Zahradnické práce - Praha a okolí

Krásně upravená zahrada je chloubou každého majitele domu, zahrádkáře nebo milovníka přírody. Ovšem ne každý má čas věnovat své zahradě tolik, kolik by zasloužila, a proto jsou k dispozici firmy, které se vám o vaši zahradu dokonale postarají.

Zahradnické práce, změny zahrady, výsadba

Zahrada jako taková je živý organismus a v průběhu let se průběžné vyvíjí a mění. Ke změnám zahrady a jejím úpravám dochází každý rok, nebo v průběhu několika let, zejména v době, kdy se pěstuje zelenina a květiny. Ovocné, stejně jako okrasné dřeviny se dožívají oproti klasickým zahradním rostlinám dosti vysokého věku, ale s postupem času stárnou a potřebují také úpravy a různá řešení. Dalším důvodem pro rozhodnutí změnit nebo jinak upravit zahradu jsou i měnící se názory na funkci zahrad, kdy stále více rodin dává přednost obytné a estetické funkci zahrady před zahradou užitkovou.

Úprava zahrady profesionály Praha

Úpravy v zahradě by se měly být prováděny podle několik faktorů. Zejména by úprava zahrady měla vyhovovat složení rodiny a vztah členů rodiny k zahradě, tedy tomu, zda budou na zahradě pěstovat květiny, ovoce a zeleninu, nebo zda rádi vítají návštěvy a zahrada by tak pro ně měla plnit odpočinkové místo. Úprava zahrady je samozřejmě také ovlivněná velikostí zahrady, stářím zahrady a také klimatickými podmínkami. Důležitý je charakter zahrady, tedy to, zda se jedná o zahradu přídomní, o zahradu ve městě, v zahrádkářské oblasti, záleží také na tom, jak je zahrada vzdálená od bydliště, jak často budete zahradu využívat, apod. Máte-li zájem o úpravu vaší zahrady nebo o profesionální provedení zahrádkářských prací, vše výše uvedené by měl odborník za zahrádkářské práce vzít v úvahu. Samozřejmě se vás bude ptát, jak moc se budete zahradě věnovat, a všem těmto faktorům přizpůsobí finální úpravu zahrady.

Zahradnické práce

Zahradnické práce - Praha a okolí

Pokud máte zahradu a nevíte jak ji upravit, abyste se v ní cítili dobře, aby splňovala všechny vaše požadavky a aby krásně dotvořila okolí kolem vašeho domu, je nejlepší přenechat její úpravu na odborníkovi, který se realizacemi, úpravami a údržbou zahrady zabývá a který dokáže z každé zahrady vykouzlit přenádherné místo ať už k odpočinku, nebo pro sklizeň ovoce a zeleniny či pro hrátky dětí nebo pejsků.

Obnova ovocné výsadby Praha

Hlavním problémem, který je třeba řešit, pokud chcete svoji zahradu zmodernizovat, jsou jejich velmi husté a přestárlé výsadby. Pokud dochází k rekonstrukci zahrady, je potřeba vykácet nejprve suché, nemocné stromy, ale také stromy zdravé, kvůli kterým je celá zahrada příliš zahuštěná. Tím se vytvoří na zahradě dostatek prostoru a světla. Plodnost stromů se obnoví tím, že se koruny stromů postupně prosvětlí a zmladí. Pokud máte na zahradě stromy, které nemají kvalitní ovoce, ale jinak jsou zdravé, poté je vždy lepší je nechat přeroubovat nějakou lepší odrůdou, která bude více odolná před chorobami, které se vyskytují ve vaší oblasti. To, jakým způsobem nejjednodušeji obnovit ovocnou výsadbu, nejlépe ví odborník na zahrádkářské práce. Ten vám přesně poradí, jak zajistit, aby ovocné stromy plodili více, abyste neměli vaši zahradu ve stínu, aby vám plody vaší úrody nenapadala plíseň nebo jiné vážné choroby atd.

Jak upravit cesty na zahradě?

