Čištění fasád od nástřiků graffiti Praha

Také se vám nelíbí znečištěné fasády a plochy od nástřiků graffiti? Víte, že je možná aplikace ochranných nátěrů proti vylepování plakátů? Podívejte se, jak účinná je patentovaná technologie v rukou odborníků.

Vizitkou každého města či vesnice je čistota jeho fasád, zdí a různých ploch. Znečištěné fasády od nástřiků graffiti nebo všudypřítomné cáry plakátů nejsou žádnou okrasou. Jistě s námi budete souhlasit, že se obyvatelé města v takovém prostředí nebo zanedbaném prostoru nebudou cítit nejlépe. A co si asi pomyslí turisté? Jistě nebudou mít o polepené nebo postříkané historické památce valné mínění. Existuje ale řešení – stačí se obrátit na specializovanou firmu, která nabízí čištění fasád od nástřiků graffiti a jakoukoliv plochu dokáže ošetřit tak, že příště se na ni žádný plakát neudrží.

Čištění fasád od nástřiků graffiti - Praha

Přemýšlíte, zda se máte pustit do čištění fasády sami nebo oslovit profesionální firmu? Opět vám polepili váš majetek plakáty? Obraťte se na odborníky a už se to nestane! Naším tipem a doporučením je oslovit firmu STEPAN s.r.o. Praha, která nabízí čištění od nástřiků graffiti na fasádách domů, opěrných zdech, nosných betonových pilířích, zděných plotech, kamenných a keramických obkladech a veškerých ploch, a aplikace ochranných nátěrů proti nim. Další službou je odborná likvidace plísní (diagnostika plísní ve spolupráci s odbornými laboratořemi) z napadených ploch zdí v bytech a domech a kompletní projektová příprava staveb včetně jejich projednání a zajištění.

www.stepansro.cz

Jednatel firmy, pan Štěpán, má ve všech oblastech mnohaleté zkušenosti a certifikaci. O profesionalitě firmy svědčí fakt, že zajišťuje opravy parterů domů, čistění graffiti a antigraffitální ochranu fasád (patentovaná technologie) pro MěÚ Praha 1. Působnost firmy STEPAN s.r.o. je po celém Středočeském kraji.

Více informací na webu: http://www.stepansro.cz,

služby objednávejte na adrese: Krčská 33, Praha 4, 140 00,

pomocí e-mailu: stepansro@volny.cz

** ** nebo na telefonním čísle:** +420 602 809 410**.

Jak docílit čisté fasády?

My muži na úklid někdy až tak nedbáme, ale každá žena má ráda čistotu. Doma se musí všechno blýskat, na zemi ani smítko, domácnost prostě musí zářit čistotou. Ale týká se tato situace i fasády vašeho domu? Tajemství čistých stěn, zbavených nástřiků graffiti spočívá ve speciální technologii a v důkladném vyčištění. Čistota fasád i ploch, kde se už se neobjevují stále kolem dokola plakáty spočívá v profesionálním vyčištění a použití speciálních aplikací. Dokonale čisté stěny a fasády jsou vizitkou města a čistotu zaručuje pouze firma, která nabízí speciální čištění fasád, stěn a ostatních ploch.

Metody odstraňování graffiti

Metody odstraňování graffiti je možné v podstatě rozdělit na mechanické nebo** chemické**. Mechanické metody se snaží odstranit graffiti z povrchu mechanickou cestou, aniž je narušena podstata barvy. Jedná se o stírání, odstraňování tlakovou vodou nebo abrazivní metody. Stírání ale přichází v úvahu především pro hladké podklady a pro barvy, které netvoří soudržný film (nápisy křídou a tužkou). Závěrečné omytí vodou pod mírným tlakem mechanické otírání povrchu doplňuje, ale účinnost je zvláště u hrubých povrchů velmi omezená. Účinnější je použití proudu vody pod určitým tlakem. S rostoucí velikostí tlaku ale roste i nebezpečí poškození čištěného povrchu. Tlaková voda navíc může v některých případech vést k vysokému zavlhčení podkladu, zvláště jedná-li se o materiál porézní. Velice účinné jsou abrazivní metody, hrozí při nich ale nebezpečí poškození podkladu. V některých zařízeních jsou částice abrasivního prášku unášeny proudem vzduchu, jinde proudem vody. Ještě můžeme zmínit odstranění graffiti pomocí laseru. Tato metoda je ale velmi pomalá a poměrně nákladná. Existuje ještě další - chemická metoda.

