Anhydritové lité podlahy

Mezi největší výhody anhydritových litých podlah patří to, že jsou v celé své tloušťce homogenní a nevytváří se v nich žádné dutiny. Navíc je možné pod ně instalovat podlahové topení, a získat tak příjemnou podlahu.

Znáte lité podlahy?

Vytvořit ideálně rovnou podlahu bývá značný problém. Ne však, pokud se rozhodnete pro** litou anhydritovou podlahu**. Lité podlahy se dají používat v mnoha provedeních, v různých interiérech a mohou sloužit jako základ pro podlahovou krytinu, nebo mohou být kombinovány s podlahovým vytápěním a následně na ně může být položena podlahová krytina. Litými podlahami se dosahuje komfortního konečného vyrovnání podkladu. Jde o konečnou vrstvu, která je homogenní, bez jakýchkoli vzduchových bublin, které by ohrozily pozdější kvalitu podlahy, a je v předepsané výšce. Anhydritové lité podlahy si však nemůžete položit sami. Je důležité oslovit firmu, která vám je odborně položí.

Anhydritové lité podlahy

Specialistou na anhydritové lité podlahy je firma pana Jiřího Borůvky, která nabízí své služby po celé České republice. Služby v oboru nabízí již od roku 1993 a za tu dobu má za sebou řadu realizovaných zakázek a spokojených zákazníků. Přesto rozhodně nezůstává stát na místě. Naopak, stále se zajímá o nové technologie a materiály a ty využívá u realizací objednávek. V současné době pro anhydritové lité podlahy používá vysoce kvalitní značkový materiál od české firmy. Při realizaci, tedy lití podlah, nepotřebuje zdroj vody ani elektřiny. Zabývá se také instalací tepelné izolace. Firma však nemá zkušenosti pouze s** anhydritovými litými podlahami**, ale nabízí i řadu dalších služeb. Jejich výčet najdete na internetových stránkách firmy www.litipodlah.cz. Své dotazy a objednávky můžete zaslat na e-mailovou adresu** boruvka.zednictvi@seznam.cz**, nebo můžete použít telefonní číslo +420 725 806 020.

Kde se vzaly anhydritové podlahy?

Ještě nedávno nebyly příliš známé. Přesto ve známost vešly více než rychle. Dalo by se říci, že se staly revolucí ve stavebnictví. A to vůbec není nadsázka. Anhydritové lité podlahy jsou nejen moderní, ale i trvanlivé, krásně hladké, neméně rovné, jsou prostě zcela** ideálním vyrovnáním každého podkladu**. Zásluhou toho se dnes již využívají zcela běžně. K jejich jediné nevýhodě patří nutnost aplikace odborníky. Ovšem to, co se může jevit jako nevýhoda, může být v konečném výsledku maximální výhoda. Podíváme-li se na anhydritové lité podlahy z blízka, pak je jasné, že pokládka firmou a zkušenými odborníky je na místě a navíc je výhodná.

Klady anhydritových litých podlah

K největším výhodám patří dokonale** rovný, hladký povrch a velmi rychlé zrání**. Velmi rychlá je také pokládka. K dalším výhodám se řadí vysoká tepelná vodivost, což znamená, že** anhydritová litá podlaha** je perfektní možností pro podlahové vytápění. A pak je tu samozřejmě i fakt, že již po osmačtyřiceti hodinách lze po anhydritové podlaze bez problému chodit, za dalších pět dnů je již podlaha zcela ztuhlá. V té chvíli je možné na anhydritovou podlahu pokládat další povrchy. Po šesti až sedmi dnech pak můžete na podlahu stavět nábytek. Výhodou je i to, že povrch je beze spár, snese vysoké zatížení a je zcela zdravotně nezávadný, a tedy velmi šetrný k životnímu prostředí. Ve výsledku je zřejmé, že anhydritové lité podlahy šetří čas i peníze.

Co je to anhydrit?

