Anhydritové podlahy

Moderní podlaha s lesklým povrchem, bez spár, s výbornou tepelnou izolací. Anhydritové podlahy se staly obstojným konkurentem podlah betonových a v tomto článku se dozvíte proč a v čem jsou lepší, jaké je jejich použití i jejich nevýhody.

Anhydritové podlahy - Havlíčkův Brod

Pro mnohé jsou anhydritové podlahy možným nástupcem betonových podlah a zároveň jednou z nejmodernějších podlahových konstrukcí. V Havlíčkově Brodě se podlahami zabývá podlahářská firma pana Hynka Webera s názvem WePLAST. Kromě podlahářských prací nabízí firma i** stavební práce**, které se týkají různých rekonstrukcí podlah nebo povrchových úprav podlah, výčet veškerých prací naleznete na:

http://weplast.cz.

Firma WePLAST má také dvě různá střediska: „Anhydrity“ a „Epoxidy“. Středisko „Anhydrity“, jak už název napovídá, zpracovává anhydritové potěry, polystyrenbetony a pěnobetony. Středisko „Epoxidy“ se věnuje povrchovým úpravám betonových podlah, u nově vybetonovaných i opotřebovaných ploch, zejména v různých halách nebo průmyslových provozech.

logo

Firma WePLAST sídlí v Havlíčkově Brodě, v ulici** Ledečská 3415**.

Firmu můžete kontaktovat také telefonicky na čísle 606 726 476

nebo e-mailem na weplast@seznam.cz.

Co je anhydritová podlaha

Anhydritová podlaha, jinak také anhydritový potěr, je tekutá směs určená na vnitřní podlahy. Je vyvinutá na bázi síranu vápenatého, který má samo vyrovnávací schopnost. Použití anhydritu je ideální také pro podlahy s podlahovým vytápěním. Anhydritová podlaha má tři možnosti provedení, a to jako pevná podlaha, plovoucí a dutá podlaha. Pevná podlaha se používá na pevný podklad a není vhodná do občanské výstavby. Plovoucí podlaha je litá na separační vrstvu podlahy a jako podklad je většinou používaná jako kročejová nebo tepelná izolace. Duté podlahy jsou tvořeny mezerou mezi anhydritem a podkladní vrstvou. Pro tento typ anhydritové podlahy slouží jako podklad OSB desky. Minimální doporučovaná tloušťka anhydritového potěru je cca 35 mm.

Použití anhydritové podlahy

Tyto podlahy jsou tedy zcela ideální pro vnitřní použití, kde je vyžadována hladká a rovná povrchová plocha. Mohou být použity také jako podlahy pro konečnou nášlapnou vrstvu, jakou mohou být například parkety, dlažby, plovoucí podlahy a jiné. Co se užitých prostor týče, mohou být anhydritové podlahy použity takřka ve všech anhydritová podlahaprostorách: v bytech, rodinných domech, školách, tělocvičnách, sportovních halách, kancelářích, nemocničních zařízeních a bez problémů mohou být využity také v lehkém průmyslu.

Anhydrit se však používá i jinde než ve stavebnictví, kde se využívá jako přísada do sádrokartonů nebo betonů. Často je využíván také v gumárenském nebo papírenském průmyslu.

Jak se vyrábí anhydrit?

Samotný anhydrit jako směs k výrobě litých podlah vzniká dvěma různými způsoby. Existuje totiž jako přírodní nebo jako** anhydrit termický a syntetický**. V případě termického a syntetického anhydritu se jedná o speciální směsi, jejichž součástí jsou další přídavné látky jako je například síran sodný.

Přírodní anhydrit, regulátor kyselosti

Síran vápenatý, tedy** přírodní anhydrit**, se k výrobě podlah nepoužívá. Jeho využití je i přesto široké. V lehkém průmyslu funguje jako zpevňující a nosná látka, v potravinářském průmyslu jej známe jako regulátor kyselosti.

Termický anhydrit, zpracování v uhelných elektrárnách

Tento anhydrit vzniká v uhelných elektrárnách, při postupu zvaném odsířování. V podstatě jde o proces odstranění nežádoucí síry z konkrétní látky, v tomto případě z energosádrovce. Po tomto odsíření musí být materiál tepelně zpracován, čímž vznikne anhydrit v podobě bílošedého prášku.

Syntetický anhydrit, výroba kyseliny fluorovodíkové

Vznik** syntetického anhydritu** je úzce spojen s výrobou kyseliny fluorovodíkové. Vzniká totiž jako její vedlejší produkt, kdy je zbaven strukturních krystalů vody.