Profesionální odstranění graffiti Praha

Sprejeři si zřejmě nedají nikdy pokoj, ale není možné je nechat v klidu. Naštěstí existují firmy, kteří vědí jak tyto nežádoucí obrazy odstranit. Věřte, že specializovaná firma s graffiti bojuje již 14 let a za tu dobu se mnohé naučila. Tato firma nabízí odborné odstraňování sprejových nástřiků (graffiti) z fasád domů, ale i z dalších ploch a materiálů jako jsou dopravní značky, čekárny, dopravní prostředky MHD apod. Odborníci používají speciální metody na čištění fasád od nástřiků graffiti na fasádách domů, opěrných zdech, nosných betonových pilířích, zděných plotech, kamenných a keramických obkladech apod. a to rychle, levně a účinně.

Preventivní ochrana proti nástřikům graffiti

Neustálé čištění ale nestačí a tak mohou odborníci nabídnout i preventivní opatření. Nabízí totiž účinnou preventivní ochranou proti nástřikům graffiti na fasádách domů, opěrných  zdech, nosných betonových pilířích, zděných plotech, kamenných a keramických obkladech apod. před antigraffitálními nátěry. Antigraffitální nátěry nejsou na podkladech rozeznatelné a svým difúzním odporem (paropropustností) jsou na úrovni silikátových fasádních barev. V televizi občas slýcháme, že antigraffitální nátěry nebo odstranění graffiti je nákladné, ale to možná pouze městský úřad neoslovil tu správnou firmu. Antigraffitální nátěry či odstranění graffiti lze realizovat levně a kvalitně, což dokazuje fakt již 2x vyhraného výběrového řízení u Městského úřadu Prahy 1, tedy v nejpamátkovější a nejsledovanější zóně republiky. Stačí se obrátit na skutečné profesionály, kteří mají patentový vzor na antigraffitální ochranu fasád, opatřených vápenným nátěrem a vlastní certifikaci k této činnosti.

Ochrana proti vylepování plakátů Praha

Podobně jako u graffiti je poměrně velkým problémem je v dnešní době nežádoucí polepování všemožných ploch, sloupů nebo rozvodných skříní. Přestože je toto zakázáno, stále se objevují nové a nové vrstvy plakátů, různých samolepek, reklam atd. I zde je ale snadná pomoc. Stačí se obrátit na zkušenou firmu, která nabízí ochranu proti vylepování plakátů. Profesionální firma vlastní certifikaci na provádění speciálního nátěru Antiplakát. Vlastností tohoto speciálního nátěru je, že na natřených plochách se neudrží žádné vylepené plakáty, upoutávky ani jiné výlepy. Sami totiž samovolně záhy odpadnou.

Trápí vás plísně v domácnosti?

Trápí vás ve vaší domácnosti plísně? Bohužel nejste sami. V poslední době je zaznamenán velký nárůst výskytu plísní v bytech, domech a o jejich škodlivosti na lidský organismus není třeba pochybovat. Existuje sice oblíbený prostředek Savo proti plísním, ale tento způsob neřeší mrtvé spóry plísní po jeho použití.

Odborné odstranění plísní Praha

Podstata problematiky plísní spočívá v tom, že tyto plísně pouze nějakým způsobem odstraňujeme, ale jde o to, že nehledáme příčinu jejich vzniku. Příčin vzniku plísní v bytech a domech může být celá řada např. tepelné mosty, ale z laického pohledu se jedná vždy pouze o odhad a to nestačí. Pokud se chcete plísní opravdu zbavit, obraťte se na specializovanou firmu. Takováto odborná firma vám dokáže nabídnout diagnostiku plísní ve spolupráci s odbornými laboratořemi. Poté co je zjištěn druh plísně může dojít k účinnému odstranění plísní. Specialisté na odborné odstraňování plísní z napadených ploch zdí v bytech a domech vám dokáží pomoci, stačí je oslovit. A co je nejdůležitější, odborně posoudí příčiny vzniku plísní a navrhnou takové stavební a jiné úpravy, aby k další tvorbě plísní již nedocházelo.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16495 (novesluzby.cz#23918)


Přidat komentář