které přitahují nejen stabilitou, ale i variabilitou, která umožňuje netradiční a velmi zajímavé prvky.

Víte, jak se zpevňuje terén?

Moderním způsobem zpevňování terénů a stavění opěrných zdí jsou takzvané gabiony. V podstatě jde o pravoúhlé drátěné kontejnery, které se plní různými kameny. Takto vytvořené stavební konstrukce jsou mohutné a velmi pevné hranoly, které odolávají tlaku a neuhnou ani při zpevnění svahu, který předtím neustále ujížděl, či se sesouval. Gabiony tedy zpevňují terén proti erozi, vyztužují okolí komunikací, svislá opevnění vodních toků, nebo je z nich možné stavět i ploty. Pak mohou sloužit jako ochranné, bezpečností a protihlukové zídky, nebo také jako podezdívky plotu s možností vsazení plotové výplně, která může pak plnit bezpečnostní i ochranný účel. Gabiony mohou být i okrasným prvkem. Pro náročné, moderní prostředí je možné vyrobit i tvarované kontejnery, které po naplnění kamenem mohou mít dekorativní účel. Toto se však hodí především do opravdu moderních prostor.

Gabiony a gabionové konstrukce - Olomoucký kraj

Pokud tedy hodláte zpevňovat terén proti erozi, potřebujete opěrné zídky či pevný plot, jenž by plnil i účel protihlukový, můžete oslovit odbornou firmu, která se stavbou gabionů zabývá. Jinými slovy, pokud potřebujete gabion, gabionový plot či jakoukoli gabionovou konstrukci, kontaktujte odbornou firmu.

Odborná firma má s gabiony a jejich uplatněním velké zkušenosti. Umí je použít naprosto v jakékoli situaci. Dokáže vám pomocí gabionů vybudovat členění a zpevnění zahrady, včetně koryta potůčku, stejně jako umí zpevnit lyžařský svah, velký vodní tok, ujíždějící kopec, nebo postavit protihlukový gabion kolem silnice, a tak ochránit obyvatele před hlukem aut. Firma se však nezabývá pouze gabiony. Objednat si zde můžete také zemní a výkopové práce, opravu, rekonstrukci a údržbu vodních toků, zhotovení propustí, srážek a úpravy sjezdovek, zpevnění břehů záhozem, zhotovení dřevěných prahů, zhotovení přehrážek, opevnění zdí z lomového kamene, čištění rybníků, opravy česel a bezpečnostních přelivů, rekultivace, kácení břehových porostů, opravy chodníků, lesních cest, a přípravné práce pro pozemní stavby. Výhodou firmy není jen široká nabídka služeb, ale i ochotný přístup k zákazníkovi, spolehlivost v perfektním odvedení práce a v dodržení přesného termínu dodání. Navíc pro tuto firmu není problémem přijmout malou zakázku pro soukromou osobu, stejně jako velkou zakázku pro město či jiný subjekt.

Co jsou gabiony?

Gabion je drátěná konstrukce, kterou je možné plnit různým materiálem, nejčastěji se však využívá kamení, a to všeho druhu a barevnosti. Šikovný odborník umí využít výplň gabionu k dekorativním účelům. Ostatně gabiony opravdu mají nejen účely praktické, ale i estetické. Základ gabionu tvoří pozinkovaná síť pravidelného tvaru

složená z jednotlivých ocelových drátů, které tvoří celistvou a velmi pevnou konstrukci. Dráty mívají protikorozní úpravu, záleží ovšem i na způsobu použití. Přední strana gabionu překoná pomocí speciálních spojovacích prvků pro vyztužení možné vyboulení konstrukce a také případný tah. Síť má proto vysoce trvalou pevnost a stále stejný tvar po mnoho dalších let.

Čím se gabion plní?

Jak již bylo řečeno, hlavní náplní je kámen. Může jít o hrubší přírodní kámen, lomový kámen, valouny, barevný kámen, nebo jakýkoli jiný kámen. Využívá se různých velikostí kamene. Využít jako náplň lze i recyklovaný stavební materiál nebo betonovou drť. Gabion je možné plnit i zeminou. Zajímavá je i možnost kombinace zeminy a kamene a využití rostlin, které pak gabion porostou.

