Elektroinstalace v koupelně

Rozmístění elektrické energie je zapotřebí ve všech částech domu. Pro každé místo má ale daný systém svá specifika. Jak je tomu u koupelen? Podívejte se na zásady elektroinstalace zde.

Práce s** elektrickou** energií patří do rukou odborníků, kteří se v dané oblasti vyznají. Asi není třeba zdůrazňovat, že manipulace s elektrickou energií může být nebezpečná, pokud ji neovládáte. Pokud vás ale zajímá, jak to v takové koupelně funguje, tak vás seznámíme s postupem aplikace elektrické energie.

Elektroinstalace v koupelně – zásady

Opět začneme tím, že pokud nejste znalí v této sféře, tak práce raději nechte na elektrikářích. Sice nutkání udělat si svépomocí něco doma mohou být velké, ovšem  pokud se něco špatně udělá s elektřinou, tak to může mít nedozírné následky. Přitom nemusí být zprvu nic vidět, takže zvažte, zda vše nenecháte na profesionálech.

Jestli se budete pouštět do elektroinstalace, tak bude dobré, pokud vám to zkontroluje někdo, kdo se v dané oblasti vyzná. Možná si říkáte, proč by to měl někdo kontrolovat, že to už by mohl udělat celé. Pokud máte ale známého elektrikáře, tak ten vám může pomoci a vás to pak vyjde levněji.

Důležité je dodržovat hlavně několik faktorů. To je hlavně bezpečí a dbát na přívod napětí tak, aby se v budoucnu v používání nepřetížilo.

Elektroinstalace v koupelně – rozdělení

Když se dělá elektroinstalace, tak se myslí na dané zóny. Co se týká koupelny, tak by to měly být tři zóny. Jednak nad vanou a umyvadlem (či jiným místem, kde se myjete). Do tohoto prostoru nepatří spotřebiče ani jiná elektrická zařízení. Pak je to místo, které musí být vzdáleno 60 cm od mycích zón. Tady se už mohou aplikovat některé prvky, které jsou označené IP 44 nebo IP 45.  A na závěr máte volný prostor k tomu, abyste umístili i jiné prvky a spotřebiče. Je to musí být více jak 60 cm od okraje vany.

Elektroinstalace v koupelně – ochrana

Až budete aplikovat elektroinstalaci, tak uzemněte zásuvky. S pomocí měděného drátu a něčím kovovým. To se týká hlavně té situace, když máte v koupelně náročné spotřebiče (pračka, sušička). Tady můžete proplést drát i se strukturou spotřebiče s vodovodním potrubím. Co se týká dalšího zabezpečení, tak je dobré, aby se zohledňovaly i izolanty, které tak lépe chrání danou strukturu.

Elektroinstalace v koupelně - provedení

Co se týká výběru prvků, tak máte několik možností. Výše jsme například zmínili formy IP. To jsou označení pro svítidla, která budete aplikovat. Jedná se tak o značku krytí. Tyto produkty pak musí mít dvojitou izolaci.

Jsou také požadavky na různé vzdálenosti. Například zásuvky musí být vysoko minimálně 120 centimetrů nad podlahou. Pokud je to níže, tak musí mít ochranný kryt. Co se týká světel, tak ty už mají požadované umístění nad 180 centimetrů. A jak je to s postranním umístěním? Jestli dáváte zásuvku vedle vany nebo umyvadla, tak to musí být alespoň 20 centimetrů od umyvadla a 60 centimetrů od vany.

Elektroinstalace má své zásady, které se musí dodržovat. Proto je zapotřebí znát normy, kterých se to týká. Znovu ale musíme zopakovat, že jestli si nejste jisti, jak se dělá elektroinstalace, tak raději vyhledejte elektrikáře, který vám zajistí bezpečnou práci. Nebo vám to alespoň zkontroluje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16357 (novesluzby.cz#23131)


Přidat komentář