Výhody anhydritové podlahy

Anhydritová podlaha má vynikající rovinatost a nespornou výhodou je také absence jakýchkoli spár. Z hlediska** tepelné izolace** je anhydritová podlaha také mnohem lepší než je kupříkladu beton, jelikož jeho anhydritová podlahatepelná izolace je o víc než 30% vyšší. Materiál je zdravotně nezávadný, proto je anhydritová podlaha vhodná jako podlahová krytina do různých nemocničních zařízení, školek a jiných. Při rekonstrukcích či novostavbách může anhydritová podlaha vyjít levněji než podlaha betonová, protože při jejím použití odpadá nutnost stěrkování podlah nebo jakékoli nerovnosti. Její uložení šetří čas a při ukládání nejsou nijak poškozeny rozvody.

Nevýhody anhydritové podlahy

Na druhou stranu i anhydritové podlahy mají své nevýhody. Nejsou vhodné do exteriéru a prostor s vysokou vlhkostí vzduchu, jako jsou například sauny, prádelny nebo koupelny, ale i tuto nevýhodu je možné vyřešit, použitím hydroizolační stěrky před pokládkou finální vrstvy podlahy.

Položení anhydritové podlahy Havlíčkův Brod

Pro úspěšné položení anhydritové podlahy je třeba splnit několik podmínek. První z nich jsou teplotní podmínky, kdy by teplota ideálně neměla být nižší než 5°C a vyšší než 30°C. Prostory by měly být bez průvanu, kvůli rovnoměrnému tuhnutí, nicméně i přesto je třeba prostory nárazově odvětrávat. Před samotným lití směsi musí být připraveny podkladové vrstvy, po lití následuje přebroušení povrchu a jeho vytvrzení, které bývá hotovo do 48 hodin od vylití podlahy. Po vytvrzení přichází na řadu intenzivní vysušování podlahy. Pokud se vysouší anhydritová podlaha po vylití celoplošně, může být dostatečně vysušená už do jednoho týdne. Všeobecně však platí, že definitivní zatuhnutí přichází zhruba po 20 dnech, přičemž je nutné přihlédnout v tloušťce nanesené vrstvy.

Další druhy litých podlah

Mezi další druhy patří:

Betonová podlaha Havlíčkův Brod

Podlahy z betonu jsou ideální volbou pro použití v místech, kdy podlaha musí odolávat větší vlhkosti, v místech jako jsou různé venkovní plochy, terasy nebo bazény. Výhodou jsou minimální nároky na údržbu a nižší cena oproti anhydritovým podlahám o 30 až 40%.

Pěnobetonová a polystyrenbetonová podlaha Havlíčkův Brod

Obě podlahy, ať už pěnobeton nebo polystyrenbeton, jsou lité s velkou možností využití. Nejčastěji jsou použité v různých typech občanské a průmyslové výstavby, v novostavbách, rekonstrukcích a podobně. Jejich výhodou je schopnost lehce vyplnit a vyrovnat různé typy povrchů, komplikované půdorysy i vzniklé dutiny. Odpadá tak zdlouhavá nutnost vyskládávání nerovností polystyrenem. Pěnobeton i polystyrenbeton jsou kromě jiného vhodné také jako podklad pro anhydritový nebo cementový potěr, zvláště v místech, kde dochází k větší zátěži. Minimální tloušťka je 40mm.

Plastbetonová podlaha Havlíčkův Brod

Tato podlaha slouží většinou pouze jako podkladová vrstva pro další povrchové úpravy na místech, kde je vyžadována vyšší pevnost povrchu. Zároveň ji lze použít i tam, kde je nutné celoplošné vyrovnání podlahy z důvodů různých nerovností, jakými mohou být prohlubně, různé výtluky a podobně. Plastbetonová podlaha se nanáší v minimální vrstvě 10 mm, na níž se pokládá ještě epoxidový nátěr. Údržba této podlahy je velice jednoduchá, lze ji omývat běžně dostupnými saponáty a v případě potřeby ji lze opatřit obnovovacím epoxidovým nátěrem. Ten má vysokou odolnost proti oděru i snadnou omyvatelnost. Mezi výhody plastbetonové podlahy patří již zmíněná oděruodolnost, odolnost proti olejům a je vhodný pro ruční ošetřování a stejně tak i různými stroji.

Stěrková podlaha Havlíčkův Brod

Stěrková podlaha je nejčastěji využívána do skladových a výrobních prostor, garáží nebo sklepních prostor. Je vyráběna z epoxidové plastmalty a její maximální tloušťka je 2-3 mm. Díky různým konečným postupům lze i u stěrkové podlahy docílit částečně protiskluzového a hladkého povrchu.litá podlahaanhydritova podlaha

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16536 (novesluzby.cz#24130)


Diskuze a zkušenosti

Martin | 01.09.2014 07:53
Re: Anhydritové podlahy Ahoj, anhydritové podlahy jsou fakt super. Nedávnou jsme realizovali novou a bylo to neuvěřitelně rychlé, na rozdíl od klasiky- betonu.. http://www.anhydritovepodlahy.eu/vyhody-anhydritove-podlahy Bezva je také její tepelná vodivost, proto jsou dokonalé na podlahové topení. A co je taky zajímavé- cenově se anhydrit stále více blíží o něco levnějšímu betonu


Přidat komentář