Gabionové ploty Olomoucký kraj

Tyto ploty poskytují zcela výjimečné možnosti oplocení i staveb. Jde o pěkné, cenově dostupné a především technicky nenáročné nosné i nenosné oplocení, které se vyplní pohledovým kamenem, dle výběru majitele pozemku, nebo se může nechat pouze jako konstrukce porůst pnoucí vegetací. Obě možnosti poskytují velmi elegantní řešení. Pokud se toto oplocení použije v zahradě, či parku, je možné ho využít i pro další prvky. Těmi může být bylinková i okrasná spirále, posezení, lavičky, krychle na sezení, gabionové květináče, či jiné prvky podle potřeby.

Gabionové konstrukce Olomoucký kraj

Jejich stavba není nijak složitá. Nejprve je nutné vytyčit prostor, kde má gabion stát a na tomto místě se pak vykope základová spára ve velikosti, které odpovídá požadovaná konstrukce gabionu. Do ní se pak položí vybraný koš gabionu, nebo gabionová matrace, a po usazení se vyplní vybranou náplní. Gabionové koše se mohou skládat různě na sebe, vedle sebe, do libovolného rozměru, tvaru a výšky. Jednotlivé bloky se svazují speciálními, velmi pevnými kovovými spirálami. U velmi vysokých konstrukcí je nutné dodržet určitá pravidla. Někdy je nutné vyhloubit díry na sloupky, které konstrukci podrží a zpevní. Pak je velmi důležité správně usadit gabionový koš nebo matraci, následně svázat spirálkami a teprve pak začít s plněním. Navíc je třeba si uvědomit, že pokud má být z náplně vytvořen například nějaký prvek, pak je nutné skládání věnovat maximální pozornost. Oprava se provádí jen velmi špatně. Při pozorném skládání však často je výsledek skvělým dílem a dlouholetou okrasou pozemku.

Gabiony pro úpravu vodních toků Olomoucký kraj

Vzhledem k tomu, že gabiony mohou dosahovat více než 120 let životnosti, jsou opravdu velmi vhodným materiálem pro úpravy, opravy, stavby a zpevňování vodních toků, všech velikostí. Hodí se pro stavbu koryt, přepadů, břehů a mnoha dalších prvků. U vodních toků se nejčastěji využívá gabionových matrací, které mají tvar nízkých plochých kvádrů s výškou do 30 cm. Pokládají se na dno toků, na břehy, mohou být pod hladinou i nad ní. Kámen v gabionech u vodních toků se skládá velmi pozorně, aby nedocházelo k jeho posunu, a kovový materiál je ošetřen dlouhotrvající speciální protikorozní úpravou. Tím je zajištěna velmi vysoká životnost.

Gabiony pro zpevnění svahů Olomoucký kraj

Gabiony jsou velmi vhodné i pro ukončení eroze půdy. Tedy tam, kde se půda sesouvá, nebo hrozí sesuvy, je nestabilní, nebo i tam, kde je nutné nějakým způsobem vytvarovat a následně zpevnit povrch půdy. Velmi dobrým příkladem je lyžařská sjezdovka, nebo vybudování adrenalinového parku. Zde se opět přednostně využívá gabionových matrací, které jsou opatřeny antikorozní úpravou a kámen či jiný materiál je skládán velmi důsledně, aby opravdu nedošlo k pohybu.

Zemní, výkopové a další práce na Olomoucku

Při stavbě gabionů se musejí provádět zemní, výkopové a další práce, které zajistí dlouhodobou trvanlivost gabionu. Znamená to, že je nutné vyčistit pozemek od dřevin, plevelů, porostů, a provést potřebné zemní práce. Firma nabízí tyto práce i jako samostatné. To znamená, že si můžete objednat rekultivaci, vybudování cest chodníků, ale i samotné přípravné práce pro pozemní stavby.

Čištění a úpravy rybníku Olomouc

Řada rybníků potřebuje nutně dát do pořádku. Léta je zanesla blátem a dalšími materiály. Zde je vhodné nechat provést kompletní vyčištění rybníku a zároveň i opravit česla a bezpečnostní přelivy. Investice se vrátí velmi rychle a to ať rybník bude poskytovat radost z koupání, rybolovu, nebo bude sloužit jako chovný.

Výběr profesionální firmy

Vybrat vhodnou firmu pro jakoukoli činnost není jednoduché. Ale pokud se budete dívat na reference, doporučení spokojených zákazníků a také vybavenost firmy odbornými stroji, pak určitě vyberete dobře.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16515 (novesluzby.cz#24027)


Přidat komentář