Jak uvázat kravatu, typy uzlů

Každý opravdový muž musí vlastnit alespoň několik kousků pěkných kravat. Žena ve společnosti dost poví o sobě svými šaty, muž to udělá právě kravatou. A také stylem vázání.

Jak uvázat kravatu, typy uzlů

Kravata je součástí šatníku každého opravdového muže. Nicméně i ženy vlastní nějakou tu kravatu a to, pokud nebereme v potaz módní výstřelky, jako** součást uniformy** - například policistky, hasičky apod.

V každém případě je kravata součást oděvu, který nemá jiný význam než ten estetický - k jinému ani kravata neslouží. A to již více než 350 let. Tenkrát se poprvé objevili ve Francii (jak jinak) u francouzských vojáků. Původně se jednalo o šátky vázané kolem krku, postupem získaly kravaty vlastní název a staly se součástí oděvů právě francouzských vojáků. A z Francie už byla cesta otevřená do celého světa.

Dnes je na kravatu pohlíženo s jistou důstojností a elegantností. Kravatou může muž vyjádřit svůj vzdor, či pýchu. Mimo klasické jednobarevné a proužkované kravaty existují i ty s obrázky, s nápisy až také velice výrazné kravaty.

Také způsob vázání kravaty může leccos o nositeli vyzradit.

Uzel Windsor na kravatě, jak ho uvázat

Je to klasik mezi uzly. Je poněkud široký, symetrický a pevný. Váže se tak, že se široký konec kravaty překříží přes úzký, pak se protáhne zezadu dopředu, následné dolů a hned pak doprava. Vytvořenou smyčku širokým koncem obtočíme zepředu dozadu, tak ještě jednou předem a nakonec široký konec kravaty prostrčíme shora dolů napříč vytvořeným uzlem.

Poloviční Windsor uzel na kravatě, jak ho uvázat

Když máme kravatu o něco kratší a navíc poněkud širší, je vhodnější pro výsledný dobrý dojem vytvořit uzel užší, tzv. poloviční. A tím může být právě poloviční Windsor.

Jak na něj?

Široký pás kravaty položíme přes úzký a to zprava doleva, pak smyčkou nahoru ke krku a následně táhneme tento konec směrem dolů a pod úzkým koncem položíme doprava. Na to opět široký konec vedeme přes úzký doleva, pak prostrčíme smyčkou u krku nahoru a protáhneme právě vytvořeným uzlem. Následně uzel upravíme.

To by bylo něco ke klasice mezi uzly na kravatách. Existují však i další, méně náročné či naopak náročnější uzly .

Jednoduchý uzel na kravatě, jak ho uvázat

Již jeho název vypovídá o jeho nenáročnosti. Je vhodný** pro všechny typy kravat – délky i materiálů** a určen pro ty, co se s kravatou teprve učí zacházet.

Široký konec se položí přes úzký, pak se obtočí kolem něj, následně se tento široký konec vede směrem ke krku a protáhne skrz vytvořenou smyčku dolů a vytvořený uzel upravíme.

Americký uzel na kravatě (shelby)

Uzel, který se podobá jednoduchému uzlu a je znám také pod jménem „shelby“.

S jeho vázáním začneme tak, že kravatu otočíme švem nahoru, konce překřížíme, úzký konec je nahoře a směřuje doprava. Široký konec obtočíme kolem úzkého směrem nahoru, protáhneme vytvořenou smyčkou u krku a zase ho směřujeme dolů. Následuje přeložení širokého konce zleva doprava, pak nahoru ke krku a vytvořenou smyčkou jej protáhneme směrem dolů.

Volný uzel na kravatě a jeho uvázání

Patří mezi jednoduché a přitom elegantní uzly. Jeho technika v sobě skrývá jak** prvky Windsoru**, tak jednoduchého uzlu a tím je jak úhledný, tak dobře zvládnutelný. Proto je vhodný u jemných, hedvábných kravat.

Široký konec se překříží s úzkým tak, aby směřoval doleva, pak jej vedeme okolo úzkého, následně protáhneme zepředu smyčkou u krku doleva. Široký konec pak přeložíme vpředu zpátky doprava a vedeme nahoru ke krku a následuje prostrčení právě vytvořenou smyčkou dolů.