Pokud chcete upravit vaší zahradu, počítejte s tím, že každé zahradě prospějí také nové chodníky a cestičky. Zejména by mělo jít o jejich nové uspořádání, pokud jste tedy již na zahradě nějaké cestičky měli, abyste se mohli co nejúčelněji pohybovat po vaší zahradě a přecházet tak z obytné zahrady do zahrady užitkové. Je však nutné mít cit pro to, aby nedošlo k naprostému rozdělení zahrady na několik částí. Chodníky vám nejlépe navrhne a zrealizuje profesionál. Navrhne vám několik variant, kudy by mohly chodníky vést, navrhne vám materiál a tvar vedení chodníku, apod. Samozřejmě je velmi důležité, kolik financí máte k dispozici na výstavbu chodníků. Můžete vybírat např. ze štěrkopískových cest s obrubníky, oblíbené jsou také cesty z betonových dlaždic, z kostek, z přírodních plochých kamenů, atd.

Údržba trávníku na zahradě firmou Praha

Travní povrch je klíčovým prvkem zahrady. Jako povrch zahrady však nemusí být vždy převážně jenom tráva, ale také rostliny, květiny, cestičky, beton, atd. Takové povrchy by měly být pod nohami čisté a tyto povrchy by měli zajišťovat cesty přes zahradu, abyste se dostali, kam potřebujete. Naprostá většina měkkých povrchů, mezi které patří trávník, se vysévá. Některé druhy trávníků se hodí také pro hry a odpočinek. Pouze málokterých trávník vydrží však velkou zátěž, zvláště v období dešťů.

Údržba távníků

Trávník měkký - jak a kdy ho sázet

Pokud máte v plánu zasít trávník, který budete pěstovat zejména pro jeho vzhled, tento je tvořen směsí druhů trav s jemnými listy. Výhodou měkkého trávníku je, že vás dokáže uklidnit a přecházení po takovém trávníku je opravdovým prožitkem. O takový trávník se však musíte starat. Již při jeho výsadbě je však vhodné obrátit se na toho, kdo rozumí travnímu semenu, kdo ví, za jakých podmínek a okolností sázet, aby trávník skutečně vypadal hedvábně a aby měl krásně zelenou barvu. Takový trávník je vhodné podporovat, aby byl neustále vyživovaný, je potřeba jej zastřihávat a zkrátka pečovat o to, aby byl okrasou vašeho pozemku.

Trávník používaný - jak připravit půdu na výsadbu

Trávníky, které jsou určené k hojné zátěži povrchu, jsou tvořeny směsí houževnatých druhů trav, které nezřídka obsahují jílek vytrvalý. Takový trávník má velmi příjemný vzhled a navíc je dostatečně odolný, a proto na něm můžete hrát společenské sportovní hry, můžete po něm běhat a navíc se o něj nemusíte starat tak moc, jak o trávník měkký. Nevýhodou takového trávníku je, že půda před jeho výsadbou musí být dokonale připravena a tento trávník vyžaduje časté sekání za zalévání v době, kdy jsou sucha.

K jakým účelům používáte zahradu?

Zahradu si nechejte upravit podle toho, jak ji chcete využívat. To vše bude odrážet ve vzájemných poměrech věnovaných pevným, stabilním úpravám, jako je například dláždění nebo zídky, či osázení ploch nebo trávníku. Pokud si plánujete zahradu, na které budete přijímat návštěvy, budete potřebovat větší plochu, která bude pokrytá dlažbou nebo jiným povrchem. Pokud je vaším koníčkem péče o rostliny, bude asi většina pozemku osázená květinami, keři, apod. To vše si musíte rozmyslet, společně také s tím, kolik času jste ochotni své zahradě věnovat, zda spíše chcete, aby na ní květiny rostly bez nějakého většího zásahu, nebo zda chcete a máte čas pravidelně okopávat, hnojit apod. Tomu všemu je schopný profesionál na zahrádkářské práce přizpůsobit právě váš pozemek, aby pro vás představoval příjemné odpočinkové místo.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16211 (novesluzby.cz#23567)


Přidat komentář