Jde o materiál patřící do** nové generace podlahových hmot**. Zásluhou svého složení citelně urychluje výstavbu, a zároveň vytváří velmi kvalitní stavební prvky. Anhydrit je vlastně síran vápenatý. Tedy jde o čerstvou samonivelační potěrovou směs na principu anhydritu - síranu vápenatého, plniva, přísad a vody. Při tvrdnutí této směsi vzniká krystalová struktura, kde se velké a kompaktní krystaly mezi sebou plošně spojí a tak vzniká velmi málo dutých prostorů, což má za následek vysokou pevnost a perfektní rovnost anhydritových litých podlah.

Pokládka anhydritových litých podlah

Samotná pokládka vypadá jako u každé lité podlahy. Je však zapotřebí dodržet určitá pravidla. Při nanášení materiálu a na začátku tuhnutí nesmí být v místnosti průvan, teploty nesmí klesnout pod bod mrazu, ani vystoupit k tropickým hodnotám.

Způsob pokládky anhydritových litých podlah

Pokládka by tedy měla proběhnout při teplotě v rozmezí od 5 do 25 °C. Podklad se dopředu připraví tak, aby po příjezdu bylo možné anhydritovou litou podlahu přímo aplikovat. Samotná směs se připraví dopředu a na místo se dopraví v přepravním kontejneru s míchacím zařízením. Na připravený podklad se pak aplikuje stříkáním pomocí čerpadla. U velmi velkých ploch se latěmi směs natřásá a povrch se tak provzdušní. Při tvrdnutí pak vznikne rovná a tuhá plocha. Během vysychání a tvrdnutí je zapotřebí dát pozor na průvan, přímé sluneční záření a na vodu. Toto vše může anhydritové podlahy vážně poškodit. Před pokládkou podlahové krytiny se povrch ještě přebrousí. To mu dodá pevnosti a vysoké životnosti.

Tepelná izolace a lité podlahy

Lité podlahy také kvalitně izolují. Za vhodný** tepelně izolační materiál** se považuje tekutá směs na bázi cementu, technické pěny a polystyrénových kuliček. Tato směs nejenže výborně tepelně izoluje, ale také umožňuje bezproblémové srovnání nerovností podkladu a zalití instalačních rozvodů v podlaze. Směs je dopravována v tekutém stavu přepravníky s domícháváním a aplikuje se pomocí čerpadla na místo instalace. Tyto tepelné izolace se vyznačují perfektně vyrovnaným a hladkým povrchem, rychlou aplikací, a úsporou celkových nákladů.

Druhy anhydritových litých podlah

Anhydritové podlahy se používají ve více verzích. K základním druhům patří potěr na izolační vrstvě, spojovací potěr a topný potěr, který se nejčastěji využívá pro podlahy s podlahovým vytápěním.

Topný potěr, dobrá tepelná vodivost

Jde o** anhydritový litý potěr** určený pro podlahové vytápění. Má vynikající tepelnou vodivost. Jeho tloušťku určují rozvodné trubky topení.

Izolační potěr, zvuková a tepelná izolace

Využívá se tam, kde je nutné zajistit kvalitní zvukovou a tepelnou izolaci. V tomto případě jde o speciální pokládku, zásluhou zvýšené izolace. Výsledkem je dobře izolovaná a perfektně hladká odizolovaná podlaha.

Spojovací potěr, vyrovnání povrchu podlahy

Používá se pro vyrovnávání povrchů, které je potom možné použít jako podklad. Spojení se základním podkladem musí být dokonalé, pevné a celistvé. Pevný podklad musí být dokonale vytvrzený a musí mít přilnavou a čistou strukturu.

Kde anhydritové podlahy není možné použít?

Přestože jsou anhydritové lité podlahy opravdu vynikající, mají i určitá omezení. Za prvé nejsou vhodné do exteriéru. Není možné je použít jako pochozí vrstva bez podlahové krytiny. Vyhnout se jim musíte i tam, kde je mokro a vlhko. Jsou tedy nevhodné do koupelen, k bazénům, do prádelen či velkých vývařoven nebo kuchyní.

Anhydrit není beton

Anhydritové lité podlahy nejsou to samé, co podlahy betonové. Mají zcela jiné chemické složení. Proto je nutné při výběru vrní vrstvy dbát na to, aby došlo k ideálnímu spojení vrstev. S tím vám poradí odborníci, kteří s anhydritovými litými podlahami pracují.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16552 (novesluzby.cz#24218)


Přidat komentář