Svěží uzel na kravatě a jeho uvázání

Částečně ležérní, ale stále přitom úhledný je svěží uzel, který je podobný, či nástupcem uzlu jednoduchého. Dá se říci, že jakmile vám od ruky půjde jednoduchý uzel, naučte se svěží.

Ten vytvoříte tak, když překřížíte (jak jinak) oba konce kravaty pře sebe tak, že širší konec je nad úzkým a směřuje doleva. Nyní se vede široký pod úzkým doprava, pak přes úzký položíme zpátky na levou stranu, směrem nahoru ke krku a následuje lehké prostrčení právě vytvořenou smyčkou shora dolů. Uzel není symetrický a ani úhledně vyhlazený. A tím právě plní svoji funkci svěžího uzlu.

Dvojitý uzel na kravatě, vázání

Velice zajímavým je pak uzel dvojitý. Na první pohled se zdá, že jde o uzel náročnější na vázání, ale opak je pravdou. Je jednoduchý a hodí se pro lehké kravaty, které by však neměly být příliš krátké.

Opět je základem překřížení konců kravat, kdy širší je nahoře a je veden přes úzký doleva. Pak jej obtočíme kolem úzkého, takže opět ukazuje doleva a opět jej podložíme pod úzký tak, aby směřoval doprava. A následuje opětovné obtočení doleva, pak již tento široký konec vedeme směrem nahoru ke krku, a ihned pak dolů, protáhnutím skrz vytvořený uzel a utáhneme a samozřejmě upravíme do požadovaného tvaru.

Křížový uzel na kravatě, vázání

Velice podobně jako předchozí vypadá uzel křížový. Zajímavostí je, že tento uzel patří mezi nejstarší uzly používané dnes. Byl sice po nějakou dobu zapomenut, ale jeho opětovné vzkříšení zaznamenalo ohlas. Vymyslela ho švédská výrobkyně kravat Amanda Christensen.

Hodí se zejména pro delší kravaty.

Opět je zde klasický základ – přeložení širokého konce kravaty přes užší tak, aby směřoval doleva, a následuje obtočení širokého konce právě pod koncem úzkým. Nyní se tento konec vede nad uzlem směrem nahoru ke krku, a smyčkou přeložíme doleva, dolů. Pak se široký konec obtočí kolem uzlu dokola a pod ním vede opět směrem nahoru, kde následuje protažení již zcela vytvořeným uzlem a konečné utažení.

Diagonální uzel na kravatě, vázání

A zde je něco pro nápadité a současně velice sebevědomé muže. Uzel diagonální. Je dost neobvyklý a vypadá až neúhledně, jakoby špatně uvázaný. Proto se hodí pro silné povahy, sebevědomé a velice charismatické muže. Navíc, i když se nezdá, je tento uzel dost náročný.

Takže začínáme…

Základ je stejný – překřížení širokého konce přes úzký zprava do leva, pak se vede pod úzkým koncem doprava a následuje jedno ovinutí kolem úzkého konce tak, že směřuje opět doprava. Pak tento široký konec jakoby nad uzlem obtočíme směrem ke krku a následuje obtočení kolem smyčky na krku. Zespoda pak tento konec prostrčíme vytvořeným uzlem a následný uzel vytvarujeme.

Nový klasický uzel na kravatě, vázání

Velký elegán, který se hodí zvlášť pro širší a středně těžké kravaty. Tvoří jej úhledný a úzký trojúhelník, avšak pro jeho vytvoření je zapotřebí nutná dávka práce a citu.

Základ tvoří překřížení konců kravat - nyní však pozor – úzký široký konec je nahoře a široký je otočen švem nahoru. Následně tento široký konec směrujeme nahoru, ke krku a na protější stranu je kolem smyčky elegantně obtočíme. Nyní oba konce směřují doprava. To však netrvá dlouho, následuje přetočení širokého konce přes vytvořený uzel doleva a zezadu se protáhne smyčkou ke krku. Následně tento široký konec prostrčíme právě vytvořenou smyčkou dolů a uzel upravíme.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16231 (novesluzby.cz#22678)


Přidat komentář